ช้ำคือเรา (ต้นฉบับ)

 ช้ำคือเรา ช้ำคือเรา (ต้นฉบับ) นิตยา บุญสูงเนิน สตริง
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

คอร์ดเพลง ช้ำคือเรา นิตยา บุญสูงเนิน

D# Gm | G# A# |
D# | D# Cm A# |

ไม่มีคำลาD#จากเธอสักคำฉันยืนเหม่อมอCmงจนเธอลับห่างไกลปล่อยให้ฉันG#เคว้งคว้าง เหมือนคGmนเจียนบ้Cmไม่มีเธFmอดูแล แล้วฉัA#นจะอยู่อย่างไG# A#

ก็ต่อแต่นี้D#เราคงต้องทำใจเพราะถึงอย่างไCmรเธอคงไม่กลับมาสิ่งที่เหลือG#ทิ้งไว้ ก็คืGmอน้ำตCmที่เธFmอ.. ฝากกับฉันA#ไว้ ก็เกินพD# Cm D# Cm

ก็คงได้รู้D#แล้วว่า..เธอGmไม่จริงใจ เราCmไม่มีความหมายดูเธอไม่มีG#น้ำใจ ไปGmจากฉันง่ายดาFmย โดยไม่มีร่ำลA#ก็คงได้รู้D#แล้วว่า..เธอGmไม่เคยลืม เธอCmยังมีเยื่อใยกับคนที่เธอG#เคยชิดใกล้  และเขGmาเคยทำร้ายเธFmคนที่ทนเจ็บช้ำA#.. คือD# Cm D# Gเรา

Cm A# | G# A# |
Fm A# | G# A# G |
Cm A# | G# Gm |
Fm Gm | G# A# |
G# A# G# | A# |

ก็ต่อแต่นี้D#เราคงต้องทำใจเพราะถึงอย่างไCmรเธอคงไม่กลับมาสิ่งที่เหลือG#ทิ้งไว้ ก็คืGmอน้ำตCmที่เธFmอ.. ฝากกับฉันA#ไว้ ก็เกินพD# Cm D# Cm

ก็คงได้รู้D#แล้วว่า..เธอGmไม่จริงใจ เราCmไม่มีความหมายดูเธอไม่มีG#น้ำใจ ไปGmจากฉันง่ายดาFmย โดยไม่มีร่ำลA#ก็คงได้รู้D#แล้วว่า..เธอGmไม่เคยลืม เธอCmยังมีเยื่อใยกับคนที่เธอG#เคยชิดใกล้  และเขGmาเคยทำร้ายเธFmคนที่ทนเจ็บช้ำA#.. คือเD# Cm D# Cmรา

ก็คงได้รู้D#แล้วว่า..เธอGmไม่จริงใจ เราCmไม่มีความหมายดูเธอไม่มีG#น้ำใจ ไปGmจากฉันง่ายดาFmย โดยไม่มีร่ำลA#ก็คงได้รู้D#แล้วว่า..เธอGmไม่เคยลืม เธอCmยังมีเยื่อใยกับคนที่เธอG#เคยชิดใกล้  และเขGmาเคยทำร้ายเธFmคนที่ทนเจ็บช้ำA#.. คือเรา

D# Gm | G# G#m |D# |คอร์ดเพลง ช้ำคือเรา นิตยา บุญสูงเนิน

เนื้อเพลง ช้ำคือเรา นิตยา บุญสูงเนินไม่มีคำลาจากเธอสักคำ ฉันยืนเหม่อมองจนเธอลับห่างไกล ปล่อยให้ฉันเคว้งคว้าง เหมือนคนเจียนบ้า ไม่มีเธอดูแล แล้วฉันจะอยู่อย่างไร ก็ต่อแต่นี้เราคงต้องทำใจ เพราะถึงอย่างไรเธอคงไม่กลับมา สิ่งที่เหลือทิ้งไว้ ก็คือน้ำตา ที่เธอ ฝากกับฉันไว้ ก็เกินพอ ก็คงได้รู้แล้วว่า เธอไม่จริงใจ เราไม่มีความหมาย ดูเธอไม่มีน้ำใจ ไปจากฉันง่ายดาย โดยไม่มีร่ำลา ก็คงได้รู้แล้วว่า เธอไม่เคยลืม เธอยังมีเยื่อใย กับคนที่เธอเคยชิดใกล้ และเขาเคยทำร้ายเธอ คนที่ทนเจ็บช้ำ คือเรา ก็ต่อแต่นี้เราคงต้องทำใจ เพราะถึงอย่างไรเธอคงไม่กลับมา สิ่งที่เหลือทิ้งไว้ ก็คือน้ำตา ที่เธอ ฝากกับฉันไว้ ก็เกินพอ ก็คงได้รู้แล้วว่า เธอไม่จริงใจ เราไม่มีความหมาย ดูเธอไม่มีน้ำใจ ไปจากฉันง่ายดาย โดยไม่มีร่ำลา ก็คงได้รู้แล้วว่า เธอไม่เคยลืม เธอยังมีเยื่อใย กับคนที่เธอเคยชิดใกล้ และเขาเคยทำร้ายเธอ คนที่ทนเจ็บช้ำ คือเรา ก็คงได้รู้แล้วว่า เธอไม่จริงใจ เราไม่มีความหมาย ดูเธอไม่มีน้ำใจ ไปจากฉันง่ายดาย โดยไม่มีร่ำลา ก็คงได้รู้แล้วว่า เธอไม่เคยลืม เธอยังมีเยื่อใย กับคนที่เธอเคยชิดใกล้ และเขาเคยทำร้ายเธอ คนที่ทนเจ็บช้ำ คือเรา