จำอ้ายได้บ่ (Ost.ไฮโซสะออน)

แซ็ค ชุมแพ, แนวเพลง: ลูกทุ่ง, อีสาน
เผยแพร่เมื่อ: โดย: #mechords

A | C#m |D E | A |

ตามหามาดAน  เป็นหยัC#mงคือบ่สนF#mใจเปลี่ยนไปหลDาย..น้อคนEเคยฮู้จักAกันตั้งแต่Dที่เจ้าจากDmไป  หัวใจC#mของอ้ายมันร้าวF#mรานคิดฮอBmดทุกวัน ทรมานEปางตาย..E

ที่ตามหAา กะย้อนว่C#mา.. อ้ายยังF#mฮัก    Eอยากสิฮู้Dจัก..ว่าเจ้าEเป็นอยู่จังใA A7ด๋ได้มาเจอDแล้วในวันนี้Dmน้องคC#mงสิอยู่.. อย่างสุF#mขซำบายกะสิบ่รบDกวนอีหยังหลายแค่อยากสิถาEมว่าจำอ้ายได้บ่.. E

บ่เป็นหยัAง ถ้าสิลืมC#mกันบ่เป็นหยัF#mง สิทรมานเจ็บปานEใด๋บ่เป็นหยัDง สิรับมันC#mให้ได้ห้องไห้Bmจนตาย กะบ่Eเป็นหยัง

ขอAอวยพรให้โชC#mคดีจากนี้F#mสิบ่รบกวนจักEอย่างลืมDมันสาความฮักC#mฮ้าง ๆลืมBmทุกอย่าง  ลบออกEให้เมิดจากAใจ

E |

* | ** |

ลืมทุกDอย่าง  บ่เป็นหEยัง.. อ้ายสิทำใจ

A | C#m |D E | A |