ช้ำคือเรา

  พิม ฐิติยากร   สมอารมณ์   สตริง
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss


คอร์ดเพลง ช้ำคือเรา Cover By พิม ฐิติยากร สมอารมณ์

D Dsus2 | Dsus2 Dmaj7 |
D Dsus2 | Dsus2 A |

ไม่มีคำลาDsus2จากเธอสักคำฉันยืนเหม่อมอBm7งดูเธอลับห่างไกลปล่อยให้ฉันGเคว้งคว้าง เหมือนคF#m7นเจียนบ้Bm7ไม่มีเธEm7อดูแล แล้วฉันA7จะอยู่อย่างไG A

ก็ต่อแต่นี้เDsus2ราคงต้องทำใจเพราะถึงอย่างไBm7รเธอคงไม่กลับมาสิ่งที่เหลืGอทิ้งไว้ ก็คืF#m7อน้ำตาBm7ที่เธEm7อ.. ฝากกับฉันA7ไว้ ก็เกินD Dsus2 D A7พอ

ก็คงได้รู้Dmaj7แล้วว่า..เธF#mอไม่จริงใจ  เรBm7าไม่มีความหมายดูเธอไม่มีGน้ำใจ ไปF#m7จากฉันง่ายดาEm7ย โดยไม่มีร่ำลAก็คงได้รู้แDmaj7ล้วว่า..เธF#mอไม่เคยลืม เธอBm7ยังมีเยื่อใยกับคนที่เธอGเคยชิดใกล้  และเF#m7ขาเคยทำร้ายเธEm7คนที่ทนเจ็บช้ำA.. คือD Dsus2 D F#เรา

Bm A | G F#m |
Em A | G A F# |
Bm A | G F#m |
Em F#m | G A G | A |
A |

ก็ต่อแต่นี้เDsus2ราคงต้องทำใจเพราะถึงอย่างไBm7รเธอคงไม่กลับมาสิ่งที่เหลืGอทิ้งไว้ ก็คืF#m7อน้ำตาBm7ที่เธEm7อ.. ฝากกับฉันA7ไว้ ก็เกินD Dsus2 D A7พอ

ก็คงได้รู้Dmaj7แล้วว่า..เธF#mอไม่จริงใจ  เรBm7าไม่มีความหมายดูเธอไม่มีGน้ำใจ ไปF#m7จากฉันง่ายดาEm7ย โดยไม่มีร่ำลAก็คงได้รู้แDmaj7ล้วว่า..เธF#mอไม่เคยลืม เธอBm7ยังมีเยื่อใยกับคนที่เธอGเคยชิดใกล้  และเF#m7ขาเคยทำร้ายเธEm7คนที่ทนเจ็บช้ำA.. คือD Dsus2 D A7เรา

ก็คงได้รู้Dmaj7แล้วว่า..เธF#mอไม่จริงใจ  เรBm7าไม่มีความหมายดูเธอไม่มีGน้ำใจ ไปF#m7จากฉันง่ายดาEm7ย โดยไม่มีร่ำลAก็คงได้รู้แDmaj7ล้วว่า..เธF#mอไม่เคยลืม เธอBm7ยังมีเยื่อใยกับคนที่เธอGเคยชิดใกล้  และเF#m7ขาเคยทำร้ายเธEm7คนที่ทนเจ็บช้ำA...คือเรา

D F#m | G Gm |Dmaj7 |คอร์ดเพลง ช้ำคือเรา Cover By PIMTHITIII (พิมฐิติ) สมอารมณ์

เนื้อเพลง ช้ำคือเรา Cover By พิม ฐิติยากร สมอารมณ์ ไม่มีคำลาจากเธอสักคำ ฉันยืนเหม่อมองดูเธอลับห่างไกล ปล่อยให้ฉันเคว้งคว้าง เหมือนคนเจียนบ้า ไม่มีเธอดูแล แล้วฉันจะอยู่อย่างไร ก็ต่อแต่นี้เราคงต้องทำใจ เพราะถึงอย่างไรเธอคงไม่กลับมา สิ่งที่เหลือทิ้งไว้ ก็คือน้ำตา ที่เธอ ฝากกับฉันไว้ ก็เกินพอ ก็คงได้รู้แล้วว่า เธอไม่จริงใจ เราไม่มีความหมาย ดูเธอไม่มีน้ำใจ ไปจากฉันง่ายดาย โดยไม่มีร่ำลา ก็คงได้รู้แล้วว่า เธอไม่เคยลืม เธอยังมีเยื่อใย กับคนที่เธอเคยชิดใกล้ และเขาเคยทำร้ายเธอ คนที่ทนเจ็บช้ำ คือเรา ก็ต่อแต่นี้เราคงต้องทำใจ เพราะถึงอย่างไรเธอคงไม่กลับมา สิ่งที่เหลือทิ้งไว้ ก็คือน้ำตา ที่เธอ ฝากกับฉันไว้ ก็เกินพอ ก็คงได้รู้แล้วว่า เธอไม่จริงใจ เราไม่มีความหมาย ดูเธอไม่มีน้ำใจ ไปจากฉันง่ายดาย โดยไม่มีร่ำลา ก็คงได้รู้แล้วว่า เธอไม่เคยลืม เธอยังมีเยื่อใย กับคนที่เธอเคยชิดใกล้ และเขาเคยทำร้ายเธอ คนที่ทนเจ็บช้ำ คือเรา ก็คงได้รู้แล้วว่า เธอไม่จริงใจ เราไม่มีความหมาย ดูเธอไม่มีน้ำใจ ไปจากฉันง่ายดาย โดยไม่มีร่ำลา ก็คงได้รู้แล้วว่า เธอไม่เคยลืม เธอยังมีเยื่อใย กับคนที่เธอเคยชิดใกล้ และเขาเคยทำร้ายเธอ คนที่ทนเจ็บช้ำ คือเรา