เคาต์ดาวน์น้ำตา

เมย์ จิราพร, แนวเพลง: ลูกทุ่ง,
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

เคาต์ดาวน์น้ำตา เมย์ จิราพร

Bm A | F#m Bm |Em F#m | Bm |

 Bm   ปีกายน้องกับอ้ายAยังคง    เคาท์ดาวน์F#mด้วยกันอยู่ตรBmงนี้ Em   ผิงไฟ กินปั้นF#mข้าวจี่ อ้ายกอGดน้องกลาAงลมหนDาว Bm   ปีนี้บ่เห็นAส่น คนเขาส่Gาอ้ายไปกับสาEm A   อกแทบปวดร้F#mาว สิเคาท์ดาวน์กับBmไผ๋

เสียงลEmมพัดต้อง น้องแฮF#mงหวั่นไหวหัวใBmจบอกว่าคิดฮอดบ่มีคนกGอด..กันหนาAวให้ใจของน้D D7องนับห้Emาใจบ่ดี นับสี่F#mใจยิ่งช้ำ  นับสาGมยิ่งน้ำตานอDนับสอEmง นับหนี่F#mง  คิดถึงGจนแทบขาดใA | A

อ้ายไปอยู่ไG Aส         ปีใหม่แล้วF#m Bmเด้อ..ฉันคิดAถึงเธGอ นั่งเพ้Aอเหมือนคนเป็นบ้D D7ปีใหม่ปีG Aนี้           บ่มีF#m Bmอ้ายจ๋า..เคาท์ดาAวน์น้ำGตา เจ็บช้ำAในคืนข้าDมปี

G A | F#m Bm |G A | Bm |

* | ** |

G A | F#m Bm A | G A | D D7 |
G A | F#m Bm A | G A | D D7 |

** |

Bm A | F#m Bm |Em F#m | Bm |เคาต์ดาวน์น้ำตา เมย์ จิราพร