แหลงไปก็แค่นั้น

เอนก ควนขนุน, แนวเพลง: เพื่อชีวิต,
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

แหลงไปก็แค่นั้น เอนก ควนขนุน ร็อคพันทาง

C | G |Am | Em |
Dm | G |Am | Em |
G |

 C  ถึงแหลงไปก็เท่าGนั้น   หลอกให้เรAmาบ้าหวันแล้วหล่Emาว   น้อDmงเห้อ พี่เมาGหัวเช้า   แต่ว่าพันพรืAmอเรา..ยังรัEm | Gกสู..

 C  ถึงแต่งตัวไม่Gหรู   นอนในคูAm เพราะเราเมาแหลกเช้Emาวา   น้อDmงเห้อ แลไม่Gเข้าตา   แต่ว่าเรAmาเมาเพราะEm | Gรัก

มายิ้Dmมให้รู้ว่ามีใจGมาชวนแหEmลงกับพี่ทำไAmมาหลอDmกให้รักแล้วไปGสาเบAmร๋อ..เพ้ออยู่คนEmเดียว..G

มาซ้อDmนท้ายรถ พอหมดมัGน..น้องหลอกให้ฝัCนขาพัG/Bนเป็นปีAmชอบน้Dmอง รักน้องคนเดีGยวพี่เปลี่ยวหัวCใจ..  G

  C แหลงอ้อนทำตาGแป๋ว   หมดลงแล้Amว..ความรักแหลกลEm   น้อDmงเห้อพี่ไม่Gเข้าตา   เมาดีหว่Amา.. ไม่ช้Em | Gาลืม C  ขี้ขวดดวดให้มันGหมด   ท้อรันทAmด  อดใจไม่ไหEm   ทีDmหลัง..น้องอย่าGหลอกใคร   มันเจ็บหนAmา พี่ยาเข้าEm | Gใจ

ทำมาบอDmกให้หยุดกินเหล้GพอหายเมEา เขามาหายไAmคนเข่เต่Dmา แบกความทูนไก่Gสาเบร๋Amอ..เพ้ออยู่คนเEmดียว.. Gมาซ้อDmนท้ายรถพอหมดมัGน้องหลอกให้ฝัCน มือสั่G/Bนตีนเซ่Amแม่แก้มบุ๋Dmม ตกหลุมรักเธGเบลอให้Cพอ..   G

C | G |Am | Em |
Dm | G |Am | Em |
G |

* | ** |

แม่แก้มบุDm๋ม  ตกหลุมรักเธGอ  เบลอให้Cพอ..