แค่...เคยเจ็บ

 ไพศาล ขุนหนู ลูกทุ่งเพื่อชีวิต ใต้
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

แค่เคยเจ็บ ไพศาล ขุนหนู

C | Em |F | G |C |

สูเจ็บCหัวใจมาแต่ไหนไม่รู้ไอ้ตัวผู้Emบ่าวกะไม่รู้จักหนีFไปมีความรัก  เจ็บหนัGกอิถึงหลบมาจะโกรธจะแค้Cนแค่ไหน ถึงเจ็บหัวใจของบ่าวใครเขEmาแลสาวไม่มีค่าฟังบ่าFวสักคำแลต๊ะ ฐานะพี่Gชาย

Emนของใจ ไม่ใช่ของเรAmดีนัEmกกะเหมือนขวัดด้งเปล่า เขาไม่หันมAmองอย่าไปดายขFอง เรียกร้องให้หลบมG | Gsus4 Gา...

น้องสาวเอFย บ่าวกะเคยอกหัGเรื่องของความรัEmกต้องใช้เวAmลาร่องรอFยหยดน้ำตGา กินยาไCม่หาย   C7ร้องไห้Fไม่ใช่พ่ายแพ้G เอาแหEmละถ้ามันอีตาAmเจ็Fบแล้วจำคือGคนเจ็Fบแล้วทนคือควGาย จำไว้มั่งต๊C

F G | Em Am |F G | C |

เจ็บแค่ตรCงที่เคย ไม่นานก็เลยผ่านไปให้หัวใจEmมันชินและชาหม้ายใคFรกะยังมีบ่าวนี่ล่ะ คอยเช็Gดน้ำตาสาวเอยอยากจะร้อCงแค่ไหน กะให้มันไหลออกมาเสียใEmจหม้ายใครไม่เคยเจ็บได้Fกะให้ผ่านเลย นะสาวเอGย.. แค่เคยCเจ็บ   C7

** | ** |

จำFใส่ใจไว้เลGคงFไม่นานสาวเอGย.. แค่เคยCเจ็บ     | F Fm | C |คอร์ดเพลง แค่เคยเจ็บ

เนื้อเพลง แค่เคยเจ็บ ไพศาล ขุนหนูสูเจ็บหัวใจมาแต่ไหนไม่รู้ ไอ้ตัวผู้บ่าวกะไม่รู้จัก หนีไปมีความรัก เจ็บหนักอิถึงหลบมา จะโกรธจะแค้นแค่ไหน ถึงเจ็บหัวใจของบ่าว ใครเขาแลสาวไม่มีค่า ฟังบ่าวสักคำแลต๊ะ ฐานะพี่ชาย คนของใจ ไม่ใช่ของเรา ดีนักกะเหมือนขวัดด้งเปล่า เขาไม่หันมอง อย่าไปดายของ เรียกร้องให้หลบมา น้องสาวเอย บ่าวกะเคยอกหัก เรื่องของความรักต้องใช้เวลา ร่องรอยหยดน้ำตา กินยาไม่หาย ร้องไห้ไม่ใช่พ่ายแพ้ เอาแหละถ้ามันอีตาย เจ็บแล้วจำคือคน เจ็บแล้วทนคือควาย จำไว้มั่งต๊ะ เจ็บแค่ตรงที่เคย ไม่นานก็เลยผ่านไป ให้หัวใจมันชินและชา หม้ายใครกะยังมีบ่าวนี่ล่ะ คอยเช็ดน้ำตาสาวเอย อยากจะร้องแค่ไหน กะให้มันไหลออกมา เสียใจหม้ายใครไม่เคย เจ็บได้กะให้ผ่านเลย นะสาวเอย แค่เคยเจ็บ จำใส่ใจไว้เลย คงไม่นานสาวเอย แค่เคยเจ็บ