เทริด (Ost.เทริด)

เทริด, หลวงไก่แนวเพลง: ใต้, ลูกทุ่งเพื่อชีวิต,
เผยแพร่เมื่อ: โดย: #mechords

เทริด หลวงไก่ (เพลงประกอบภาพยนต์เทริด)

Dm | Gm |C | Dm |
Dm | Gm |C | Dm |Dm |

เทDmริดเทิดไว้เหนือเกล้า  ราFกเหง้ามโนราห์ครูGmหมอทรงลงมา ประทานวิชCาร้องร่ายรำDmเทDmริดเทิดไว้เหนือเศียร  ข้าร่ำFเรียนให้จดจำร้อยGmกรองทำนองคำ ประสานรำCตามลีลDm

เทือกเถA#า เหล่ากอCคนด้ามขวDmานบรรA#พชนประทาCนสิ่งล้ำค่Dmแม่นาA#งนวลทองสำลีF ธิดาราGmชา C  จุติบุตรเทดาเป็นเทพสิงหDmรยอดคน..  Dm

ชีA#วิตดับ อย่าให้เทริดหักคอA#ยปกปักษ์ดุจวิญญาณตนสิ่งDmที่มอบแด่คีGmตชนจากพระยาCสายฟ้าฟาAmด  กษัตรCาธิราAmช..แห่งเมืองลุDm

 F  ว่าออๆ ออเอGmอ... C  ว่าออๆ ออเอDmย... F  ว่าออๆ ออเอGmอ... C  แม่นางนวลทองสำลีเอDmย..

Dm | Gm |C | Dm |
Dm | Gm |C | Dm |

Dm | Dm |Dm | Dm |
Dm | Dm |Dm | Dm |
Dm |

ณ อาGmณาจักรนี้ นามว่าศรีDmวิชัยเทริGmดจะอยู่ในใจ อยู่ต่อไปAmเหนือกาลพันปีGmยังสำนึก รำลึกถึงคุณDmครูอาจารย์สืบสาA#นศาสตร์ศิลCป์ด้วยศรัทธDm

* | ** |

พ่Cอขุนศรีศรัทธาโนราห์ไทDmต้Cนกำเนิดโนราห์ใหญ่..แห่งเมืองลุDmง..