ช้ำคือเรา (re-produced)

TheTOYSแนวเพลง: สตริง  
เผยแพร่เมื่อ:

C Dm7b5 C F | C Dm7b5 F | G |

ไม่มีคำลาCจากเธอสักคำฉันยืนเหม่อมอAm7งดูเธอลับห่างไกลปล่อยให้ฉันFเคว้งคว้าง เหมือนคนเจียนบ้Em7ไม่มีเธDm7อดูแล แล้วฉัFmนจะอยู่อย่างไรG

ก็ตั้งแต่นี้Cเราคงต้องทำใจเพราะถึงอย่างไAm7รเธอคงไม่กลับมาสิ่งที่เหลืFmaj7อทิ้งไว้ ก็คือน้ำตEm7ที่เธDm7อ.. ฝากกับฉันไGว้ ก็เกิC Dm7b5 C Fนพอ

ก็คงได้รู้Cแล้วว่า..เธอCmaj7ไม่จริงใจ เราAm7ไม่มีความหมายดูเธอไม่มีFน้ำใจ ไปจากฉัEm7นง่ายดาDm7ย โดยไม่มีร่ำลFmก็คงได้รู้Cแล้วว่า..เธอCmaj7ไม่เคยลืม เธอAmยังมีเยื่อใยกับคนที่เธอFmaj7เคยชิดใกล้  และเขาเคยทำEm7ร้ายเธอDm7คนที่ทนเจ็บช้ำG.. คืC Dm7b5 C Fอเรา

C Cmaj7 | Am |Fmaj7 Em7 | Dm7 G |
C Dm7b5 C F |

** |

C Dm7b5 C F |C |