ซ่อนกลิ่น

  ซ่อนกลิ่น   PALMY   สตริง
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss


คอร์ดเพลง ซ่อนกลิ่น PALMY ปาล์มมี่
เนื้อร้อง: ปาล์มมี่, วีรณัฐ ทิพยมณฑล, พีระนัต สุขสำราญทำนอง: ปาล์มมี่, วีรณัฐ ทิพยมณฑลเรียบเรียง: อธิราช ปิ่นทอง, อธิชนม์ ปิ่นทอง, เจนวิทย์ จันทร์ปัญญาวงศ์, กฤติธี แสงดีโปรดิวเซอร์: ปาล์มมี่สังกัดค่าย: genie records

C | C |Am | F |
F | F |G | G |

ลมCอ่อนพัดโชยมา น้ำCตาก็ไหลรินเหลืAmอเพียงกลิ่นหัวใจ..คลุ้งAmไปกับความเหงารัFกยังไม่จางไป ตรึFงติดชิดดวงใจยังหอGมรัญจวนชวนให้ฝัG

เคยCแอบแนบเคียงกาย  อิงCแอบ มิรู้คลายใต้Amเงาของแสงจันทร์  เย้าFยวนไม่เลือนหายซ่อFนเก็บไว้ข้างใน ตรงFสุดลึกดวงใจถนอGม..เธออยู่ในนั้G

คงไว้ได้แค่กลิ่Cนที่ไม่เคยเลือนลCา..ยังหอมดังวันเก่Amา ยามเมื่อลมโชยมาAm..ทิ้งไว้เพียงอดีFตที่ไม่เคยหวนมFา..ซ่อนเธอไว้ใG | Gนใจ..

C | C |Am | F |

เจ้าCดอกไม้ซ่อนกลิ่น หอCมบาดลึกเกินใครหอมAmเกินหักห้ามใจ  ทุFกคราวต้องหวั่นไหวร้อFยเก็บเจ้ามาลัย ทัFดเธอไว้ในใจเพื่อคGงกลิ่นหอมไว้อย่างนั้G

** |

Dm | Am |Em | G |
Dm | Am |Em | G |

** |

   ฮือC | C...        ฮือ..Am.             เคยแอบแนบเคียงAmกาย   ฮือF | F...        ซ่อนเธอไว้ในGใจ (ซ่อนเธอไว้ในGใจ)

   ฮือC | C...        ฮือAm | Am...   ทิ้งไว้เพียงอดีFตที่ไม่เคยหวนมาF   (ซ่อนเธอไว้ใG | Gนใจ)

C | C |Am | Am |
F | F |G | G |C |คอร์ดเพลง ซ่อนกลิ่น PALMY ปาล์มมี่

เนื้อเพลง ซ่อนกลิ่น PALMY ปาล์มมี่ลมอ่อนพัดโชยมา น้ำตาก็ไหลริน เหลือเพียงกลิ่นหัวใจคลุ้งไปกับความเหงา รักยังไม่จางไป ตรึงติดชิดดวงใจ ยังหอมรัญจวนชวนให้ฝัน เคยแอบแนบเคียงกาย อิงแอบ มิรู้คลาย ใต้เงาของแสงจันทร์ เย้ายวนไม่เลือนหาย ซ่อนเก็บไว้ข้างใน ตรงสุดลึกดวงใจ ถนอมเธออยู่ในนั้น คงไว้ได้แค่กลิ่นที่ไม่เคยเลือนลา ยังหอมดังวันเก่า ยามเมื่อลมโชยมา ทิ้งไว้เพียงอดีตที่ไม่เคยหวนมา ซ่อนเธอไว้ในใจ เจ้าดอกไม้ซ่อนกลิ่น หอมบาดลึกเกินใคร หอมเกินหักห้ามใจ ทุกคราวต้องหวั่นไหว ร้อยเก็บเจ้ามาลัย ทัดเธอไว้ในใจ เพื่อคงกลิ่นหอมไว้อย่างนั้น ฮือ ฮือ เคยแอบแนบเคียงกาย ฮือ ซ่อนเธอไว้ในใจ ซ่อนเธอไว้ในใจ ฮือ ฮือ ทิ้งไว้เพียงอดีตที่ไม่เคยหวนมา ซ่อนเธอไว้ในใจ