น้ำใต้ศอก

 สกายพาส ลูกทุ่งเพื่อชีวิต
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

คอร์ดเพลง น้ำใต้ศอก สกายพาส SkyPass

F | Am |A# A#m | F C |

เป็นFตัวจริงอย่างเขาAmนั้นหรือที่จะทำA#อะไรแล้วต้องยอมCทุกอย่างหรือเป็นDmคนรอง อย่างฉันAmใช่ไหมที่เธอทำA#อะไรก็ได้ทำC

คนมาFทีหลังไม่ต้องพูดAmอะไรเสียใจA#ไปก็เท่านั้FหากมีDmน้ำตาก็ให้หันAmหลังไปอย่าให้ใคA#รรู้ว่าA#mเราเจ็F

ยอมเป็นวัAmวเป็นควDmายให้เธCอใช้มาเท่าไรFยอมเป็นทาAmสรับใช้A#ให้เธอCเป็นนายในใจฉัF

เมื่อน้ำใต้ศอA#กมันไหลออกจากตCมันไหลลงมAmาอาบท่วมหัวDm Cใจไม่เคA#ยจะยอมให้ใคCทำไมAmต้องยอมให้เธDm

เมื่อน้ำใต้ศอA#กมันไหลออกหมดใจCเหลือเพียงร่างกาAmย..ที่ไร้วิญญDm Cาณต้องทนA# ต้องทรมาCต้องคอA#ยแอบเก็บอากาA#mร  กินน้ำใต้Fศอก

F Am | A# C |
F Am | A# C |
A# C | Am Dm C | A# A#m F |

* | ** | *** |

ต้องทนA# ต้องทรมาCต้องคอA#ยแอบเก็บอากาA#mร  กินน้ำใต้Fศอกคอร์ดเพลง น้ำใต้ศอก สกายพาส SkyPass

เนื้อเพลง น้ำใต้ศอก สกายพาส SkyPassเป็นตัวจริงอย่างเขานั้นหรือ ที่จะทำอะไรแล้วต้องยอมทุกอย่าง หรือเป็นคนรอง อย่างฉันใช่ไหม ที่เธอทำอะไรก็ได้ทำ คนมาทีหลังไม่ต้องพูดอะไร เสียใจไปก็เท่านั้น หากมีน้ำตาก็ให้หันหลังไป อย่าให้ใครรู้ว่าเราเจ็บ ยอมเป็นวัวเป็นควาย ให้เธอใช้มาเท่าไร ยอมเป็นทาสรับใช้ ให้เธอเป็นนายในใจฉัน เมื่อน้ำใต้ศอกมันไหลออกจากตา มันไหลลงมาอาบท่วมหัวใจ ไม่เคยจะยอมให้ใคร ทำไมต้องยอมให้เธอ เมื่อน้ำใต้ศอกมันไหลออกหมดใจ เหลือเพียงร่างกายที่ไร้วิญญาณ ต้องทน ต้องทรมาน ต้องคอยแอบเก็บอาการ กินน้ำใต้ศอก ต้องทน ต้องทรมาน ต้องคอยแอบเก็บอาการ กินน้ำใต้ศอก