แค่ไม่มี

 แค่ไม่มี SOLOIST แร็พ สตริง
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

คอร์ดเพลง แค่ไม่มี BREEZESOLOIST

A | C#m |Bm | Bm |
A | C#m |Bm | Bm |

 A  บอกว่าเธอจะนอน เฟสก็ยังขึ้นออC#m7   ทำไมเธอทำไมต้องทำแบบนี้Bm7.. ต้องทำอย่างนี้Bm7.. A  ไม่อยากคุยก็บอก  ฉันจะได้ไม่รอC#m7   ฉันจะได้ไปหาคนอื่นต่อน้าBm7..  พอแล้Bm7ว..

 A  และที่สุดฉันก็คงต้องยอมC#m7แพ้มันไม่ได้มีBm7ความหมาย ที่เฝ้าแต่รักแต่เค้าไม่รักเมื่อเรายังแคBm7ร์ แต่เค้าไม่แคร์ ก็โดนรังแกอยู่ฝ่ายเดียว

 A  จะยอมได้เหรอ C#m7     เพื่อคนที่รัก อะไรก้ได้ไม่มีปัญหBm7เธอไม่มีเวลาไม่เป็นไรความรู้สึกBm7ของฉันมันไม่ใช่เรื่องก็ปล่อยเป็นเรื่องสนุกไป A ก็เอาที่ถูกใจ แต่ไม่ดูถูกกัC#m7และต่อไปนี้ทางใครก็ทางมัBm7น   ทางใครก็ทางมัBm7

ต้องมาเจอกับตัAว ไอ้สิ่งที่กลัวไม่ง่ายเลยเสียเวลาเท่าไหC#m7ร่ ต้องกลายเปนคนไม่คุ้นเคยที่พยายามBm7ตั้งมากตั้งมายเพื่อสิ่งใดเล่Bm7า ไม่เคยเข้าใจเลยความรัก

 A  แค่ไม่มีใครให้กอC#m7ด  แค่ไม่มีคนบอกรัBm7   แค่ไม่มีใครให้ทัBm7ก  แค่วันนี้ไม่มีเธอ A  เรื่องเลวร้ายที่ฉันเจC#m7อ  จำเอาไว้เธอนะเธBm7   เผื่อไว้Bm7ในสักวันอาจจะโดน โดนเหมือนกัน   ให้สำนึกBm7สิ่งที่ทำ คนใจดำมันต้องโดนน่ะ

 A  เมื่อเธอไม่ต้องการ ก็คงต้องพC#m7ขอให้เป็นอย่างเดิม ก็คงไม่ได้Bm7รู้ตัวดี ฉันรู้ตัวดีBm7  หนทางเดิน ฉันเข้าใจเธอ babAyคนที่โดนทิ้ง ยิ่งยื้อยิ่งปวดใC#m7เจ็บมันอยู่ทุกครั้ง คิดอยู่ว่าเธอต้องไปBm7เมื่อต้องไปกับเขา เขาดันไม่ใช่เรBm7เอาที่เธอจะทำและเธอก็จำเอาไAว้รำคาญทุก ๆ เหตุผลโง่ ๆC#m7สุดท้ายมันก็ต้อง let you gBm7oในเกมที่เธอเป็นคน contrBm7olI don't know ว่าคุณนั้นจะทำยังAไงอยากจะบล็อค ใจมันร้าC#m7ว เกือบจะช็อคมาโดนเธอน็อBm7ค อย่างกับหมัดปาเกียวก็มาเจ็บคนเดีBm7ยว เห็นทีต้องตัดใจ

 A  เธอหมดใจ จากไปไม่ยากC#m7หรอกคนที่เสียใจ รู้ไหมน้ำตาBm7นองเพียงแค่เล็กน้อยที่เค้ามาเย้าBm7หยอกใจเธอเปลี่ยนไป ฉันก็คงจะต้องAยอมเรื่องเลวร้ายที่ฉันเจC#m7จำเอาไว้เธอนะเธBm7เผื่อไว้ในสักวันอาจจะโดน โดนเหมือนกันให้สำนึBm7กสิ่งที่ทำ คนใจดำ มันต้องโดน

* | ** |

A | C#m |

เผื่อไBm7ว้ในสักวัน..   Bm7มันต้องโดนน่A | C#m7 | Bm7 | Bm7คอร์ดเพลง แค่ไม่มี BREEZESOLOIST

เนื้อเพลง แค่ไม่มี BREEZESOLOISTบอกว่าเธอจะนอน เฟสก็ยังขึ้นออน ทำไมเธอทำไมต้องทำแบบนี้ ต้องทำอย่างนี้ ไม่อยากคุยก็บอก ฉันจะได้ไม่รอ ฉันจะได้ไปหาคนอื่นต่อน้า พอแล้ว และที่สุดฉันก็คงต้องยอมแพ้ มันไม่ได้มีความหมาย ที่เฝ้าแต่รักแต่เค้าไม่รัก เมื่อเรายังแคร์ แต่เค้าไม่แคร์ ก็โดนรังแกอยู่ฝ่ายเดียว จะยอมได้เหรอ เพื่อคนที่รัก อะไรก้ได้ไม่มีปัญหา เธอไม่มีเวลาไม่เป็นไร ความรู้สึกของฉันมันไม่ใช่เรื่อง ก็ปล่อยเป็นเรื่องสนุกไป ก็เอาที่ถูกใจ แต่ไม่ดูถูกกัน และต่อไปนี้ทางใครก็ทางมัน ทางใครก็ทางมัน ต้องมาเจอกับตัว ไอ้สิ่งที่กลัวไม่ง่ายเลย เสียเวลาเท่าไหร่ ต้องกลายเปนคนไม่คุ้นเคย ที่พยายามตั้งมากตั้งมาย เพื่อสิ่งใดเล่า ไม่เคยเข้าใจเลยความรัก แค่ไม่มีใครให้กอด แค่ไม่มีคนบอกรัก แค่ไม่มีใครให้ทัก แค่วันนี้ไม่มีเธอ เรื่องเลวร้ายที่ฉันเจอ จำเอาไว้เธอนะเธอ เผื่อไว้ในสักวันอาจจะโดน โดนเหมือนกัน ให้สำนึกสิ่งที่ทำ คนใจดำมันต้องโดนน่ะ เมื่อเธอไม่ต้องการ ก็คงต้องพอ ขอให้เป็นอย่างเดิม ก็คงไม่ได้ รู้ตัวดี ฉันรู้ตัวดี หนทางเดิน ฉันเข้าใจเธอ baby คนที่โดนทิ้ง ยิ่งยื้อยิ่งปวดใจ เจ็บมันอยู่ทุกครั้ง คิดอยู่ว่าเธอต้องไป เมื่อต้องไปกับเขา เขาดันไม่ใช่เรา เอาที่เธอจะทำและเธอก็จำเอาไว้ รำคาญทุกๆเหตุผลโง่ๆสุดท้ายมันก็ต้อง let you go ในเกมที่เธอเป็นคน control I don't know ว่าคุณนั้นจะทำยังไง อยากจะบล็อค ใจมันร้าว เกือบจะช็อค มาโดนเธอน็อค อย่างกับหมัดปาเกียว ก็มาเจ็บคนเดียว เห็นทีต้องตัดใจ เธอหมดใจ จากไปไม่ยากหรอก คนที่เสียใจ รู้ไหมน้ำตานอง เพียงแค่เล็กน้อยที่เค้ามาเย้าหยอก ใจเธอเปลี่ยนไป ฉันก็คงจะต้องยอม เรื่องเลวร้ายที่ฉันเจอ จำเอาไว้เธอนะเธอ เผื่อไว้ในสักวันอาจจะโดน โดนเหมือนกัน ให้สำนึกสิ่งที่ทำ คนใจดำ มันต้องโดน เผื่อไว้ในสักวัน มันต้องโดนน่ะ