ความในใจ

 ความในใจ เบิ้ล ปทุมราช ลูกทุ่ง อีสาน
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

คอร์ดเพลง ความในใจ เบิ้ล ปทุมราช Rsiam
เนื้อร้อง/ทำนอง: วีระ เดชไกรวัลย์เรียบเรียง: ปาริวัฒน์ สุวรรณชัยสังกัดค่าย: Rsiam

C#m | G#m |A | G#m |
F#m | C#m |A B | C#m |C#m |

หากมีใคC#mรคนนั้น เขาทำG#mใจนางให้เปลี่ยนเปลี่ยนแปรไF#mปจากใจ เพราะใC#mจเจ้าทำให้เศร้าบอกความจริEงฝากไป ของใC#mจไผคนหนึ่งคอBยคะนึG#mงรำพึงแC#m | C#mต่เธอ

หากไปดีC#m มีรัก  รักจG#mงมั่นคงแน่นอนหากคลายคลF#mอน จากลา น้ำตาC#mเจ้าคงล้นเอ่อบอกความจริEงเถิดหนา อ้ายมาC#mเอาใจเพียงเธอคอBยพบเจG#mอ ละเมอเหม่C#mอหา      C#m

หากวันนี้A.. เขาคงBเฮ็ดเจ้าผิดC#mหวังหากวันนั้Aน.. อ้ายยังBมีชีวิตEอยู่สิดูแF#mลปลอบใจ ให้เธC#mอลืมความหลังใจBอ้ายยังคอยเธอไม่G#ห่าง    G#

จดจำคำC#m ๆ นี้  อ้ายมีG#mคำเดียวที่บอกออกจากใF#mจ ฝากกาย มิคลC#mายดวงใจไหวหวั่นสิรอคอEยแต่เธอ รักเธC#mอเธอคงมั่นคอBยนับวันG#mให้เธอกลับ(C#m)มา

C#m | B |F# | A B |

สิ่C#mงที่บอกออกไปย้อนว่าในใจมันซึมเศร้าทุก ๆ มื้อBอ้ายน้ำตาไหลย้อนความในใจคึดฮอดเจ้าถึงมื้อนี้F#สิเลือกเขาแล้วถิ่มอ้ายบ่ได้ว่าแต่อยากให้ฮู้Aว่าโดนซัมใด๋หัวใจของอ้ายBยังห่วงหา

มื้อใด๋C#mที่เขาทิ่มละมื้อนั้นอ้ายยังบ่ตายกะอยาBกให้น้องฮู้อ้ายคอยถ่าเจ้าทุกมื้อไปอ้ายน้ำF#ตาไหล จากความในใจAของลูกผู้ชายมันยังฮักAเจ้าคือเก่าล่ะนางเอ๋B

* | ** |

สิรอคอEยแต่เธอ รักเธC#mอเธอคงมั่นคอBยนับวันG#mให้เธอกลับมา..

C#m | B G#m | C# |คอร์ดเพลง ความในใจ เบิ้ล ปทุมราช Rsiam

เนื้อเพลง ความในใจ เบิ้ล ปทุมราช Rsiamหากมีใครคนนั้น เขาทำใจนางให้เปลี่ยน เปลี่ยนแปรไปจากใจ เพราะใจเจ้าทำให้เศร้า บอกความจริงฝากไป ของใจไผคนหนึ่ง คอยคะนึงรำพึงแต่เธอ หากไปดี มีรัก รักจงมั่นคงแน่นอน หากคลายคลอน จากลา น้ำตาเจ้าคงล้นเอ่อ บอกความจริงเถิดหนา อ้ายมาเอาใจเพียงเธอ คอยพบเจอ ละเมอเหม่อหา หากวันนี้ เขาคงเฮ็ดเจ้าผิดหวัง หากวันนั้น อ้ายยังมีชีวิตอยู่ สิดูแลปลอบใจ ให้เธอลืมความหลัง ใจอ้ายยังคอยเธอไม่ห่าง จดจำคำๆนี้ อ้ายมีคำเดียวที่บอก ออกจากใจ ฝากกาย มิคลายดวงใจไหวหวั่น สิรอคอยแต่เธอ รักเธอเธอคงมั่น คอยนับวันให้เธอกลับมา สิ่งที่บอกออกไปย้อนว่าในใจมันซึมเศร้า ทุกๆมื้ออ้ายน้ำตาไหลย้อนความในใจคึดฮอดเจ้า ถึงมื้อนี้สิเลือกเขาแล้วถิ่มอ้ายบ่ได้ว่า แต่อยากให้ฮู้ว่าโดนซัมใด๋หัวใจของอ้ายยังห่วงหา มื้อใด๋ที่เขาทิ่มละมื้อนั้นอ้ายยังบ่ตาย กะอยากให้น้องฮู้อ้ายคอยถ่าเจ้าทุกมื้อไป อ้ายน้ำตาไหล จากความในใจของลูกผู้ชาย มันยังฮักเจ้าคือเก่าล่ะนางเอ๋ย สิรอคอยแต่เธอ รักเธอเธอคงมั่น คอยนับวันให้เธอกลับมา