ไม่เห็นฝุ่น

 กะลา สตริง
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

คอร์ดเพลง ไม่เห็นฝุ่น KALA กะลา
สังกัดค่าย: genie records

E | E |

เป็นEเพียงฝุ่นที่ลอEยช้า ๆแล้Aวแต่สายลมจะพาE..ฉันG#mไม่รู้เลยชีวิC#mตวันต่อมา.. F#m    มันจะเป็นเช่นไB

วันEนึงเกิดมีลมEแรง ๆพัดAไปใกล้เธอมากไปEฉัG#mนก็รู้ตัวว่ารบC#mกวนจิตใจ F#m    ทำให้เธอรำคาญB

 G#m    คนมันรัG#mก ก็เลยมาตาC#mม มาใส่ใC#m F#m    ก็คนในใจAคนเดียวของฉัBนคือเธอ..B

     แต่เธอEไม่มอง..เศษฝุ่นB/D#เช่นฉัน C#m    อยู่ไกล ๆ ยังรำคาBญหนักหนา     ยิ่งAมาลอยใกล้ชิG#mดสายตา F#m    มีแต่ทำให้ขุ่นBเคือง     ถ้าหาC#mกวันใดเข้าใกล้G#mเกินไป   A  อย่าผลักไสฉันต้องกาEรแค่เพียง     แอF#mบมาลอย แอบมG#mาข้างเคียง     ไม่Aได้หวังให้เห็B | Bน..         (ในสายตา)

E |

เป็นEความสุขแค่เพียEงเล็กน้อยที่Aได้ใกล้เธออย่างนี้Eแล้G#mวถ้าสักวันเธอพบC#mคนที่ดี F#m    ฉันก็พร้อมจะไปB

* | ** |

A | B |G#m | C#m |
F#m G#m A B |

** |

E | A B |E |คอร์ดเพลง ไม่เห็นฝุ่น KALA กะลา

เนื้อเพลง ไม่เห็นฝุ่น KALA กะลาเป็นเพียงฝุ่นที่ลอยช้าๆแล้วแต่สายลมจะพา ฉันไม่รู้เลยชีวิตวันต่อมา มันจะเป็นเช่นไร วันนึงเกิดมีลมแรงๆพัดไปใกล้เธอมากไป ฉันก็รู้ตัวว่ารบกวนจิตใจ ทำให้เธอรำคาญ คนมันรัก ก็เลยมาตาม มาใส่ใจ ก็คนในใจคนเดียวของฉันคือเธอ แต่เธอไม่มองเศษฝุ่นเช่นฉัน อยู่ไกลๆยังรำคาญหนักหนา ยิ่งมาลอยใกล้ชิดสายตา มีแต่ทำให้ขุ่นเคือง ถ้าหากวันใดเข้าใกล้เกินไป อย่าผลักไสฉันต้องการแค่เพียง แอบมาลอย แอบมาข้างเคียง ไม่ได้หวังให้เห็น (ในสายตา) เป็นความสุขแค่เพียงเล็กน้อย ที่ได้ใกล้เธออย่างนี้ แล้วถ้าสักวันเธอพบคนที่ดี ฉันก็พร้อมจะไป