นอกจากชื่อฉัน (Acoustic Live Session)

 นอกจากชื่อฉัน นอกจากชื่อฉัน (Acoustic Live Session) ActArt สตริง
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

คอร์ดเพลง นอกจากชื่อฉัน (Acoustic Live Session) ActArt
เนื้อร้อง/ทำนอง: อาทิตย์ พลอาสาเรียบเรียง: จาตุรงค์ เนื่องจำนงค์, ActArtโปรดิวเซอร์: จาตุรงค์ เนื่องจำนงค์สังกัดค่าย: Batterymusicติดต่อ: 0818752519

D# | A# |
Cm | G#maj7 |

D# | A# |
Cm | G#maj7 |

จำD#อะไรได้บ้างไหม.A#.เกี่ยวกับฉันCmคนเก่า..     G#maj7เพลD#งเดิม ๆ ที่เคยเป็นของเรA#า..เธอยังร้อCmง ยังฟังอยู่ไหG#maj7

 D# ไม่รู้ว่าความรู้สึก..A# ในตอนที่มันดึก ๆ   เธอยังCmเหงา.. ยังเหมือG#maj7นวันเก่า ๆ อยู่ไหม D# ไม่รู้ว่าภาพแววตา..A# ที่เธอได้เคยมองมา   จะเปลี่ยG#maj7นไปสักแค่ไหA#น..

นอกจากชื่อฉัD#น  มีสิ่งอื่นอีกไหA#ที่เธอยังใส่ใCmจ และพอจำมันได้อยู่G#maj7เศษจากความรัD#ก.. ยังเหลือไหมก็ไม่A#รู้ในความทรงจำ.Cm.เธอยังจะมีฉันอยู่G#maj7..(บ้างไหม)..

D# | A# |
Cm | G#maj7 |

ตักD#ของฉันที่เธอคุ้น..A#ที่เคยหนุCmนเมื่อก่อน..    G#maj7วันD#นี้ก็ไม่มีใครได้นอA#น..ยังเก็บไCmว้รอเธอเสมอG#maj7..

* | ** |

D# | A# |Cm | G#maj7 |
D# | A# |Cm | G#maj7 |

** | ** |

D# | A# |Cm | G#maj7 | ( x2 ) | D# |คอร์ดเพลง นอกจากชื่อฉัน (Acoustic Live Session) ActArt

เนื้อเพลง นอกจากชื่อฉัน (Acoustic Live Session) ActArtจำอะไรได้บ้างไหม เกี่ยวกับฉันคนเก่า เพลงเดิมๆที่เคยเป็นของเรา เธอยังร้อง ยังฟังอยู่ไหม ไม่รู้ว่าความรู้สึก ในตอนที่มันดึกๆเธอยังเหงา ยังเหมือนวันเก่าๆอยู่ไหม ไม่รู้ว่าภาพแววตา ที่เธอได้เคยมองมา จะเปลี่ยนไปสักแค่ไหน นอกจากชื่อฉัน มีสิ่งอื่นอีกไหม ที่เธอยังใส่ใจ และพอจำมันได้อยู่ เศษจากความรัก ยังเหลือไหมก็ไม่รู้ ในความทรงจำเธอยังจะมีฉันอยู่ บ้างไหม ตักของฉันที่เธอคุ้น ที่เคยหนุนเมื่อก่อน วันนี้ก็ไม่มีใครได้นอน ยังเก็บไว้รอเธอเสมอ