เคาต์ดาวน์น้ำตา

 เคาต์ดาวน์น้ำตา เมย์ จิราพร ลูกทุ่ง อีสาน ปีใหม่ ฤดูหนาว
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

คอร์ดเพลง เคาต์ดาวน์น้ำตา เมย์ จิราพร

Bm A | F#m Bm |Em F#m | Bm |

 Bm   ปีกายน้องกับอ้ายAยังคง    เคาท์ดาวน์F#mด้วยกันอยู่ตรBmงนี้ Em   ผิงไฟ กินปั้นF#mข้าวจี่ อ้ายกอGดน้องกลาAงลมหนDาว Bm   ปีนี้บ่เห็นAส่น คนเขาส่Gาอ้ายไปกับสาEm A   อกแทบปวดร้F#mาว สิเคาท์ดาวน์กับBmไผ๋

เสียงลEmมพัดต้อง น้องแฮF#mงหวั่นไหวหัวใBmจบอกว่าคิดฮอดบ่มีคนกGอด..กันหนาAวให้ใจของน้D D7องนับห้Emาใจบ่ดี นับสี่F#mใจยิ่งช้ำ  นับสาGมยิ่งน้ำตานอDนับสอEmง นับหนี่F#mง  คิดถึงGจนแทบขาดใA | A

อ้ายไปอยู่ไG Aส         ปีใหม่แล้วF#m Bmเด้อ..ฉันคิดAถึงเธGอ นั่งเพ้Aอเหมือนคนเป็นบ้D D7ปีใหม่ปีG Aนี้           บ่มีF#m Bmอ้ายจ๋า..เคาท์ดาAวน์น้ำGตา เจ็บช้ำAในคืนข้าDมปี

G A | F#m Bm |G A | Bm |

* | ** |

G A | F#m Bm A | G A | D D7 |
G A | F#m Bm A | G A | D D7 |

** |

Bm A | F#m Bm |Em F#m | Bm |คอร์ดเพลง เคาต์ดาวน์น้ำตา เมย์ จิราพร

เนื้อเพลง เคาต์ดาวน์น้ำตา เมย์ จิราพรปีกายน้องกับอ้ายยังคง เคาท์ดาวน์ด้วยกันอยู่ตรงนี้ ผิงไฟ กินปั้นข้าวจี่ อ้ายกอดน้องกลางลมหนาว ปีนี้บ่เห็นส่น คนเขาส่าอ้ายไปกับสาว อกแทบปวดร้าว สิเคาท์ดาวน์กับไผ๋ เสียงลมพัดต้อง น้องแฮงหวั่นไหว หัวใจบอกว่าคิดฮอด บ่มีคนกอดกันหนาวให้ใจของน้อง นับห้าใจบ่ดี นับสี่ใจยิ่งช้ำ นับสามยิ่งน้ำตานอง นับสอง นับหนี่ง คิดถึงจนแทบขาดใจ อ้ายไปอยู่ไส ปีใหม่แล้วเด้อ ฉันคิดถึงเธอ นั่งเพ้อเหมือนคนเป็นบ้า ปีใหม่ปีนี้ บ่มีอ้ายจ๋า เคาท์ดาวน์น้ำตา เจ็บช้ำในคืนข้ามปี