บุญเก่า

 บุญเก่า ลำเพลิน วงศกร ลูกทุ่ง อีสาน อินเลิฟ
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

คอร์ดเพลง บุญเก่า ลำเพลิน วงศกร
เนื้อร้อง/ทำนอง: ลำเพลิน วงศกรเรียบเรียง: จินนี่ ภูไทสังกัดค่าย: แกรมมี่โกลด์ติดต่อ: 0854847345

B | G#m |E | F# |

B | G#m |E | F# |
B | G#m |E | F# |

 B   ความฮักของคG#mนสิเกิดขึ้นได้    ก็ย้อนว่าใจEสองใจตรงกัF# B   มีเธอแล้วก็ต้อG#mงมีฉัน    มันเป็นอย่างนั้นEมาแต่หนใดF# B   คือกันกับอ้าG#mยฮักเจ้า    นับตั้งแต่มื้อEเฮาได้พ้อกันใหม่ ๆF#    บ่ว่าBเวลาสิผ่านมาดนG#mปานใด๋    หัวใจEมันก็ยังคงฮัF#ก ฮักเจ้าคือเก่B F#

อาจสิเป็นBย้อนผลบุญเก่าที่เฮ็ดให้เฮาG#mได้มาพอกันลิขิตให้เฮEาได้มาฮักกันให้เธอกับฉันF#ได้มาพบเจออยากสิบอกว่าBอ้ายฮักเจ้าหลายอ้ายฮักเจ้าหลG#mายอีหลีเด้อหล่าฮักเจ้าแฮEงแพงเจ้าปางตาเจ้านั้นมีค่าF#ต่อใจอ้ายหลาย

ตั้งแต่เกิดมาBก็ยังบ่ทันได้มีผู้ใด๋ถืกใจอ้ายหลายG#mปานเจ้าจักคนมีความในใจEอยากพวกบอกเจ้าหน้ามนให้ฮักกันดน ๆF#     (ได้บ่หล่า)

B | G#m |E | F# |
B | G#m |E | F# |

* | ** | *** |

** | *** |

B | G#m |E | F# | ( x2 ) | B |คอร์ดเพลง บุญเก่า ลำเพลิน วงศกร

เนื้อเพลง บุญเก่า ลำเพลิน วงศกรความฮักของคนสิเกิดขึ้นได้ ก็ย้อนว่าใจสองใจตรงกัน มีเธอแล้วก็ต้องมีฉัน มันเป็นอย่างนั้นมาแต่หนใด คือกันกับอ้ายฮักเจ้า นับตั้งแต่มื้อเฮาได้พ้อกันใหม่ๆบ่ว่าเวลาสิผ่านมาดนปานใด๋ หัวใจมันก็ยังคงฮัก ฮักเจ้าคือเก่า อาจสิเป็นย้อนผลบุญเก่า ที่เฮ็ดให้เฮาได้มาพอกัน ลิขิตให้เฮาได้มาฮักกัน ให้เธอกับฉันได้มาพบเจอ อยากสิบอกว่าอ้ายฮักเจ้าหลาย อ้ายฮักเจ้าหลายอีหลีเด้อหล่า ฮักเจ้าแฮงแพงเจ้าปางตา เจ้านั้นมีค่าต่อใจอ้ายหลาย ตั้งแต่เกิดมาก็ยังบ่ทันได้มีผู้ใด๋ ถืกใจอ้ายหลายปานเจ้าจักคน มีความในใจอยากพวกบอกเจ้าหน้ามน ให้ฮักกันดนๆได้บ่หล่า