ฮักแพงกันเด้อ

 ไมค์ ภิรมย์พร ลูกทุ่ง อีสาน อินเลิฟ
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

คอร์ดเพลง ฮักแพงกันเด้อ ไมค์ ภิรมย์พร
เนื้อร้อง/ทำนอง: ภานุวัฒน์ วิเศษวงษาเรียบเรียง: จินนี่ ภูไทสังกัดค่าย: แกรมมี่โกลด์ติดต่อ: 0854847345

A C#m | D E |
A C#m | D E |

จักสิเว้Aาสิวาสิหาคำได๋ มาตอบแทC#mนหัวใจน้องหล่าตั้งแต่เฮาDตกลงอยู่กินกันมา ชีวิตอ้ายEกะมีแต่คำแพง

อันได๋Aแนวได๋ที่บ่ได้จากฟ้าเจ้ากะพC#mาอ้ายสร้างอ้ายแปลงคนDถืกเลขเขาวาโชคดีแฮง ยังบ่เคิงEส่ำอ้ายมีเจ้า

ขอบใจเด้DอคำแพEง  ที่มาแต่C#mงแต้มเติมใจเหF#mงาอ้ายสัญญBmาสิฮักแต่เจ้F#mจนแก่จนเฒ่D | Bmา                ตายหนีจากกัE

ให้เฮาสุขขีมั่Dน เสมอหมั่นฮักเดีEยวคือจั่งปั้นข้าวเหนีC#mยว กอดเกี้ยวไปสุดฝัF#mให้เฮาเป็นคู่กรรDม อยู่นำทุกปัญหEเติมแฮงใจยามลอยล้Aา ลุยฝ่Eาแบบบ่ย่าF#mให้เฮาเป็นคู่แก้Dว ฮักแล้วบ่มีใหEม่ตุ้มเอาฮักมาต้อมไC#mว้  ห่มใจดอกให้กัF#mให้เฮาเป็นคู่ครอDง ส่องซอดฮอดหัวใEฮักแพงกันตลอดไปE.. ชั่วนิจนิรัAนด์

A C#m | D E |
A C#m | D E |

* |

ให้เฮาสุขขีมั่F#mน เสมอหมั่นฮักเดีF#mยวคือจั่งปั้นข้าวเหนีEยว กอดเกี้ยวไปสุดฝัF#mให้เฮาเป็นคู่กรF#mรม อยู่นำทุกปัญหF#mเติมแฮงใจยามลอยล้Eา ลุยฝ่าแบบบ่ย่าF#mให้เฮาเป็นคู่แก้F#mว  ฮักแล้วบ่มีใหF#mม่ตุ้มเอาฮักมาต้อมไว้E  ห่มใจดอกให้กัF#mให้เฮาเป็นคู่ครF#mอง ส่องซอดฮอดหัวใF#mฮักแพงกันตลอดไปE.. ชั่วนิจนิรัA Eนด์

** |

 F#m     เด้อนางเด้D   A   ฮักกันแพงBm Eกัน..           เด้อน้องหล่A

A C#m | D E | ( x2 ) | A |คอร์ดเพลง ฮักแพงกันเด้อ ไมค์ ภิรมย์พร

เนื้อเพลง ฮักแพงกันเด้อ ไมค์ ภิรมย์พรจักสิเว้าสิวาสิหาคำได๋ มาตอบแทนหัวใจน้องหล่า ตั้งแต่เฮาตกลงอยู่กินกันมา ชีวิตอ้ายกะมีแต่คำแพง อันได๋แนวได๋ที่บ่ได้จากฟ้า เจ้ากะพาอ้ายสร้างอ้ายแปลง คนถืกเลขเขาวาโชคดีแฮง ยังบ่เคิงส่ำอ้ายมีเจ้า ขอบใจเด้อคำแพง ที่มาแต่งแต้มเติมใจเหงา อ้ายสัญญาสิฮักแต่เจ้า จนแก่จนเฒ่า ตายหนีจากกัน ให้เฮาสุขขีมั่น เสมอหมั่นฮักเดียว คือจั่งปั้นข้าวเหนียว กอดเกี้ยวไปสุดฝัน ให้เฮาเป็นคู่กรรม อยู่นำทุกปัญหา เติมแฮงใจยามลอยล้า ลุยฝ่าแบบบ่ย่าน ให้เฮาเป็นคู่แก้ว ฮักแล้วบ่มีใหม่ ตุ้มเอาฮักมาต้อมไว้ ห่มใจดอกให้กัน ให้เฮาเป็นคู่ครอง ส่องซอดฮอดหัวใจ ฮักแพงกันตลอดไป ชั่วนิจนิรันด์ ให้เฮาสุขขีมั่น เสมอหมั่นฮักเดียว คือจั่งปั้นข้าวเหนียว กอดเกี้ยวไปสุดฝัน ให้เฮาเป็นคู่กรรม อยู่นำทุกปัญหา เติมแฮงใจยามลอยล้า ลุยฝ่าแบบบ่ย่าน ให้เฮาเป็นคู่แก้ว ฮักแล้วบ่มีใหม่ ตุ้มเอาฮักมาต้อมไว้ ห่มใจดอกให้กัน ให้เฮาเป็นคู่ครอง ส่องซอดฮอดหัวใจ ฮักแพงกันตลอดไป ชั่วนิจนิรันด์ เด้อนางเด้อ ฮักกันแพงกัน เด้อน้องหล่า