ส่องเฟส

เต๊ะ ตระกูลตอ, แนวเพลง: ลูกทุ่ง, อีสาน
เผยแพร่เมื่อ: โดย: #mechords

ส่องเฟส เต๊ะ ตระกูลตอ

C# | A#m |D#m | G# |

แอบC#ส่องเฟสเจ้า กะเห็นแต่เขA#mามาโพสต์หน้าวอล์คือหวาD#mนกันคักแท้หนอ  ฮู้บ่G#อ้ายทรมานอ้ายเป็นC#แค่คนรู้จัก  แต่ส่วนเขานั้A#mนเป็นคนฮักกันอ้ายเป็นD#mแค่เพียงความฝัน  ส่วนเขาG#นั้นคือความจริง

บ่กล้C#าทักไFmป ได้แค่ส่องเฟA#mส..C#อมื้อน้อFmงอัพเดตรูปใหA#mม่..รูปใด๋C#น่ารักFm อ้ายกะเซฟไA#mว้..มันD#mอยู่บ่ได้ คั่นบ่ได้ส่อG#ง..

บ่มีC#มื้อใด๋Fmที่อ้ายบ่ส่อA#mง..C#าได้แค่มอFmง จับจองบ่ไA#mด้..อยC#ากสิคอมเมนFmต์ แต่ได้เพียงกดไลA#mค์..อยาD#mกสิทักไปย่านน้องรำคาG#ว่าอ้ายหน้าด้านเกินC#ไป

แอบC#ส่องเฟสเจ้า กะเห็นแต่เขาA#mมาโพสต์หน้าวอล์กะอยาD#mกไปโพสต์หน้าวอล์  ย่านน้องG#ว่าอ้ายหน้าด้านมีสิทC#ธ์แค่คนแอบฮัก สิมีสิทธิ์หยัA#mงไปโพสต์บนกระดานรอเบิ่งD#mรอยยิ้มหวาน ๆ ผ่านรูปภาG#พ มันก็พอใจ

C# | A#m |D#m | G# |
C# | A#m |D#m | G# |

บ่กล้C#าทักไFmป ได้แค่ส่องเฟA#mส..C#อมื้อน้อFmงอัพเดตรูปใหA#mม่..รูปใด๋C#น่ารักFm อ้ายกะเซฟไA#mว้..มันD#mอยู่บ่ได้ คั่นบ่ได้ส่อG#ง..

บ่มีC#มื้อใด๋Fmที่อ้ายบ่ส่อA#mง..C#าได้แค่มอFmง จับจองบ่ไA#mด้..อยC#ากสิคอมเมนFmต์ แต่ได้เพียงกดไลA#mค์..อยาD#mกสิทักไปย่านน้องรำคาG#ว่าอ้ายหน้าด้านเกินไป

C# | A#m |D#m | G# |C# |