เหนือเสน่หา (Ost.โนราห์)

ไพศาล ขุนหนู, เหนือเสน่หา, แนวเพลง: ลูกทุ่งเพื่อชีวิต,
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

เหนือเสน่หา ไพศาล ขุนหนู (เพลงประกอบภาพยนตร์โนราห์)

Dm | F |C | Dm |

เสียA#งกลองดัCง.. คือเสียงสั่AmงจากหัวใจฉัDmเสียA#งปี่พร่ำรำพัDmน.. คือเสียง ฉัCนขุนศรีศรัทธDmคร่ำครวA#ญ..หวญไห้CถึงโนรDmาห์..

A# C | Dm |A# C | Dm |

ผ่านกัปกัFลป์ร้อยพันปี  แต่รักนี้Amยังมั่นคงกี่ชาติภGmพไม่จบลง  เป็นอสงCไขยเวลาโอ้รักเอ๋Amยสักปานใด  สุดหัวใDmจเสน่หาวัฒนธรDmรมล้ำค่Gmา.. จำรักษCาพรหมจรFรย์

รัDmกเจ้าจะรักสักปานFใด  จะเก็Dmบรักไว้ชั่วนิFรันดร์สองสิ่Dmงยิ่งใหญ่และสำGmคัญ  ถึงวันCเลือกด้วยน้ำFตา

** |

A# C | Dm |A# C | Dm |

Dm | Dm |Dm | Dm |
Gm C | F C | Dm |

หนึ่งหน่อเนื้Fอแห่งเทดา  หนึ่งโนราAmห์กำเนิดกายยอมพลีรัGmกแทบใจสลาย  รักษาไว้Cหนึ่งนาฏศิลป์

หวังผู้คAmนสืบสาน ก่อตำนานDmเหนือแผ่นดินเนิ่นนาDmนปานใด ยังเห็Gmนและได้ยินไม่มีCสูญสิ้น ไม่มีFวัน

* | ** |

A# C | Dm | ( x2 )