โนราห์ (Ost.โนราห์)

โนราห์หลวงไก่ ลูกทุ่งเพื่อชีวิต
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

โนราห์ หลวงไก่ (เพลงประกอบภาพยนต์โนราห์)

Gm | D# |Cm | Gm |

สิบเก้าพุทGmธศตวรรษ กำเนิดอัตลักษณ์ณ อาณาจักFรสถิปุระนาคราD7แขวงเวียงกลGmางบางแก้ว คือพัทลุCmงพาราฟังตำนาD#นอ่านตำรา ข้าจดD7จำ..

ว่านวลทอGmงสำลี นั้นมีสุบินว่า..องค์เทพFเทวามาร่าD7ยรำสวยสุGmดตระการตา สิบสองท่Cmาเลิศล้ำตื่่นนิทรD#ายังจำD7.. ในGmฝัน..

แต่นวลทอA#งสำลีเอ๋Cmย เสวยเกสรดอกบัGmวแล้วตั้งครรห์ไร้ชาD#ยมาเกี่ยวพัน  เทพจากสววFค์อวตารราชA#ารานีเอ๋Cmย อับอายทวยราGmชบริพารลอยแพD#ลูกหลาน ล่องลงเลD7..ติดเกาะสี'ชัGm

กุมาGmรน้อยเทพสิงหร  ได้มารดรFพร่ำสอนสั่GmสิบสอA#งท่าฟ้อนกระจรCmดังจนเวียงวัD#งส่งคนมารับD7กลับพาราGm..ร่ายรำD#อยู่ตรงพระพักD7ตร์..พระเจ้าตGmา..ว่าออออ..รับเทริD#ดมาสวมพร้อมนาD7มขุนศรัทธGm

โนราA#ห์ไม่มีคนสุดท้าGmแม้ชีพวาFยก็ยังเหลือชื่อโนGmราห์โนราA#ห์ไม่มีคนสุดท้าGmแม้ชีพวาFยก็ยังเหลือชื่อโนGmราห์

ศาสตร์ประถมA#นาฏศิลป์พ่อขุนศรีCmศรัทราลูกนวลทอA#งสำลี  หลานแม่ศรีCmมาลาและพระอัD#ยกา... D7    พระยาสายฟ้าฟาGm

เจ้าจงรักษA#าเทริดของข้Fาอย่าหักหาGmมั่นสัจจะวาจA#า  โนราFห์มิมีวันตาGmย..

Gm | D7 |Gm | D7 |
Gm | D7 |D7 | Gm |

* | ** | *** | **** |

** |