สาวตาเศร้า

 โจ สูงเนิน สาวตาเศร้า ลูกทุ่งเพื่อชีวิต
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

คอร์ดเพลง สาวตาเศร้า โจ สูงเนิน
สังกัดค่าย: รถไฟดนตรี

F# | G#m |A# | D#m |
B C# | F# D#m |G#m C# | F# |

เธอเป็นใคC#ร มาจากไหนคงไม่สำคัญD#mแค่สบตากัBน..ก็ทำให้ฉันหัวใจหล่นหC#ายในค่ำคืนเหG#mงา สองเรา..ต่าA#mงมาเมามายกลิ่นควันแสงไG#mฟ..พาหัวใจลอยไปหาเธC#

สาวนัยน์ตาเศD#mร้า ผมยาวสยาย นั่งในมุมอัA#mเหมือนมีความลัBบ ปิดบังใจไม่อยากให้เจC#จิบเบียร์บาง G#mๆ ไฟลาง ๆ นั่งA#mมองเหม่ออยากจะบอกเธG#mอ..ว่าฉันเผลC#อรักและเป็นห่วF#

อย่าเมามากหนBา  เดี๋ยC#วกลับบ้านไม่ได้F#มันอันตรG#mาย  กลัวว่าใคC#รมาหลอกมาลวF#ดอกไม้ราตBรี มีคนจ้อC#งจะเด็ดให้ร่วF#ทั้งห่วงและหวG#mง  หากเธอควงใครในคืนนี้C#

ถ้าไม่รังเกีD#mยจ  ฉันขออาสาพาเธอไปส่A#mจะไม่พาหลBง นอกลู่ทาง วางใจ ไม่C#มีแค่อยากแบ่งเบG#mา..ความเศร้า.. จากหัวA#mใจคนดีในค่ำคืนนี้G#m พ้นผ่านไปC# ซึ้งใจสองF#เรา

G#m | A#m |G#m C# | F# |
B C# | F# |G#m C# | F# |

* | ** |

ในค่ำคืนนี้G#m พ้นผ่านไปC#.. ไม่มีใครเศ| B Bm | F# |ร้าคอร์ดเพลง สาวตาเศร้า โจ สูงเนิน

เนื้อเพลง สาวตาเศร้า โจ สูงเนินเธอเป็นใคร มาจากไหนคงไม่สำคัญ แค่สบตากันก็ทำให้ฉันหัวใจหล่นหาย ในค่ำคืนเหงา สองเราต่างมาเมามาย กลิ่นควันแสงไฟพาหัวใจลอยไปหาเธอ สาวนัยน์ตาเศร้า ผมยาวสยาย นั่งในมุมอับ เหมือนมีความลับ ปิดบังใจไม่อยากให้เจอ จิบเบียร์บางๆไฟลางๆนั่งมองเหม่อ อยากจะบอกเธอว่าฉันเผลอรักและเป็นห่วง อย่าเมามากหนา เดี๋ยวกลับบ้านไม่ได้ มันอันตราย กลัวว่าใครมาหลอกมาลวง ดอกไม้ราตรี มีคนจ้องจะเด็ดให้ร่วง ทั้งห่วงและหวง หากเธอควงใครในคืนนี้ ถ้าไม่รังเกียจ ฉันขออาสาพาเธอไปส่ง จะไม่พาหลง นอกลู่ทาง วางใจ ไม่มี แค่อยากแบ่งเบาความเศร้า จากหัวใจคนดี ในค่ำคืนนี้ พ้นผ่านไป ซึ้งใจสองเรา ในค่ำคืนนี้ พ้นผ่านไป ไม่มีใครเศร้า