เคานต์ดาวน์กับสาวนา

เจมส์ จตุรงค์ส้ม พฤกษา ลูกทุ่ง เทศกาลปีใหม่
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

เคานต์ดาวน์กับสาวนา - เจมส์ จตุรงค์ , ส้ม พฤกษา

Cm | Cm |Cm | Cm |
Cm | Cm |Cm | Cm |

Cm | D# |A# | Cm |
Cm | D# |A# Gm | Cm |

เคานต์ดาCmวน์ เคานต์ดาวน์กับไผหล่D#ฮู้บ่ว่D#า..อ้ายรอต่อความหวัCmอยากไปนอCmนนับดาวกับเจ้าจัFmนับถอยหลัFmงรับปีที่บ้านGmเฮา

เคานต์ดCmาวน์ เคานต์ดาวน์รับปีใD#หม่เขาว่าD#อ้ายเตรียมไปกับผู้Cmสาวแล้วเป็Cmนหยังทำท่ามาชวนเFmราบ่ย่านสาFmวเขางอนซั่นบ้ออ้Gmาย

เว้าไปD# ไผน้อมาส่างCmเว้าผู้สาD#ว อ้ายคึดต่อเจ้าล่ะนาCmเว้าคืCmอ ห่างเราก็เป็นต่Fmางชวนไผบ้าFmง ไปเคานต์ดาวน์ เว้าออกมGmกล่าวหD#าว่ากันคักแนวCmนี่แบบนี้D#ถ้าเจอลงโทษเลCmลงโทษหยัCmง ลูกมีพ่อแม่เด๊ะอ้ายเอFmสิกอดชดเชA#ย  ส่งท้ายปี  D# ให้สม..ใจ

Cm | D# |A# | Cm |
Cm | D# |A# Gm | Cm |

เคานต์ดาCmวน์ เคานต์ดาวน์น้อปีนี้D#เว้าอีหD#ลี หัวใจอยากเมือหCmร่วมส่งท้าCmยปีเก่าที่บ้านนFmนับเวลFmาถอยหลังเคียงข้าGmงกัน

มาเดCmอ มาเดอ มาเด้อหล่D#คืนบ้านนD#าหม่องเก่าที่เฮาฝัCmคุยทางไลCmน์ เห็นผ่านจอ บ่พ้อFmกันอ้ายรอวัFmนเคานต์ดาวน์กับสาGmวนา

พ้อกันD#บ้านเฮาเด้อน้องหCmล่าหวังว่D#าคงบ่แคนเซิลกัCmบอกเจ้าขอCmงดีบ่คำเว้านั้Fmเมื่อถึงวัFmน ย่านมากับผู้สาGmผู้สาD#วทางใด๋ บ่มีดอCmอ้ายล็อD#กหัวใจไว้เพื่อเฮCmสาธุCm ให้เป็นคือคำเว้Fmพ้อกันA#วันเคานต์ดาวน์..D# เด้อสาวนา

Cm | Cm |Cm | Cm |
Fm | Gm |Fm A# | D# |

* | ** | *** |

พ้อกันA#วันเคานต์ดาวน์.. D#ที่บ้านนา

Cm | D# |A# | Cm |
Cm | D# |A# Gm | Cm |เคานต์ดาวน์กับสาวนา - เจมส์ จตุรงค์ , ส้ม พฤกษา