ฉันอยู่ตรงนี้

 ฉันอยู่ตรงนี้ Blackhead สตริง
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

คอร์ดเพลง ฉันอยู่ตรงนี้ BLACKHEAD แบล็คเฮด
เนื้อร้อง: อาทิตย์ สาระจูฑะทำนอง: อานนท์ สายแสงจันทร์เรียบเรียง: อานนท์ สายแสงจันทร์สังกัดค่าย: GMM Grammy

Emaj9 | Emaj9 |B | B |
Emaj9 | Emaj9 |B | B |
E | A |

 B  ฉันอยู่ตรงนี้D#m ถ้าเธอต้องG#mการ..  D#m B  ถ้าเผื่อทางนั้D#mนทำเธอหมG#mองหม่น..  D#m E  เห็นเธอเสียความรู้สึก E  ฉันที่รักเธอกว่าทุกF#คน  ก็เสียF#ใจ

หากคำว่ารัBก..มันร้าD#mยกับเธG#mอ..มากไปF#บอกมาได้ไหBม ให้ฉัD#mนช่วยซัG#mบน้ำตาF#ส่งใจช้ำ ๆE ของเธอมา.. E  ฉันจะรักษามันด้วยรักF#จริง  (ด้วยหัวF#ใจที่เหมือนเดิม)

 B  ไม่ได้เคยคิD#mดจะแทนที่G#mใคร     D#m B  แต่ถ้าคนไหD#mนทำเธอทุกG#mข์ทน     D#m E  ฉันคนนี้ก็มีสิทธิ์ E  ฉันก็รักเธออยู่ทั้งF#คน  หมดทั้งF#ใจ

** | ** |

G#m E | F# B |G#m E | F# |
G#m E | F# B |E | F# |

** | ** |

 A  ถ้าเธอมีน้ำตา B   ถ้าเธอต้องช้ำใจA  ฉันอยู่ตรงนี้B

B C#m D#m F# B | ( x2 ) | B |คอร์ดเพลง ฉันอยู่ตรงนี้ BLACKHEAD แบล็คเฮด

เนื้อเพลง ฉันอยู่ตรงนี้ BLACKHEAD แบล็คเฮดฉันอยู่ตรงนี้ ถ้าเธอต้องการ ถ้าเผื่อทางนั้นทำเธอหมองหม่น เห็นเธอเสียความรู้สึก ฉันที่รักเธอกว่าทุกคน ก็เสียใจ หากคำว่ารักมันร้ายกับเธอมากไป บอกมาได้ไหม ให้ฉันช่วยซับน้ำตา ส่งใจช้ำๆของเธอมา ฉันจะรักษามันด้วยรักจริง ด้วยหัวใจที่เหมือนเดิม ไม่ได้เคยคิดจะแทนที่ใคร แต่ถ้าคนไหนทำเธอทุกข์ทน ฉันคนนี้ก็มีสิทธิ์ ฉันก็รักเธออยู่ทั้งคน หมดทั้งใจ ถ้าเธอมีน้ำตา ถ้าเธอต้องช้ำใจ ฉันอยู่ตรงนี้