สวรรค์นำทาง (Ost.โนราห์)

 สวรรค์นำทาง สวรรค์นำทาง (Ost.โนราห์) L.กฮ. ลูกทุ่งเพื่อชีวิต
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

คอร์ดเพลง สวรรค์นำทาง L.กฮ. (เพลงประกอบภาพยนตร์โนราห์)
เนื้อร้อง/ทำนอง: อ.วิชัย ไชยราชเรียบเรียง: A2Home Studio

Em | C |Am | B | B |

วอนฟ้าEmดลบันดาล.. ให้เธอDได้รู้ว่ามีAmใครรออยู่.. ที่เดิBมไม่ห่างหายตรงที่Amเคยผูกพัน  สัญญามั่นEmให้กันไว้วอนฟ้าBจงดลใจ..ให้เธอย้อEmนมา     Em

ห่างกันคนละฟ้Cา  ศรัทธาไม่เคยสลGายยังรอเธออยู่ร่ำไAmป  มิวายคะนึงEmหาวอนฟ้าช่วยนำCทาง  สวรรค์โปรดเมตGตาดลใจให้เธอกลับมB | Bา..          มีรักที่ยังรอ

Em | Em |

วอนฟ้าEmดลบันดาล.. ให้เธอDได้ยินรักนี้Amไม่เคยสิ้น  ยังถวิBลห่วงหายังคAmงมั่นในรัก  ประจักEmษ์ในสัญญาฝากทุกBถ้อยวาจา..ให้เธอได้Emยิน..     Em

ห่างกันคนละฟ้Cา  ศรัทธาไม่เคยสลGายรักนี้จะตามเธอไAmป  โปรดจงรอฉัEmยังมั่นไม่เสื่อมคลCาย  สิ่งใดไม่อาจแปรผัGรักเราจะไม่มีวัB | Bน..          เลือนหายไEm

C | G |Am | B |
Am | Em |B | Em |

ต้องตายอีกกี่หCน  เกิดมาในภพภูมิใดGวอนฟ้านำทางAmให้.. สองเราได้พบEmกันสวรรค์โปรดเมตCตา  ดินฟ้าอย่ากีดGกันเปิดทางให้เธอกับฉัB | Bน..ได้พบกันทุกชEm | Cาติไปเปิดทางให้เธอกับAm | Bฉัน..          ได้รักกันทุกชาติไป

Em | C | Am | B | B |Em |คอร์ดเพลง สวรรค์นำทาง L.กฮ. (เพลงประกอบภาพยนตร์โนราห์)

เนื้อเพลง สวรรค์นำทาง L.กฮ. (เพลงประกอบภาพยนตร์โนราห์)วอนฟ้าดลบันดาล ให้เธอได้รู้ ว่ามีใครรออยู่ ที่เดิมไม่ห่างหาย ตรงที่เคยผูกพัน สัญญามั่นให้กันไว้ วอนฟ้าจงดลใจให้เธอย้อนมา ห่างกันคนละฟ้า ศรัทธาไม่เคยสลาย ยังรอเธออยู่ร่ำไป มิวายคะนึงหา วอนฟ้าช่วยนำทาง สวรรค์โปรดเมตตา ดลใจให้เธอกลับมา มีรักที่ยังรอ วอนฟ้าดลบันดาล ให้เธอได้ยิน รักนี้ไม่เคยสิ้น ยังถวิลห่วงหา ยังคงมั่นในรัก ประจักษ์ในสัญญา ฝากทุกถ้อยวาจาให้เธอได้ยิน ห่างกันคนละฟ้า ศรัทธาไม่เคยสลาย รักนี้จะตามเธอไป โปรดจงรอฉัน ยังมั่นไม่เสื่อมคลาย สิ่งใดไม่อาจแปรผัน รักเราจะไม่มีวัน เลือนหายไป ต้องตายอีกกี่หน เกิดมาในภพภูมิใด วอนฟ้านำทางให้ สองเราได้พบกัน สวรรค์โปรดเมตตา ดินฟ้าอย่ากีดกัน เปิดทางให้เธอกับฉัน ได้พบกันทุกชาติไป เปิดทางให้เธอกับฉัน ได้รักกันทุกชาติไป