เสี้ยนตำใจ (ສ້ຽນຕຳໃຈ)

 แดง พงสาลี มินตรา น่านเจ้า เสี้ยนตำใจ สตริง อีสาน ลาว
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

คอร์ดเพลง เสี้ยนตำใจ มินตรา น่านเจ้า Feat.แดง พงสาลี (ແດງ ຜົ້ງສາລີ)
เนื้อร้อง/ทำนอง: มินตรา ธุระยศเรียบเรียง: อีส ขอนแก่น, แม็กซ์ ขอนแก่น

จะอยู่เป็นเสี้C#ยนตำใจG#/CของเธอกับA#m G#เขาจะอยู่เป็นเสี้F#ยนตำใFmจที่เธอไม่ต้อD#mงการ.. F# G#จะอยู่เป็นเสี้C#ยนตำใจG#/Cให้เธอเห็A#mนยิ่งทรมาG#จะอยู่เป็นเสี้ยD#mนตำใจของเธอกับเขาต่อC#ไป

คนC#มาก่อนต้องเจ็บFmทุกครั้งเมื่อคนF#รักพาคนใหม่เข้ามG#คนC#มาก่อนนอนกินFmน้ำตาคนเพิ่งมF#าคว้าทั้งหัวใจไปกิG#

ทั้C#งที่รู้เธอคือดวงใจFmของฉันเธอลืมมัF#นหรือว่าแกล้งไม่ได้ยิC#คำC#ว่ารักจากฉันที่ฟังFmจนชินคงไม่ดังF#เท่าคำว่ารักG#ของคนC#ใหม่  C#7

เบื่อคนเก่A#mาวันไหนก็บอFmกลาคนใหม่มF#าไม่เท่าไรก็บอG#กรักบอกกับฉันF#ให้ลืม ให้ลืมให้ลืมFmว่าเคยรักคนอกหักD#mมักจะลืมไม่ง่าG#

อยู่ตรงนี้A#mให้มันเป็นส่วนG#เกินอยู่ที่เดิF#ม ถึงไล่ก็ไม่G#ไปจะกี่ร้อยA#mเหตุผลที่ยกมาอ้าG#งมาผลักไสให้หลีกทาF#งให้เธอกับเขาได้ชิดใกG#ล้ยังไงก็ไม่C#ไป..G#

** |

A#m G# | F# G# |A#m G# | F# G# |
A#m G# | F# G# |

ทั้งC#ที่ฮู้ เจ้าคือดวงใจFmของข้อยเจ้าลืมมัF#นหรือว่าแกล้งบ่ได้งิC#คำC#ว่าฮักจากข้อยที่ฟังFmจนซินคงบ่ดังF#ส่ำคำว่าฮักG#ของผู้C#ใหม่   C#7

เบื่อผู้เก่A#mามื้อใด๋กะบอกFmลาผู้ใหม่มF#าบ่ท่อใด็กะบอG#กฮักบอกกับข้อF#ยให้ลืม ให้ลืมให้ลืมFmว่าเคยฮักคนอกหักD#mมักสิลืมบ่ง่าG#

อยู่ม่องนี้A#mให้มันเป็นส่วนG#เกินอยู่ม่องเดิF#ม ถึงไล่ ก็บ่G#ไปสิกี่ฮ้อยA#mเหตุผลที่ยกมาอ้าG#งมาผลักไสให้หลีกทาF#งให้เจ้ากับเขาได้ซิดใกG#ล้จั่งใด๋กะบ่C#ไป   G#

สิอยู่เป็นเสี้C#ยนตำใG#/Cจของเจ้ากับA#m G#เขาสิอยู่เป็นเสี้ยF#นตำใจFmที่เจ้าบ่ต้องD#mการ   F# G#สิอยู่เป็นเสี้C#ยนตำใจG#/Cให้เจ้าเห็A#mนยิ่งทรมG#านสิอยู่เป็นเสี้ยนD#mตำใจของเจ้ากับเขา..G#

จะอยู่เป็นเสี้C#ยนตำใจG#/CของเธอกับA#m G#เขาสิอยู่เป็นเสี้ยF#นตำใจFmที่เจ้าบ่ต้องD#mการ  F# G#จะอยู่เป็นเสี้C#ยนตำใจG#/Cให้เธอเห็A#mนยิ่งทรมาG#สิอยู่เป็นเสี้ยนD#mตำใจของเจ้F#ากับเขG# | G#า.. .. .ต่อไป

C# | Fm |A#m | G# |C# |คอร์ดเพลง เสี้ยนตำใจ มินตรา น่านเจ้า Feat.แดง พงสาลี (ແດງ ຜົ້ງສາລີ)

เนื้อเพลง เสี้ยนตำใจ มินตรา น่านเจ้า Feat.แดง พงสาลี (ແດງ ຜົ້ງສາລີ)จะอยู่เป็นเสี้ยนตำใจของเธอกับเขา จะอยู่เป็นเสี้ยนตำใจที่เธอไม่ต้องการ จะอยู่เป็นเสี้ยนตำใจให้เธอเห็นยิ่งทรมาน จะอยู่เป็นเสี้ยนตำใจของเธอกับเขาต่อไป คนมาก่อนต้องเจ็บทุกครั้ง เมื่อคนรักพาคนใหม่เข้ามา คนมาก่อนนอนกินน้ำตา คนเพิ่งมาคว้าทั้งหัวใจไปกิน ทั้งที่รู้เธอคือดวงใจของฉัน เธอลืมมันหรือว่าแกล้งไม่ได้ยิน คำว่ารักจากฉันที่ฟังจนชิน คงไม่ดังเท่าคำว่ารักของคนใหม่ เบื่อคนเก่าวันไหนก็บอกลา คนใหม่มาไม่เท่าไรก็บอกรัก บอกกับฉันให้ลืม ให้ลืมให้ลืมว่าเคยรัก คนอกหักมักจะลืมไม่ง่าย อยู่ตรงนี้ให้มันเป็นส่วนเกิน อยู่ที่เดิม ถึงไล่ก็ไม่ไป จะกี่ร้อยเหตุผลที่ยกมาอ้างมาผลักไส ให้หลีกทางให้เธอกับเขาได้ชิดใกล้ ยังไงก็ไม่ไป ทั้งที่ฮู้ เจ้าคือดวงใจของข้อย เจ้าลืมมันหรือว่าแกล้งบ่ได้งิน คำว่าฮักจากข้อยที่ฟังจนซิน คงบ่ดังส่ำคำว่าฮักของผู้ใหม่ เบื่อผู้เก่ามื้อใด๋กะบอกลา ผู้ใหม่มาบ่ท่อใด็กะบอกฮัก บอกกับข้อยให้ลืม ให้ลืมให้ลืมว่าเคยฮัก คนอกหักมักสิลืมบ่ง่าย อยู่ม่องนี้ให้มันเป็นส่วนเกิน อยู่ม่องเดิม ถึงไล่ ก็บ่ไป สิกี่ฮ้อยเหตุผลที่ยกมาอ้างมาผลักไส ให้หลีกทางให้เจ้ากับเขาได้ซิดใกล้ จั่งใด๋กะบ่ไป สิอยู่เป็นเสี้ยนตำใจของเจ้ากับเขา สิอยู่เป็นเสี้ยนตำใจที่เจ้าบ่ต้องการ สิอยู่เป็นเสี้ยนตำใจให้เจ้าเห็นยิ่งทรมาน สิอยู่เป็นเสี้ยนตำใจของเจ้ากับเขา จะอยู่เป็นเสี้ยนตำใจของเธอกับเขา สิอยู่เป็นเสี้ยนตำใจที่เจ้าบ่ต้องการ จะอยู่เป็นเสี้ยนตำใจให้เธอเห็นยิ่งทรมาน สิอยู่เป็นเสี้ยนตำใจของเจ้ากับเขา ต่อไป