จากไปอย่างสงบ

 จากไปอย่างสงบ ออย แสงศิลป์ ลูกทุ่ง อีสาน
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

คอร์ดเพลง จากไปอย่างสงบ ออย แสงศิลป์
เนื้อร้อง/ทำนอง: อาทิตย์ ศรีสุขเรียบเรียง: เธค คอนสารโปรดิวเซอร์: เธค คอนสารสังกัดค่าย: กีต้าร์เรคคอร์ดติดต่อ: 0986125171, 0933299032

A E/G# | F#m E |D | E |

 A  กักขังตัวเองไว้Eในห้องเล็ก ๆF#m   เพื่อดับจิตEใจที่ร้อนรนA   แต่ยังบ่พ้Eน วกวนเรื่องF#mเก่า   ในวันที่เจ้Eากับเขาเฮ็ดอ้ายDไว้

  E  มันเร็วเกินไปที่ต้องจาก  F#m    แต่บ่อาจเหลือความฮัEกของคนเรรวD    ดึงจนดวEน เจ้ายังถิ่มไป..E

ได้แต่เหลียวมอAเมื่อเจ้าจากฮักเฮC#mาไปอย่างสF#m Eงบเมื่อเจ้าได้พDบ..ความฮักครั้งใหม่Eกับคนที่ดีพร้Aอมถิ่มไว้Dแค่คำว่าจEบ  สิบ่อาจลบC#mจากใจที่F#mจำยอมถึงบ่พร้Bmอมสิยอมเจ็Eบ ที่เสียเจ้าAไป

 A  บอกใจเจ้าของไEว้ว่าเจ้าไปบ่กลัF#m   หลับยังฝืEน สะอื้นยามนอA   เรื่องความฮักยังหลEอน คิดเห็นตอนที่สอF#mงเฮา   ในวันที่เจ้Eากับเขาเฮ็ดอ้ายDไว้

* | ** |

A C#m | F#m E |D | E |

** |

A E/G# | F#m E |D | E |A |คอร์ดเพลง จากไปอย่างสงบ ออย แสงศิลป์

เนื้อเพลง จากไปอย่างสงบ ออย แสงศิลป์กักขังตัวเองไว้ในห้องเล็กๆเพื่อดับจิตใจที่ร้อนรน แต่ยังบ่พ้น วกวนเรื่องเก่า ในวันที่เจ้ากับเขาเฮ็ดอ้ายไว้ มันเร็วเกินไปที่ต้องจาก แต่บ่อาจเหลือความฮักของคนเรรวน ดึงจนดวน เจ้ายังถิ่มไป ได้แต่เหลียวมอง เมื่อเจ้าจากฮักเฮาไปอย่างสงบ เมื่อเจ้าได้พบความฮักครั้งใหม่กับคนที่ดีพร้อม ถิ่มไว้แค่คำว่าจบ สิบ่อาจลบจากใจที่จำยอม ถึงบ่พร้อมสิยอมเจ็บ ที่เสียเจ้าไป บอกใจเจ้าของไว้ว่าเจ้าไปบ่กลับ หลับยังฝืน สะอื้นยามนอน เรื่องความฮักยังหลอน คิดเห็นตอนที่สองเฮา ในวันที่เจ้ากับเขาเฮ็ดอ้ายไว้