จำอ้ายได้บ่ (Ost.ไฮโซสะออน)

 จำอ้ายได้บ่ แซ็ค ชุมแพ ลูกทุ่ง อีสาน
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

คอร์ดเพลง จำอ้ายได้บ่ แซ็ค ชุมแพ (เพลงประกอบละครไฮโซสะออน)
เนื้อร้อง/ทำนอง: ป้อ ไทโฮมเรียบเรียง: ทิพากร เกตุสะอาดโปรดิวเซอร์: เอ๊ะ ต้นไม้มิวสิคติดต่อ: 0818235155

A# | Dm |D# F | A# |

ตามหามาดA#น  เป็นหยัDmงคือบ่สนGmใจเปลี่ยนไปหลD#าย..น้อคนFเคยฮู้จักA#กันตั้งแต่D#ที่เจ้าจากD#mไป  หัวใจDmของอ้ายมันร้าวGmรานคิดฮอCmดทุกวัน ทรมานFปางตาย..F

ที่ตามหA#า กะย้อนว่Dmา.. อ้ายยังGmฮัก    Fอยากสิฮู้D#จัก..ว่าเจ้าFเป็นอยู่จังใA# A#7ด๋ได้มาเจอD#แล้วในวันนี้D#mน้องคDmงสิอยู่.. อย่างสุGmขซำบายกะสิบ่รบD#กวนอีหยังหลายแค่อยากสิถาFมว่าจำอ้ายได้บ่.. F

บ่เป็นหยัA#ง ถ้าสิลืมDmกันบ่เป็นหยัGmง สิทรมานเจ็บปานFใด๋บ่เป็นหยัD#ง สิรับมันDmให้ได้ห้องไห้Cmจนตาย กะบ่Fเป็นหยัง

ขอA#อวยพรให้โชDmคดีจากนี้Gmสิบ่รบกวนจักFอย่างลืมD#มันสาความฮักDmฮ้าง ๆลืมCmทุกอย่าง  ลบออกFให้เมิดจากA#ใจ

F |

* | ** |

ลืมทุกD#อย่าง  บ่เป็นหFยัง.. อ้ายสิทำใจ

A# | Dm |D# F | A# |คอร์ดเพลง จำอ้ายได้บ่ แซ็ค ชุมแพ (เพลงประกอบละครไฮโซสะออน)

เนื้อเพลง จำอ้ายได้บ่ แซ็ค ชุมแพ (เพลงประกอบละครไฮโซสะออน)ตามหามาดน เป็นหยังคือบ่สนใจ เปลี่ยนไปหลายน้อคนเคยฮู้จักกัน ตั้งแต่ที่เจ้าจากไป หัวใจของอ้ายมันร้าวราน คิดฮอดทุกวัน ทรมานปางตาย ที่ตามหา กะย้อนว่า อ้ายยังฮัก อยากสิฮู้จักว่าเจ้าเป็นอยู่จังใด๋ ได้มาเจอแล้วในวันนี้ น้องคงสิอยู่ อย่างสุขซำบาย กะสิบ่รบกวนอีหยังหลาย แค่อยากสิถามว่าจำอ้ายได้บ่ บ่เป็นหยัง ถ้าสิลืมกัน บ่เป็นหยัง สิทรมานเจ็บปานใด๋ บ่เป็นหยัง สิรับมันให้ได้ ห้องไห้จนตาย กะบ่เป็นหยัง ขออวยพรให้โชคดี จากนี้สิบ่รบกวนจักอย่าง ลืมมันสาความฮักฮ้างๆลืมทุกอย่าง ลบออกให้เมิดจากใจ ลืมทุกอย่าง บ่เป็นหยัง อ้ายสิทำใจ