ซ่อนกลิ่น

ปาล์มมี่, แนวเพลง: สตริง,
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

ซ่อนกลิ่น PALMY ปาล์มมี่

C | C |Am | F |
F | F |G | G |

ลมCอ่อนพัดโชยมา น้ำCตาก็ไหลรินเหลืAmอเพียงกลิ่นหัวใจ..คลุ้งAmไปกับความเหงารัFกยังไม่จางไป ตรึFงติดชิดดวงใจยังหอGมรัญจวนชวนให้ฝัG

เคยCแอบแนบเคียงกาย  อิงCแอบ มิรู้คลายใต้Amเงาของแสงจันทร์  เย้าFยวนไม่เลือนหายซ่อFนเก็บไว้ข้างใน ตรงFสุดลึกดวงใจถนอGม..เธออยู่ในนั้G

คงไว้ได้แค่กลิ่Cนที่ไม่เคยเลือนลCา..ยังหอมดังวันเก่Amา ยามเมื่อลมโชยมาAm..ทิ้งไว้เพียงอดีFตที่ไม่เคยหวนมFา..ซ่อนเธอไว้ใG | Gนใจ..

C | C |Am | F |

เจ้าCดอกไม้ซ่อนกลิ่น หอCมบาดลึกเกินใครหอมAmเกินหักห้ามใจ  ทุFกคราวต้องหวั่นไหวร้อFยเก็บเจ้ามาลัย ทัFดเธอไว้ในใจเพื่อคGงกลิ่นหอมไว้อย่างนั้G

** |

Dm | Am |Em | G |
Dm | Am |Em | G |

** |

   ฮือC | C...        ฮือ..Am.             เคยแอบแนบเคียงAmกาย   ฮือF | F...        ซ่อนเธอไว้ในGใจ (ซ่อนเธอไว้ในGใจ)

   ฮือC | C...        ฮือAm | Am...   ทิ้งไว้เพียงอดีFตที่ไม่เคยหวนมาF   (ซ่อนเธอไว้ใG | Gนใจ)

C | C |Am | Am |
F | F |G | G |C |