สาวตาเศร้า

โจ สูงเนิน ลูกทุ่งเพื่อชีวิต
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

สาวตาเศร้า โจ สูงเนิน

F# | G#m |A# | D#m |
B C# | F# D#m |G#m C# | F# |

เธอเป็นใคC#ร มาจากไหนคงไม่สำคัญD#mแค่สบตากัBน..ก็ทำให้ฉันหัวใจหล่นหC#ายในค่ำคืนเหG#mงา สองเรา..ต่าA#mงมาเมามายกลิ่นควันแสงไG#mฟ..พาหัวใจลอยไปหาเธC#

สาวนัยน์ตาเศD#mร้า ผมยาวสยาย นั่งในมุมอัA#mเหมือนมีความลัBบ ปิดบังใจไม่อยากให้เจC#จิบเบียร์บาง G#mๆ ไฟลาง ๆ นั่งA#mมองเหม่ออยากจะบอกเธG#mอ..ว่าฉันเผลC#อรักและเป็นห่วF#

อย่าเมามากหนBา  เดี๋ยC#วกลับบ้านไม่ได้F#มันอันตรG#mาย  กลัวว่าใคC#รมาหลอกมาลวF#ดอกไม้ราตBรี มีคนจ้อC#งจะเด็ดให้ร่วF#ทั้งห่วงและหวG#mง  หากเธอควงใครในคืนนี้C#

ถ้าไม่รังเกีD#mยจ  ฉันขออาสาพาเธอไปส่A#mจะไม่พาหลBง นอกลู่ทาง วางใจ ไม่C#มีแค่อยากแบ่งเบG#mา..ความเศร้า.. จากหัวA#mใจคนดีในค่ำคืนนี้G#m พ้นผ่านไปC# ซึ้งใจสองF#เรา

G#m | A#m |G#m C# | F# |
B C# | F# |G#m C# | F# |

* | ** |

ในค่ำคืนนี้G#m พ้นผ่านไปC#.. ไม่มีใครเศ| B Bm | F# |ร้า