น้ำใต้ศอก

สกายพาส, แนวเพลง: ลูกทุ่งเพื่อชีวิต,
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

น้ำใต้ศอก สกายพาส SkyPass

F | Am |A# A#m | F C |

เป็นFตัวจริงอย่างเขาAmนั้นหรือที่จะทำA#อะไรแล้วต้องยอมCทุกอย่างหรือเป็นDmคนรอง อย่างฉันAmใช่ไหมที่เธอทำA#อะไรก็ได้ทำC

คนมาFทีหลังไม่ต้องพูดAmอะไรเสียใจA#ไปก็เท่านั้FหากมีDmน้ำตาก็ให้หันAmหลังไปอย่าให้ใคA#รรู้ว่าA#mเราเจ็F

ยอมเป็นวัAmวเป็นควDmายให้เธCอใช้มาเท่าไรFยอมเป็นทาAmสรับใช้A#ให้เธอCเป็นนายในใจฉัF

เมื่อน้ำใต้ศอA#กมันไหลออกจากตCมันไหลลงมAmาอาบท่วมหัวDm Cใจไม่เคA#ยจะยอมให้ใคCทำไมAmต้องยอมให้เธDm

เมื่อน้ำใต้ศอA#กมันไหลออกหมดใจCเหลือเพียงร่างกาAmย..ที่ไร้วิญญDm Cาณต้องทนA# ต้องทรมาCต้องคอA#ยแอบเก็บอากาA#mร  กินน้ำใต้Fศอก

F Am | A# C |
F Am | A# C |
A# C | Am Dm C | A# A#m F |

* | ** | *** |

ต้องทนA# ต้องทรมาCต้องคอA#ยแอบเก็บอากาA#mร  กินน้ำใต้Fศอก