นรกของเธอ (OST.อาถรรพ์ถ้ำลวง ขลัง๘ ซีซั่น๒)

นรกของเธอปราง ปรางทิพย์ สตริง
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

นรกของเธอ ปราง ปรางทิพย์ OST.อาถรรพ์ถ้ำลวง ขลัง๘ ซีซั่น๒

Dm | Am |A# | C C#dim |
Dm | Am |A# | A7 |

 Dm   บางครั้งก็สับAmสน.. A#   บางหนก็ร้อFงไห้..C/E Dm   บางครั้งฉันอยากAmตาย อยากหาA#ย.. ไปC#dim...

 Dm   ครั้งหนึ่งฉันมีAmความสุข.. A#   แต่เธอก็พราFกมันไป.C/E. Dm   อย่าให้รู้เธออยู่Amไหน    ฉันจะตามA#เธอไป  ต้องชดใช้Cที่เธอทำ..

เกลีGmยด..เธAmอ.. เกลียดนัA#กทุกการกระทำAmที่เธอย่ำยีGmต่อไปนี้AmจะเกิดอะไรA#ขึ้นกับเธอ ฉันไม่แA7 | A7คร์..

ฉันจะให้เธอเจ็Fบ.. กว่าฉัFฉันจะให้รางวัDmล.. ด้วยความทุกDmข์ทนจะให้เลือดของA#เธอ.. ไหลลงเป็Amนสายธารช่วยชะล้าA#งความเจ็บปวดในใจฉัC

ฉันจะตรึงเธFอไว้ตรงนี้Fไม่ให้พบเจDmอ.. แสงตะวัDmที่ตรงนี้A#.. ที่ของฉัAmน..มันGmกำลังจะกลายเป็CนนรกของFเธอ

A# | Am |Dm C | C#dim |
Gm Am | A# Am | Gm | A7 | A7 |

Dm | A# |Am | Dm |
Dm | A# |Am | Dm | Dm | Dm |

* | ** |

F | Am |A# | A7 |Dm |