ให้ฉันตายก่อนได้ไหม

  วงคอนเทนเนอร์   วงสังกะสี   สตริง   ใต้
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss


คอร์ดเพลง ให้ฉันตายก่อนได้ไหม วงสังกะสี feat. ฟิว วงคอนเทนเนอร์

Dm | Dm |Dm | Dm |
F Am | Dm C |A# | C | C |

คิดFที่จะมีใหม่  ให้ฉันA#ตายก่อนได้ไหมทั้งFที่ฉันยังอยู่ เธอแอบเผลA#อใจไปให้ใคร

ไม่เคFยเห็นใจฉันบ้าง  ทั้งที่A#ยังอยู่ด้วยกันแต่เธอFกลับลืมวันนั้น  เธอเห็นเขาA#นั้นดีกว่าฉัน

คิดสงสาDmรบ้างหม้าย  เคยเห็นใAmจบ้างหม้ายกับภาพที่ฉันเห็A#น ฉันรับไม่ได้C

ให้ฉันตายก่อนได้ไหFม แล้วเธAmอถึงมีDm Cใครไม่อยากจะเห็A#นภาพบาดตาเธอกับเขCอยากตายไปให้พ้Fน ไม่ต้อAmงรับรู้อDm Cะไรไม่อยากเห็A#นคนที่รักต้องจากไปC.. (อยู่กับใคร)

คิดFที่จะปันใจ  เธออยากหนีไปA#ไกลจากฉันเอFาอย่างนี้แล้วกัน เธอข้ามศพฉันA#ไปก่อนได้ไหมเมื่อรู้Fเธอจะทิ้งขว้าง  แค่นี้A#ก็แทบขาดใจให้เธFอฆ่ากันให้ตาย  ดีกว่าทA#นเห็นเธอเดินจากไป

* | ** |

Dm | E7 |F | C |
Dm | E7 |F | G |

* | ** |

Dm | Dm |Dm | Dm |
เนื้อเพลง ให้ฉันตายก่อนได้ไหม วงสังกะสี feat. ฟิว วงคอนเทนเนอร์คิดที่จะมีใหม่ ให้ฉันตายก่อนได้ไหม ทั้งที่ฉันยังอยู่ เธอแอบเผลอใจไปให้ใคร ไม่เคยเห็นใจฉันบ้าง ทั้งที่ยังอยู่ด้วยกัน แต่เธอกลับลืมวันนั้น เธอเห็นเขานั้นดีกว่าฉัน คิดสงสารบ้างหม้าย เคยเห็นใจบ้างหม้าย กับภาพที่ฉันเห็น ฉันรับไม่ได้ ให้ฉันตายก่อนได้ไหม แล้วเธอถึงมีใคร ไม่อยากจะเห็นภาพบาดตาเธอกับเขา อยากตายไปให้พ้น ไม่ต้องรับรู้อะไร ไม่อยากเห็นคนที่รักต้องจากไป (อยู่กับใคร) คิดที่จะปันใจ เธออยากหนีไปไกลจากฉัน เอาอย่างนี้แล้วกัน เธอข้ามศพฉันไปก่อนได้ไหม เมื่อรู้เธอจะทิ้งขว้าง แค่นี้ก็แทบขาดใจ ให้เธอฆ่ากันให้ตาย ดีกว่าทนเห็นเธอเดินจากไป