ทำซากอะไร

  สกายพาส   ลูกทุ่งเพื่อชีวิต
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss


คอร์ดเพลง ทำซากอะไร สกายพาส SkyPass
เนื้อร้อง/ทำนอง: สุวรรณ นาคบุตรเรียบเรียง: สกายพาส, สุวรรณนาคบุตรติดต่อ: 0874660068

Em D | C D |
Em D | C D |
Em D | C D |
Em D | C D |
Em |

 Em   อกหักเป็นเรื่DองธรรมดCา     D Em   คิดเอาเถิดหนDาว่าทำบุญC A   รักเขาไปแล้ว แต่หัวใจCไม่คืนทุน    ไม่ต้องเสียดาDย กับผู้ชายBพันนั้น

 Em   เจ็บแปลบเมื่อเขาDมาทิ้งกัCน    D Em   ลงทุนความฝัDนก็พลันเลือCนลาง A   คนเขาไม่รัก ก็อย่าเศร้าใจC ไร้หนทาง    อาจจะหมดหวัDง แต่ก็ช่างเถอBะคนดี

ไปแคร์มันทำซากEmอะไร ผู้ชาDยใจโลเลGเอาใจมันไปโยนEmทะเล ให้ปูDให้ปลากิGมันไม่เห็นค่Emา ตัดใจลืมเขDา เอาฝังดิCเริ่มต้นชีวิตวันAพรุ่งนี้  ที่จะไม่มีBอีกแล้ว คนหลายใจ

Em D | C D |
Em D | C D |

 Em   เรียกร้องให้ตาDย ไม่ได้ควาCม   D Em   เธอยิงคำถาDม ก็ไร้คำCตอบ A   คนเขาจะไป ก็ให้เขาไปC ให้เขาจบ    ให้เธอรู้ตัDว ไม่ต้องขลาดกลัBววันนี้

** |

Em D | C D |
Em D | C |
A | C |D | B | B |

** |

Em D | C D | ( x3 ) | Em |คอร์ดเพลง ทำซากอะไร สกายพาส SkyPass

เนื้อเพลง ทำซากอะไร สกายพาส SkyPassอกหักเป็นเรื่องธรรมดา คิดเอาเถิดหนาว่าทำบุญ รักเขาไปแล้ว แต่หัวใจไม่คืนทุน ไม่ต้องเสียดาย กับผู้ชายพันนั้น เจ็บแปลบเมื่อเขามาทิ้งกัน ลงทุนความฝันก็พลันเลือนลาง คนเขาไม่รัก ก็อย่าเศร้าใจ ไร้หนทาง อาจจะหมดหวัง แต่ก็ช่างเถอะคนดี ไปแคร์มันทำซากอะไร ผู้ชายใจโลเล เอาใจมันไปโยนทะเล ให้ปูให้ปลากิน มันไม่เห็นค่า ตัดใจลืมเขา เอาฝังดิน เริ่มต้นชีวิตวันพรุ่งนี้ ที่จะไม่มีอีกแล้ว คนหลายใจ เรียกร้องให้ตาย ไม่ได้ความ เธอยิงคำถาม ก็ไร้คำตอบ คนเขาจะไป ก็ให้เขาไป ให้เขาจบ ให้เธอรู้ตัว ไม่ต้องขลาดกลัววันนี้