ช้ำคือเรา (re-produced)

 TheTOYS สตริง
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

คอร์ดเพลง ช้ำคือเรา THETOYS (re produced)

C Dm7b5 C F | C Dm7b5 F | G |

ไม่มีคำลาCจากเธอสักคำฉันยืนเหม่อมอAm7งดูเธอลับห่างไกลปล่อยให้ฉันFเคว้งคว้าง เหมือนคนเจียนบ้Em7ไม่มีเธDm7อดูแล แล้วฉัFmนจะอยู่อย่างไรG

ก็ตั้งแต่นี้Cเราคงต้องทำใจเพราะถึงอย่างไAm7รเธอคงไม่กลับมาสิ่งที่เหลืFmaj7อทิ้งไว้ ก็คือน้ำตEm7ที่เธDm7อ.. ฝากกับฉันไGว้ ก็เกิC Dm7b5 C Fนพอ

ก็คงได้รู้Cแล้วว่า..เธอCmaj7ไม่จริงใจ เราAm7ไม่มีความหมายดูเธอไม่มีFน้ำใจ ไปจากฉัEm7นง่ายดาDm7ย โดยไม่มีร่ำลFmก็คงได้รู้Cแล้วว่า..เธอCmaj7ไม่เคยลืม เธอAmยังมีเยื่อใยกับคนที่เธอFmaj7เคยชิดใกล้  และเขาเคยทำEm7ร้ายเธอDm7คนที่ทนเจ็บช้ำG.. คืC Dm7b5 C Fอเรา

C Cmaj7 | Am |Fmaj7 Em7 | Dm7 G |
C Dm7b5 C F |

** |

C Dm7b5 C F |C |คอร์ดเพลง ช้ำคือเรา THETOYS (reproduced)

เนื้อเพลง ช้ำคือเรา THETOYS (reproduced)ไม่มีคำลาจากเธอสักคำ ฉันยืนเหม่อมองดูเธอลับห่างไกล ปล่อยให้ฉันเคว้งคว้าง เหมือนคนเจียนบ้า ไม่มีเธอดูแล แล้วฉันจะอยู่อย่างไร ก็ตั้งแต่นี้เราคงต้องทำใจ เพราะถึงอย่างไรเธอคงไม่กลับมา สิ่งที่เหลือทิ้งไว้ ก็คือน้ำตา ที่เธอ ฝากกับฉันไว้ ก็เกินพอ ก็คงได้รู้แล้วว่า เธอไม่จริงใจ เราไม่มีความหมาย ดูเธอไม่มีน้ำใจ ไปจากฉันง่ายดาย โดยไม่มีร่ำลา ก็คงได้รู้แล้วว่า เธอไม่เคยลืม เธอยังมีเยื่อใย กับคนที่เธอเคยชิดใกล้ และเขาเคยทำร้ายเธอ คนที่ทนเจ็บช้ำ คือเรา