นอกจากชื่อฉัน

ActArt, แนวเพลง: สตริง,
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

นอกจากชื่อฉัน ActArt

D# | A# |Cm | G# |

จำD#อะไรได้บ้างไหม..A#เกี่ยวกับฉัCmนคนเก่า..G#เพลD#งเดิม ๆ ที่เคยเป็นของเรA#า..เธอยังร้อCmง ยังฟังอยู่ไหG#

 D# ไม่รู้ว่าความรู้สึก..A# ในตอนที่มันดึก ๆ   เธอยังCmเหงา.. ยังเหมือG#นวันเก่า ๆ อยู่ไหม D# ไม่รู้ว่าภาพแววตา..A# ที่เธอได้เคยมองมา   จะเปลี่ยG#นไปสักแค่ไหA#น..

นอกจากชื่อฉัD#น  มีสิ่งอื่นอีกไหA#ที่เธอยังใส่ใCmจ และพอจำมันได้อG#ยู่เศษจากความรัD#ก.. ยังเหลือไหมก็ไม่A#รู้ในความทรงจำ.Cm.เธอยังจะมีฉันอG#ยู่..บ้างไหม..

D# | D# |D# | D# |

ตักD#ของฉันที่เธอคุ้น..A#ที่เคยหนุCmนเมื่อก่อน..G#วัD#นนี้ก็ไม่มีใครได้นอA#น..ยังเก็บไCmว้รอเธอเสมG#อ..

* | ** |

D# | A# |Cm | G# |
D# | A# |Cm | G# |

** | ** |

D# | A# |Cm | G# | ( x2 ) | D# |