ตราบาป

 สกายพาส ลูกทุ่งเพื่อชีวิต ใต้
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

คอร์ดเพลง ตราบาป สกายพาส SkyPass

F#m | D |E | F#m |

ด้วยวัยเดียงสAา พบพEาความรักสดใF#mเพราะความไว้ใจD  เธอจึงEพลีกายแลกรัAให้ได้ทั้งเF#mพ  ผิดหวัง เธอไม่รู้จัBmก็เพราะความรัEก เขาบอกว่า..มันสวยงาAม.. E

คืนวันผ่านไปA ส่วนลึกในใจEของชายคนนั้F#mที่เขาต้องกาDร คือความใคEร่ หาใช่ความรัAรับผิดชอDบ เป็นพันพรืEอ ไม่เคยรู้จัF#mถึงวันแตกหัBmก เมื่อเธอบอEก..ว่าเม็นไม่มA

เด็กน้อDย..เติบโตEอยู่ในท้องเธF#mด้วยความเผลอDเรอ อีกทั้งEยังไม่เดียงสAส่วนเขาห่างเหิF#mน  เปลี่ยนไปไม่ยอมพบหน้Bmไม่มาหEา ไม่โทรมา ไม่ยอมรับสาA E

F#m | D |E | F#m |
D | E |F#m | F#m |

เด็กน้อDย..ไม่ทันEเห็นโลกสดใF#mเธอตัดสินใจD..ทำแท้งEด้วยความจำเป็Aฆ่าคนคนหนึ่ง F#mที่พ่อมันไม่อยากเห็Bmเป็นกรรมหรือเวEร..ที่สร้างไว้แต่ชาติใดมA E

ดวงตาคู่ใสA..ยังมีริ้วรอEย..หมองF#mหม่นเวลาผ่านพ้Dน เธอยังไม่ลืมEเรื่องราววันเก่AจากรักสดใF#mส ต้องกลาF#ยมาเป็นความเศBmร้าตราบาปวันEเก่า..ยังคอยตาม..หลอนAใจ

F#m | D |E | F#m |

สายไปหม้Bmาย  จะมีใคEร..อภัยให้เธAอ..คอร์ดเพลง

เนื้อเพลง ตราบาป สกายพาส SkyPassด้วยวัยเดียงสา พบพาความรักสดใส เพราะความไว้ใจ เธอจึงพลีกายแลกรัก ให้ได้ทั้งเพ ผิดหวัง เธอไม่รู้จัก ก็เพราะความรัก เขาบอกว่ามันสวยงาม คืนวันผ่านไป ส่วนลึกในใจของชายคนนั้น ที่เขาต้องการ คือความใคร่ หาใช่ความรัก รับผิดชอบ เป็นพันพรือ ไม่เคยรู้จัก ถึงวันแตกหัก เมื่อเธอบอกว่าเม็นไม่มา เด็กน้อยเติบโตอยู่ในท้องเธอ ด้วยความเผลอเรอ อีกทั้งยังไม่เดียงสา ส่วนเขาห่างเหิน เปลี่ยนไปไม่ยอมพบหน้า ไม่มาหา ไม่โทรมา ไม่ยอมรับสาย เด็กน้อยไม่ทันเห็นโลกสดใส เธอตัดสินใจทำแท้งด้วยความจำเป็น ฆ่าคนคนหนึ่ง ที่พ่อมันไม่อยากเห็น เป็นกรรมหรือเวรที่สร้างไว้แต่ชาติใดมา ดวงตาคู่ใสยังมีริ้วรอยหมองหม่น เวลาผ่านพ้น เธอยังไม่ลืมเรื่องราววันเก่า จากรักสดใส ต้องกลายมาเป็นความเศร้า ตราบาปวันเก่ายังคอยตามหลอนใจ สายไปหม้าย จะมีใครอภัยให้เธอ