คนเย็นชา

 สกายพาส ลูกทุ่งเพื่อชีวิต
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

คอร์ดเพลง คนเย็นชา สกายพาส SkyPass

A B | G#m C#m |F#m B | E |

มันยากใช่ไหEม  หากจG#mะทิ้งใครสักคC#mช่างสับสAน..กับคนBใกล้เคียงหัวEใจมอบความรัAก ให้ทั้งกาBย ให้เธอไG#mด้แม้ลมหายC#mใจสุดท้าF#mย..ออกลาF#7ย ไม่เหลือร่องรอB Bsus4 B

เหนื่อยรู้ไหEม  กับใคG#mรที่ไม่รักC#mจริงอยากจะทิ้Aง เบื่อจริBงหัวใจสำEออยกี่สิบครั้Aง นั่งทบทวBน ลมพัดหวG#mนป่วนใจไม่น้อC#mจะไม่คอF#mย ไม่เคลียBร์ให้เสียเวEลา

ให้โอกาสAเธอมากี่ครั้Bง มันก็ยัG#mงไม่ดีขึ้นเลC#mโธ่เอ๋Aย  อะไรBกันนักกันหนEทำความดีA ไม่มีใครเห็Bน  คนชาเย็G#mน คนเย็นชC#mสมน้ำหน้Aา  แล้วอย่าว่าฉันไม่Bดี

จะยากอะไรE  หากจG#mะทิ้งใครสักคC#mเมื่อเหตุผAล..ผ่านมBามากมายที่มีEปล่อยมือกัAนแล้วหันหลังไปB สิ้นเยื่อใG#mยขอให้โชคดีC#mเจ็บคราวนี้F#m..จะจำBไว้จนวันตาE

A B | G#m C#m |F#m B | E |

* | ** |

ปล่อยมือกัAนแล้วหันหลังไปB สิ้นเยื่อใG#mยขอให้โชคดีC#mเจ็บคราวนี้F#m..จะจำBไว้จนวันตาEคอร์ดเพลง

เนื้อเพลง คนเย็นชา สกายพาส SkyPassมันยากใช่ไหม หากจะทิ้งใครสักคน ช่างสับสนกับคนใกล้เคียงหัวใจ มอบความรัก ให้ทั้งกาย ให้เธอได้แม้ลมหายใจ สุดท้ายออกลาย ไม่เหลือร่องรอย เหนื่อยรู้ไหม กับใครที่ไม่รักจริง อยากจะทิ้ง เบื่อจริงหัวใจสำออย กี่สิบครั้ง นั่งทบทวน ลมพัดหวนป่วนใจไม่น้อย จะไม่คอย ไม่เคลียร์ให้เสียเวลา ให้โอกาสเธอมากี่ครั้ง มันก็ยังไม่ดีขึ้นเลย โธ่เอ๋ย อะไรกันนักกันหนา ทำความดี ไม่มีใครเห็น คนชาเย็น คนเย็นชา สมน้ำหน้า แล้วอย่าว่าฉันไม่ดี จะยากอะไร หากจะทิ้งใครสักคน เมื่อเหตุผลผ่านมามากมายที่มี ปล่อยมือกันแล้วหันหลังไป สิ้นเยื่อใยขอให้โชคดี เจ็บคราวนี้จะจำไว้จนวันตาย ปล่อยมือกันแล้วหันหลังไป สิ้นเยื่อใยขอให้โชคดี เจ็บคราวนี้จะจำไว้จนวันตาย