ฮาวเลอเซอะ

 แร็พอีสาน ฮาวเลอเซอะ แร็พ สตริง อีสาน
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

คอร์ดเพลง ฮาวเลอเซอะ ปั๊บ (แร็พอีสาน) & แอ้ม(APM crazy แร็พอีสาน)
เนื้อร้อง/ทำนอง: ปั๊บ แร็พอีสานเรียบเรียง: Dj ART แร็พอีสาน, แร็พอีสาน Musicติดต่อ: 0850730555

D Bm | G A |D Bm | G A |
D Bm | G A |D Bm | G A |

อากาศมันหนาDวทุกครั้งฉันคิดถึงเธBmมันก็อยากเจGอ มันคิดถึงเธอเหลือเกิAตอนี้เธอยุไหDน โทรไปทำไมไม่รับสาBmคิดเเล้วมันใจหาGย มันอยากเจอเธอเหลือเกิAน..

ไปอยู่สิเลDอเหอคืนมาเด้อบ้านเฮBmเคียดผะเลอเนGาะ กะอย่าเหอฟ้าวเจอฮ้อAใจเย็น ๆ ใว้ก่อDน อ้ายสิพาฟ้อนหมอลำBmเเมงกะเบอร์สีดำGมันถ่าเหอเจ้ามาเบิ่งอยู่A

เอ็ดDผะเลอกะเหอคึดเเหน่เด้อตำBmข้าวเบอร์อ้ายกะคึดฮอตเจ้ายาGมเกี่ยวข้าวอ้ายมิได้เพอซ้อยก้อAยหมากหอยถ่าเหอเจ้ามากินฝนDตกรินอ้ายกะคึดฮอตเจ้าไปโพสยุหน้Bmาเฟสบุ๊ค ผุสาวกุไปสิเลอสูผู้บ่าGวฝั่งโขงกะยังถ่าเจ้าอยู่ฮอAดยามหนาวอ้ายที่เฝ้าถ่าอยู่

IG don’t give a fuck เรื่องอื่Bmนไม่ต้องไปสนใจใครAจะพูดยังฉันก็ไม่เเคร์เพราะรักเธอi wanGt you by my side กลับมาBmเถอะนะคนดีi wantA you by my side กลับมาเถอะนะคนดี

คั่นมิคืนDหลบมา เหอเเมงกะเบอBmร์บินตำตาเหออิปูนาGไปกัดตีน เหออีปีงAมันเกาะเจ้าคั่นเจ้าคืนDหลบมา สิบอกอิเเม่Bmลาวปิ้งปลาสิบอกผุเฒ่าGเพิ่นมา เหอผูกเเขนAเอาขวัญเจ้าคั่นมิคืนDหลบมา เหอเตียมโตBmใว้โลดอ้ายสิบ่Gยกโทษ เหอผีบ้าAไปโกนเจ้าคั่นเจ้าคืนDหลบมา สิขายนBmามาเเต่งเจ้าล้มโงGจัก 3 โต ป๊าดโท่A ฮาวเลอเซอะ

D Bm | G A |D Bm | G A |

ได้โปรDดเถอะที่รัก ไม่ต้องไปหันBmมองใครก็คนGที่รักเธออยู่ตรงนี้A ไม่ใช่ใครในใจDของฉันมันมีเเต่เธBmอเข้าใจไหมสาบาGนให้คุณก็ ได้โปรดจงเห็นใจAเถอะคนดี

* | ** | *** | **** |

D Bm | G A |D Bm | G A |

**** |

D |คอร์ดเพลง ฮาวเลอเซอะ ปั๊บ (แร็พอีสาน) & แอ้ม(APM crazy แร็พอีสาน)

เนื้อเพลง ฮาวเลอเซอะ ปั๊บ (แร็พอีสาน) & แอ้ม(APM crazy แร็พอีสาน)อากาศมันหนาวทุกครั้งฉันคิดถึงเธอ มันก็อยากเจอ มันคิดถึงเธอเหลือเกิน ตอนี้เธอยุไหน โทรไปทำไมไม่รับสาย คิดเเล้วมันใจหาย มันอยากเจอเธอเหลือเกิน ไปอยู่สิเลอเหอคืนมาเด้อบ้านเฮา เคียดผะเลอเนาะ กะอย่าเหอฟ้าวเจอฮ้อน ใจเย็นๆใว้ก่อน อ้ายสิพาฟ้อนหมอลำ เเมงกะเบอร์สีดำมันถ่าเหอเจ้ามาเบิ่งอยู่ เอ็ดผะเลอกะเหอคึดเเหน่เด้อ ตำข้าวเบอร์อ้ายกะคึดฮอตเจ้า ยามเกี่ยวข้าวอ้ายมิได้เพอซ้อย ก้อยหมากหอยถ่าเหอเจ้ามากิน ฝนตกรินอ้ายกะคึดฮอตเจ้า ไปโพสยุหน้าเฟสบุ๊ค ผุสาวกุไปสิเลอสู ผู้บ่าวฝั่งโขงกะยังถ่าเจ้าอยู่ ฮอดยามหนาวอ้ายที่เฝ้าถ่าอยู่ I don’t give a fuck เรื่องอื่นไม่ต้องไปสนใจ ใครจะพูดยังฉันก็ไม่เเคร์เพราะรักเธอ i want you by my side กลับมาเถอะนะคนดี i want you by my side กลับมาเถอะนะคนดี คั่นมิคืนหลบมา เหอเเมงกะเบอร์บินตำตา เหออิปูนาไปกัดตีน เหออีปีงมันเกาะเจ้า คั่นเจ้าคืนหลบมา สิบอกอิเเม่ลาวปิ้งปลา สิบอกผุเฒ่าเพิ่นมา เหอผูกเเขนเอาขวัญเจ้า คั่นมิคืนหลบมา เหอเตียมโตใว้โลด อ้ายสิบ่ยกโทษ เหอผีบ้าไปโกนเจ้า คั่นเจ้าคืนหลบมา สิขายนามาเเต่งเจ้า ล้มโงจัก 3 โต ป๊าดโท่ ฮาวเลอเซอะ ได้โปรดเถอะที่รัก ไม่ต้องไปหันมองใคร ก็คนที่รักเธออยู่ตรงนี้ ไม่ใช่ใคร ในใจของฉันมันมีเเต่เธอเข้าใจไหม สาบานให้คุณก็ ได้โปรดจงเห็นใจเถอะคนดี