ส่องเฟส

 เต๊ะ ตระกูลตอ  ส่องเฟส  ลูกทุ่ง  อีสาน
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss

คอร์ดเพลง ส่องเฟส เต๊ะ ตระกูลตอ
เนื้อร้อง/ทำนอง: เต๊ะ ตระกูลตอเรียบเรียง: จินนี่ ภูไทสังกัดค่าย: สิงห์มิวสิคติดต่องานแสดง: 0982037796

C# | A#m |D#m | G# |

แอบC#ส่องเฟสเจ้า กะเห็นแต่เขA#mามาโพสต์หน้าวอล์คือหวาD#mนกันคักแท้หนอ  ฮู้บ่G#อ้ายทรมานอ้ายเป็นC#แค่คนรู้จัก  แต่ส่วนเขานั้A#mนเป็นคนฮักกันอ้ายเป็นD#mแค่เพียงความฝัน  ส่วนเขาG#นั้นคือความจริง

บ่กล้C#าทักไFmป ได้แค่ส่องเฟA#mส..C#อมื้อน้อFmงอัพเดตรูปใหA#mม่..รูปใด๋C#น่ารักFm อ้ายกะเซฟไA#mว้..มันD#mอยู่บ่ได้ คั่นบ่ได้ส่อG#ง..

บ่มีC#มื้อใด๋Fmที่อ้ายบ่ส่อA#mง..C#าได้แค่มอFmง จับจองบ่ไA#mด้..อยC#ากสิคอมเมนFmต์ แต่ได้เพียงกดไลA#mค์..อยาD#mกสิทักไปย่านน้องรำคาG#ว่าอ้ายหน้าด้านเกินC#ไป

แอบC#ส่องเฟสเจ้า กะเห็นแต่เขาA#mมาโพสต์หน้าวอล์กะอยาD#mกไปโพสต์หน้าวอล์  ย่านน้องG#ว่าอ้ายหน้าด้านมีสิทC#ธ์แค่คนแอบฮัก สิมีสิทธิ์หยัA#mงไปโพสต์บนกระดานรอเบิ่งD#mรอยยิ้มหวาน ๆ ผ่านรูปภาG#พ มันก็พอใจ

C# | A#m |D#m | G# |
C# | A#m |D#m | G# |

บ่กล้C#าทักไFmป ได้แค่ส่องเฟA#mส..C#อมื้อน้อFmงอัพเดตรูปใหA#mม่..รูปใด๋C#น่ารักFm อ้ายกะเซฟไA#mว้..มันD#mอยู่บ่ได้ คั่นบ่ได้ส่อG#ง..

บ่มีC#มื้อใด๋Fmที่อ้ายบ่ส่อA#mง..C#าได้แค่มอFmง จับจองบ่ไA#mด้..อยC#ากสิคอมเมนFmต์ แต่ได้เพียงกดไลA#mค์..อยาD#mกสิทักไปย่านน้องรำคาG#ว่าอ้ายหน้าด้านเกินไป

C# | A#m |D#m | G# |C# |คอร์ดเพลง ส่องเฟส เต๊ะ ตระกูลตอ

เนื้อเพลง ส่องเฟส เต๊ะ ตระกูลตอแอบส่องเฟสเจ้า กะเห็นแต่เขามาโพสต์หน้าวอล์ คือหวานกันคักแท้หนอ ฮู้บ่อ้ายทรมาน อ้ายเป็นแค่คนรู้จัก แต่ส่วนเขานั้นเป็นคนฮักกัน อ้ายเป็นแค่เพียงความฝัน ส่วนเขานั้นคือความจริง บ่กล้าทักไป ได้แค่ส่องเฟส รอมื้อน้องอัพเดตรูปใหม่ รูปใด๋น่ารัก อ้ายกะเซฟไว้ มันอยู่บ่ได้ คั่นบ่ได้ส่อง บ่มีมื้อใด๋ที่อ้ายบ่ส่อง ตาได้แค่มอง จับจองบ่ได้ อยากสิคอมเมนต์ แต่ได้เพียงกดไลค์ อยากสิทักไปย่านน้องรำคาญ ว่าอ้ายหน้าด้านเกินไป แอบส่องเฟสเจ้า กะเห็นแต่เขามาโพสต์หน้าวอล์ กะอยากไปโพสต์หน้าวอล์ ย่านน้องว่าอ้ายหน้าด้าน มีสิทธ์แค่คนแอบฮัก สิมีสิทธิ์หยังไปโพสต์บนกระดาน รอเบิ่งรอยยิ้มหวานๆผ่านรูปภาพ มันก็พอใจ บ่กล้าทักไป ได้แค่ส่องเฟส รอมื้อน้องอัพเดตรูปใหม่ รูปใด๋น่ารัก อ้ายกะเซฟไว้ มันอยู่บ่ได้ คั่นบ่ได้ส่อง บ่มีมื้อใด๋ที่อ้ายบ่ส่อง ตาได้แค่มอง จับจองบ่ได้ อยากสิคอมเมนต์ แต่ได้เพียงกดไลค์ อยากสิทักไปย่านน้องรำคาญ ว่าอ้ายหน้าด้านเกินไป