ช้ำคือเรา (ต้นฉบับ)

ช้ำคือเรา, นิตยา บุญสูงเนิน, แนวเพลง: สตริง
เผยแพร่เมื่อ: โดย: #mechords

ช้ำคือเรา นิตยา บุญสูงเนิน

D# Gm | G# A# |
D# | D# Cm A# |

ไม่มีคำลาD#จากเธอสักคำฉันยืนเหม่อมอCmงจนเธอลับห่างไกลปล่อยให้ฉันG#เคว้งคว้าง เหมือนคGmนเจียนบ้Cmไม่มีเธFmอดูแล แล้วฉัA#นจะอยู่อย่างไG# A#

ก็ต่อแต่นี้D#เราคงต้องทำใจเพราะถึงอย่างไCmรเธอคงไม่กลับมาสิ่งที่เหลือG#ทิ้งไว้ ก็คืGmอน้ำตCmที่เธFmอ.. ฝากกับฉันA#ไว้ ก็เกินพD# Cm D# Cm

ก็คงได้รู้D#แล้วว่า..เธอGmไม่จริงใจ เราCmไม่มีความหมายดูเธอไม่มีG#น้ำใจ ไปGmจากฉันง่ายดาFmย โดยไม่มีร่ำลA#ก็คงได้รู้D#แล้วว่า..เธอGmไม่เคยลืม เธอCmยังมีเยื่อใยกับคนที่เธอG#เคยชิดใกล้  และเขGmาเคยทำร้ายเธFmคนที่ทนเจ็บช้ำA#.. คือD# Cm D# Gเรา

Cm A# | G# A# |
Fm A# | G# A# G |
Cm A# | G# Gm |
Fm Gm | G# A# |
G# A# G# | A# |

ก็ต่อแต่นี้D#เราคงต้องทำใจเพราะถึงอย่างไCmรเธอคงไม่กลับมาสิ่งที่เหลือG#ทิ้งไว้ ก็คืGmอน้ำตCmที่เธFmอ.. ฝากกับฉันA#ไว้ ก็เกินพD# Cm D# Cm

ก็คงได้รู้D#แล้วว่า..เธอGmไม่จริงใจ เราCmไม่มีความหมายดูเธอไม่มีG#น้ำใจ ไปGmจากฉันง่ายดาFmย โดยไม่มีร่ำลA#ก็คงได้รู้D#แล้วว่า..เธอGmไม่เคยลืม เธอCmยังมีเยื่อใยกับคนที่เธอG#เคยชิดใกล้  และเขGmาเคยทำร้ายเธFmคนที่ทนเจ็บช้ำA#.. คือเD# Cm D# Cmรา

ก็คงได้รู้D#แล้วว่า..เธอGmไม่จริงใจ เราCmไม่มีความหมายดูเธอไม่มีG#น้ำใจ ไปGmจากฉันง่ายดาFmย โดยไม่มีร่ำลA#ก็คงได้รู้D#แล้วว่า..เธอGmไม่เคยลืม เธอCmยังมีเยื่อใยกับคนที่เธอG#เคยชิดใกล้  และเขGmาเคยทำร้ายเธFmคนที่ทนเจ็บช้ำA#.. คือเรา

D# Gm | G# G#m |D# |