ผับ

สกายพาส, แนวเพลง: ใต้, สตริง
เผยแพร่เมื่อ: โดย: #mechords

ผับ สกายพาส SkyPass

Bm | Bm |A | A |
Bm | Bm |F# | F# |

Bm | Bm |A | A |
Bm | Bm |F# | F# | F# |

แต่งตัวBmไปเที่ยวผับหัวใจBmมันเต้นตับ ๆ โอ๊ยตะโกDนเมื่อคิดถึงเธอ  ในใจDยังคงละเมอหาทาEmงกลับไม่เจอ..  EmมันยังGคิดถึงเพียงเธอ..คนเดีAยว

ฝากถึงเธBmอคนที่มีแฟนว่าเธอBmนั้นทำให้ฉันแซ๊ดสุดแสนDจะทรมาน  เจ็บช้ำDจนนอนป่วยการเหมือนใจEmจะพิการ..  EmกระวนกระวาGย กระสับกระส่าย อยากจะเจอAหน้าเธอ

เลยเดิBmนตรงมาในผับ  จ้องตรงกลาBmงที่กลางผับอยากจะเต้DนจนหัวใจของฉันDมันจะชักจะได้ลืมEmว่าใครที่เคยทำฉัEmนนั้นอกหักจะได้ลืมGว่าฉันนั้นเคยคิดถึงเธF#อ..

Bm | Bm |F# | F# |

* | ** | *** |

Bm | Bm |A | A |
Bm | Bm |F# | F# |

G | G |D | D |
Em | Em |F# | F# |

*** | *** |

Bm | Bm |