จากไปอย่างสงบ

ออย แสงศิลป์, แนวเพลง: ลูกทุ่ง,
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

จากไปอย่างสงบ ออย แสงศิลป์

A E/G# | F#m E |D | E |

 A  กักขังตัวเองไว้Eในห้องเล็ก ๆF#m   เพื่อดับจิตEใจที่ร้อนรนA   แต่ยังบ่พ้Eน วกวนเรื่องF#mเก่า   ในวันที่เจ้Eากับเขาเฮ็ดอ้ายDไว้

  E  มันเร็วเกินไปที่ต้องจาก  F#m    แต่บ่อาจเหลือความฮัEกของคนเรรวD    ดึงจนดวEน เจ้ายังถิ่มไป..E

ได้แต่เหลียวมอAเมื่อเจ้าจากฮักเฮC#mาไปอย่างสF#m Eงบเมื่อเจ้าได้พDบ..ความฮักครั้งใหม่Eกับคนที่ดีพร้Aอมถิ่มไว้Dแค่คำว่าจEบ  สิบ่อาจลบC#mจากใจที่F#mจำยอมถึงบ่พร้Bmอมสิยอมเจ็Eบ ที่เสียเจ้าAไป

 A  บอกใจเจ้าของไEว้ว่าเจ้าไปบ่กลัF#m   หลับยังฝืEน สะอื้นยามนอA   เรื่องความฮักยังหลEอน คิดเห็นตอนที่สอF#mงเฮา   ในวันที่เจ้Eากับเขาเฮ็ดอ้ายDไว้

* | ** |

A C#m | F#m E |D | E |

** |

A E/G# | F#m E |D | E |A |