ผับ

 สกายพาส สตริง ใต้
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

คอร์ดเพลง ผับ สกายพาส SkyPass
เนื้อร้อง/ทำนอง: ปิ๊ก ขจรจารุกุลเรียบเรียง: สกายพาสโปรดิวเซอร์: อัครวัฒน์ พิชญะภานุสิทธิ์สังกัดค่าย: วอร์นเนอร์ มิวสิค, มิวสิค ดี เอ็นเตอร์แทนเม้นท์ติดต่อ: 0874660068

Bm | Bm |A | A |
Bm | Bm |F# | F# |

Bm | Bm |A | A |
Bm | Bm |F# | F# | F# |

แต่งตัวBmไปเที่ยวผับหัวใจBmมันเต้นตับ ๆ โอ๊ยตะโกDนเมื่อคิดถึงเธอ  ในใจDยังคงละเมอหาทาEmงกลับไม่เจอ..  EmมันยังGคิดถึงเพียงเธอ..คนเดีAยว

ฝากถึงเธBmอคนที่มีแฟนว่าเธอBmนั้นทำให้ฉันแซ๊ดสุดแสนDจะทรมาน  เจ็บช้ำDจนนอนป่วยการเหมือนใจEmจะพิการ..  EmกระวนกระวาGย กระสับกระส่าย อยากจะเจอAหน้าเธอ

เลยเดิBmนตรงมาในผับ  จ้องตรงกลาBmงที่กลางผับอยากจะเต้DนจนหัวใจของฉันDมันจะชักจะได้ลืมEmว่าใครที่เคยทำฉัEmนนั้นอกหักจะได้ลืมGว่าฉันนั้นเคยคิดถึงเธF#อ..

Bm | Bm |F# | F# |

* | ** | *** |

Bm | Bm |A | A |
Bm | Bm |F# | F# |

G | G |D | D |
Em | Em |F# | F# |

*** | *** |

Bm | Bm |คอร์ดเพลง ผับ สกายพาส SkyPass

เนื้อเพลง ผับ สกายพาส SkyPassแต่งตัวไปเที่ยวผับ หัวใจมันเต้นตับๆโอ๊ย ตะโกนเมื่อคิดถึงเธอ ในใจยังคงละเมอ หาทางกลับไม่เจอ มันยังคิดถึงเพียงเธอคนเดียว ฝากถึงเธอคนที่มีแฟน ว่าเธอนั้นทำให้ฉันแซ๊ด สุดแสนจะทรมาน เจ็บช้ำจนนอนป่วยการ เหมือนใจจะพิการ กระวนกระวาย กระสับกระส่าย อยากจะเจอหน้าเธอ เลยเดินตรงมาในผับ จ้องตรงกลางที่กลางผับ อยากจะเต้นจนหัวใจของฉันมันจะชัก จะได้ลืมว่าใครที่เคยทำฉันนั้นอกหัก จะได้ลืมว่าฉันนั้นเคยคิดถึงเธอ