นรกของเธอ (OST.อาถรรพ์ถ้ำลวง ขลัง๘ ซีซั่น๒)

 ปราง ปรางทิพย์ สตริง
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

คอร์ดเพลง นรกของเธอ ปราง ปรางทิพย์ OST.อาถรรพ์ถ้ำลวง ขลัง๘ ซีซั่น๒
เนื้อร้อง: NATHAทำนอง: ณัฐพงศ์ สมงาม

Dm | Am |A# | C C#dim |
Dm | Am |A# | A7 |

 Dm   บางครั้งก็สับAmสน.. A#   บางหนก็ร้อFงไห้..C/E Dm   บางครั้งฉันอยากAmตาย อยากหาA#ย.. ไปC#dim...

 Dm   ครั้งหนึ่งฉันมีAmความสุข.. A#   แต่เธอก็พราFกมันไป.C/E. Dm   อย่าให้รู้เธออยู่Amไหน    ฉันจะตามA#เธอไป  ต้องชดใช้Cที่เธอทำ..

เกลีGmยด..เธAmอ.. เกลียดนัA#กทุกการกระทำAmที่เธอย่ำยีGmต่อไปนี้AmจะเกิดอะไรA#ขึ้นกับเธอ ฉันไม่แA7 | A7คร์..

ฉันจะให้เธอเจ็Fบ.. กว่าฉัFฉันจะให้รางวัDmล.. ด้วยความทุกDmข์ทนจะให้เลือดของA#เธอ.. ไหลลงเป็Amนสายธารช่วยชะล้าA#งความเจ็บปวดในใจฉัC

ฉันจะตรึงเธFอไว้ตรงนี้Fไม่ให้พบเจDmอ.. แสงตะวัDmที่ตรงนี้A#.. ที่ของฉัAmน..มันGmกำลังจะกลายเป็CนนรกของFเธอ

A# | Am |Dm C | C#dim |
Gm Am | A# Am | Gm | A7 | A7 |

Dm | A# |Am | Dm |
Dm | A# |Am | Dm | Dm | Dm |

* | ** |

F | Am |A# | A7 |Dm |คอร์ดเพลง นรกของเธอ ปราง ปรางทิพย์ OST.อาถรรพ์ถ้ำลวง ขลัง๘ ซีซั่น๒

เนื้อเพลง นรกของเธอ ปราง ปรางทิพย์ OST.อาถรรพ์ถ้ำลวง ขลัง๘ ซีซั่น๒บางครั้งก็สับสน บางหนก็ร้องไห้ บางครั้งฉันอยากตาย อยากหาย ไป ครั้งหนึ่งฉันมีความสุข แต่เธอก็พรากมันไป อย่าให้รู้เธออยู่ไหน ฉันจะตามเธอไป ต้องชดใช้ที่เธอทำ เกลียดเธอ เกลียดนักทุกการกระทำที่เธอย่ำยี ต่อไปนี้จะเกิดอะไรขึ้นกับเธอ ฉันไม่แคร์ ฉันจะให้เธอเจ็บ กว่าฉัน ฉันจะให้รางวัล ด้วยความทุกข์ทน จะให้เลือดของเธอ ไหลลงเป็นสายธาร ช่วยชะล้างความเจ็บปวดในใจฉัน ฉันจะตรึงเธอไว้ตรงนี้ ไม่ให้พบเจอ แสงตะวัน ที่ตรงนี้ ที่ของฉัน มันกำลังจะกลายเป็นนรกของเธอ