ขุนช้างฮ้างฮัก (Ost.ไทบ้าน)

 บอย พนมไพร  ลูกทุ่ง  อีสาน
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss

คอร์ดเพลง ขุนช้างฮ้างฮัก บอย พนมไพร (Ost.ไทบ้านเดอะซีรีส์)

D F#m | Bm |D F#m | Bm |
G A | D A/C# Bm |G A | D A |

อ้าDยกะมีหัวใF#mจ..คือเขาเด้Bmหล่าติดDแค่เพียงหน้าตF#mาอ้ายมันบ่Bmดีถ้าแม้Gน..ว่าเกิดเลือกAเกิดได้คงบ่มีไผDอยากเกิดมาผู้ฮ้ายBmจั่งซี่สะออนEmคนหน้าตาดี มีทางเลือกAหลาย

ถ้าสิเปรียDบชีวิตของอ้าA/C#ย กะส่ำขุนBmซ้างมีแต่โตDกับใจฮ่าง ๆA/C#  ที่มันฮักBmจริงกะบ่คืGอ..ขุนแผนAคนหล่อคนที่บ่พD A/C#อ..            ส่อหล่อเรื่อBmงผู้หญิงถ้าถาEmมถึงความฮักจริAง  ได้เคิ่งอ้ายDอยู่บ่

ขุนซ้าGง..จังอ้าAยกะมีหัวBmใจอ้ายน้ำตาไหGล.. ยามAถึกเจ้าถิ่มลงDคลองขุนซ้าGง..บ่เคยAนอกใจวันBmทองแล้วขุนแผนของน้อEmง.. เฮ็ดได้Aคืออ้ายอยู่Dบ่

D F#m | Bm |D F#m | Bm |
G A | D A/C# Bm |G A | D A |

ถ้าสิเปรียDบชีวิตของอ้าA/C#ย กะส่ำขุนBmซ้างมีแต่โตDกับใจฮ่าง ๆA/C#  ที่มันฮักBmจริงกะบ่คืGอ..ขุนแผนAคนหล่อคนที่บ่พD A/C#อ..            ส่อหล่อเรื่อBmงผู้หญิงถ้าถาEmมถึงความฮักจริAง  ได้เคิ่งอ้ายDอยู่บ่

ขุนซ้าGง..จังอ้าAยกะมีหัวBmใจอ้ายน้ำตาไหGล.. ยามAถึกเจ้าถิ่มลงDคลองขุนซ้าGง..บ่เคAยทอดทิ้งBmวันทองแล้วขุนแผนของน้อEmง.. ฮักได้Aคืออ้ายอยู่Dบ่

ขุนซ้าGง.. บ่เคยAนอกใจวันBmทองแล้วขุนแผนของน้Emอง.. เฮ็ดได้AคือF#mอ้ายอยู่บ่

G | A |G A | D |D |คอร์ดเพลง ขุนช้างฮ้างฮัก บอย พนมไพร

เนื้อเพลง โดดดิด่ง BNK48 (Ost.ไทบ้าน)อ้ายกะมีหัวใจคือเขาเด้หล่า ติดแค่เพียงหน้าตาอ้ายมันบ่ดี ถ้าแม้นว่าเกิดเลือกเกิดได้ คงบ่มีไผอยากเกิดมาผู้ฮ้ายจั่งซี่ สะออนคนหน้าตาดี มีทางเลือกหลาย ถ้าสิเปรียบชีวิตของอ้าย กะส่ำขุนซ้าง มีแต่โตกับใจฮ่างๆที่มันฮักจริง กะบ่คือขุนแผนคนหล่อ คนที่บ่พอ ส่อหล่อเรื่องผู้หญิง ถ้าถามถึงความฮักจริง ได้เคิ่งอ้ายอยู่บ่ ขุนซ้างจังอ้ายกะมีหัวใจ อ้ายน้ำตาไหล ยามถึกเจ้าถิ่มลงคลอง ขุนซ้างบ่เคยนอกใจวันทอง แล้วขุนแผนของน้อง เฮ็ดได้คืออ้ายอยู่บ่ ถ้าสิเปรียบชีวิตของอ้าย กะส่ำขุนซ้าง มีแต่โตกับใจฮ่างๆที่มันฮักจริง กะบ่คือขุนแผนคนหล่อ คนที่บ่พอ ส่อหล่อเรื่องผู้หญิง ถ้าถามถึงความฮักจริง ได้เคิ่งอ้ายอยู่บ่ ขุนซ้างจังอ้ายกะมีหัวใจ อ้ายน้ำตาไหล ยามถึกเจ้าถิ่มลงคลอง ขุนซ้างบ่เคยทอดทิ้งวันทอง แล้วขุนแผนของน้อง ฮักได้คืออ้ายอยู่บ่ ขุนซ้าง บ่เคยนอกใจวันทอง แล้วขุนแผนของน้อง เฮ็ดได้คืออ้ายอยู่บ่