บุญเก่า

ลำเพลิน วงศกร, แนวเพลง: ลูกทุ่ง,
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

บุญเก่า ลำเพลิน วงศกร

B | G#m |E | F# |

B | G#m |E | F# |
B | G#m |E | F# |

 B   ความฮักของคG#mนสิเกิดขึ้นได้    ก็ย้อนว่าใจEสองใจตรงกัF# B   มีเธอแล้วก็ต้อG#mงมีฉัน    มันเป็นอย่างนั้นEมาแต่หนใดF# B   คือกันกับอ้าG#mยฮักเจ้า    นับตั้งแต่มื้อEเฮาได้พ้อกันใหม่ ๆF#    บ่ว่าBเวลาสิผ่านมาดนG#mปานใด๋    หัวใจEมันก็ยังคงฮัF#ก ฮักเจ้าคือเก่B F#

อาจสิเป็นBย้อนผลบุญเก่าที่เฮ็ดให้เฮาG#mได้มาพอกันลิขิตให้เฮEาได้มาฮักกันให้เธอกับฉันF#ได้มาพบเจออยากสิบอกว่าBอ้ายฮักเจ้าหลายอ้ายฮักเจ้าหลG#mายอีหลีเด้อหล่าฮักเจ้าแฮEงแพงเจ้าปางตาเจ้านั้นมีค่าF#ต่อใจอ้ายหลาย

ตั้งแต่เกิดมาBก็ยังบ่ทันได้มีผู้ใด๋ถืกใจอ้ายหลายG#mปานเจ้าจักคนมีความในใจEอยากพวกบอกเจ้าหน้ามนให้ฮักกันดน ๆF#     (ได้บ่หล่า)

B | G#m |E | F# |
B | G#m |E | F# |

* | ** | *** |

** | *** |

B | G#m |E | F# | ( x2 ) | B |