ความในใจ

เบิ้ล ปทุมราช, แนวเพลง: ลูกทุ่ง,
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

ความในใจ เบิ้ล ปทุมราช Rsiam

C#m | G#m |A | G#m |
F#m | C#m |A B | C#m |C#m |

หากมีใคC#mรคนนั้น เขาทำG#mใจนางให้เปลี่ยนเปลี่ยนแปรไF#mปจากใจ เพราะใC#mจเจ้าทำให้เศร้าบอกความจริEงฝากไป ของใC#mจไผคนหนึ่งคอBยคะนึG#mงรำพึงแC#m | C#mต่เธอ

หากไปดีC#m มีรัก  รักจG#mงมั่นคงแน่นอนหากคลายคลF#mอน จากลา น้ำตาC#mเจ้าคงล้นเอ่อบอกความจริEงเถิดหนา อ้ายมาC#mเอาใจเพียงเธอคอBยพบเจG#mอ ละเมอเหม่C#mอหา      C#m

หากวันนี้A.. เขาคงBเฮ็ดเจ้าผิดC#mหวังหากวันนั้Aน.. อ้ายยังBมีชีวิตEอยู่สิดูแF#mลปลอบใจ ให้เธC#mอลืมความหลังใจBอ้ายยังคอยเธอไม่G#ห่าง    G#

จดจำคำC#m ๆ นี้  อ้ายมีG#mคำเดียวที่บอกออกจากใF#mจ ฝากกาย มิคลC#mายดวงใจไหวหวั่นสิรอคอEยแต่เธอ รักเธC#mอเธอคงมั่นคอBยนับวันG#mให้เธอกลับ(C#m)มา

C#m | B |F# | A B |

สิ่C#mงที่บอกออกไปย้อนว่าในใจมันซึมเศร้าทุก ๆ มื้อBอ้ายน้ำตาไหลย้อนความในใจคึดฮอดเจ้าถึงมื้อนี้F#สิเลือกเขาแล้วถิ่มอ้ายบ่ได้ว่าแต่อยากให้ฮู้Aว่าโดนซัมใด๋หัวใจของอ้ายBยังห่วงหา

มื้อใด๋C#mที่เขาทิ่มละมื้อนั้นอ้ายยังบ่ตายกะอยาBกให้น้องฮู้อ้ายคอยถ่าเจ้าทุกมื้อไปอ้ายน้ำF#ตาไหล จากความในใจAของลูกผู้ชายมันยังฮักAเจ้าคือเก่าล่ะนางเอ๋B

* | ** |

สิรอคอEยแต่เธอ รักเธC#mอเธอคงมั่นคอBยนับวันG#mให้เธอกลับมา..

C#m | B G#m | C# |