อยากหลบบ้าน

บ่าวยอด ต้นกล้าคนเพลง, แนวเพลง: ลูกทุ่งเพื่อชีวิต,
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

อยากหลบบ้าน บ่าวยอด ต้นกล้าคนเพลง

A | F#m |A | E | A |

นกกรงหัวจุAก อยู่แดนด้ามขวาน แล้วห่วงบ้านไม่มF#mนกเขาชวBmา..กับนกบินหลา มาหากินไกEยอดตึกสุดสูAง แต่เราบินต่ำเกินไF#mสูงแค่เพียงยอดไผ่Bm จะเกาะกิ่งฟ้Eา ปัญญาไม่มีA

A | A |E | A |A |

ตัดสินใจA หลบไF#mปคืนรัF#mทิ้DงความหลัDง ความหวัEงในแสงสีEจาAกเมืองหลวAง ผ่านเพF#mชรบุรี F#mสุดDประจวบคีรีD..ขันนั้Eนบ้านเรE

ข้ามธรณีประตูA เข้าสู่ชุมพF#mกลิ่Dนลมเลโชยอ่อDน ชรณสิE..เบา ๆEคิดถึAงสาวนุ้Aย ปานนี้คงเหF#mงาสองเรDาเคยหยอกเย้Dาบนขอนพร้EาวชายเลEแลตังเกE หาปลA

A | A |A | E |A | A |

สวนปาล์มที่พ่อเคยสร้Aางขวยใจจะร้างไปช่วยใส่ปุ๋ยถางหญ้AจะลับมีF#mดกรีดยางพารBmยางผลัดใF#mบเราค่อยไปดำนBmทั้งปลูกจำปาดEะแซมในป่าลูกเนีAยง

น้ำชากับจาโก้ยหัวเช้าA ๆแล้วกินข้F#mาวกันเมื่อหวันเที่ยง ๆAคั่วลูกคลัF#mก ตอเผาน้ำชุบแกงเลีBmยงทั้งพ่อแF#mม่ สาวนุ้ย ล้อมวงนั่งเคีBmยงพอค่ำฟังเสียEงปี่หนังลุงโนราAห์

A | A |A | A |E A |

สงกราAนต์ กลางเดือนเมษาฯแทงอิกุ้งอิปลAา รดน้ำปู่ย่าตายายเดือนสิAบ งานบุญยิ่งใหญ่พี่น้อAงอยู่ไหน ต้องหลบไปให้ได้เดือนสิบเอ็F#mดชักพระ จำได้หม้Aายถ้าเป็นคนใBmต้ ก็อย่าลืEมบ้านเรA

A | A |A | A |

หลAบบ้EานเรF#mา มีเขา มีเลAมีตังเกA สวนยางพารAมีลมเย็F#mน มีรองเง็ง มีลิเกป่Aมีข้าวยำF#m..บูดูพุงปลAมีความรักถามหBmา..ตอใดEหลบมาบ้านเAรา..