ไม่เห็นฝุ่น

กะลา, แนวเพลง: สตริง
เผยแพร่เมื่อ: โดย: #mechords

ไม่เห็นฝุ่น KALA กะลา

E | E |

เป็นEเพียงฝุ่นที่ลอEยช้า ๆแล้Aวแต่สายลมจะพาE..ฉันG#mไม่รู้เลยชีวิC#mตวันต่อมา.. F#m    มันจะเป็นเช่นไB

วันEนึงเกิดมีลมEแรง ๆพัดAไปใกล้เธอมากไปEฉัG#mนก็รู้ตัวว่ารบC#mกวนจิตใจ F#m    ทำให้เธอรำคาญB

 G#m    คนมันรัG#mก ก็เลยมาตาC#mม มาใส่ใC#m F#m    ก็คนในใจAคนเดียวของฉัBนคือเธอ..B

     แต่เธอEไม่มอง..เศษฝุ่นB/D#เช่นฉัน C#m    อยู่ไกล ๆ ยังรำคาBญหนักหนา     ยิ่งAมาลอยใกล้ชิG#mดสายตา F#m    มีแต่ทำให้ขุ่นBเคือง     ถ้าหาC#mกวันใดเข้าใกล้G#mเกินไป   A  อย่าผลักไสฉันต้องกาEรแค่เพียง     แอF#mบมาลอย แอบมG#mาข้างเคียง     ไม่Aได้หวังให้เห็B | Bน..         (ในสายตา)

E |

เป็นEความสุขแค่เพียEงเล็กน้อยที่Aได้ใกล้เธออย่างนี้Eแล้G#mวถ้าสักวันเธอพบC#mคนที่ดี F#m    ฉันก็พร้อมจะไปB

* | ** |

A | B |G#m | C#m |
F#m G#m A B |

** |

E | A B |E |