เจ็บน้อยที่สุด

  Zeal   สตริง
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss


คอร์ดเพลง เจ็บน้อยที่สุด ZEAL วงซีล
เนื้อร้อง: ฟองเบียร์ทำนอง: ปฏิเวธ อุทัยเฉลิมเรียบเรียง/ดนตรี: ZEALโปรดิวเซอร์: ZEALสังกัดค่าย: ME RECORDS

G | D/F# |Em | C |

เธGอ..บอกให้รD/F#อ..เธอรับคำขอEmร้องฉันไว้ทุกอย่CางเธGอ..บอกว่ารัD/F#ก..และให้ความหวัEmงว่าไม่มีทางเปลี่ยนไC | Cป..

แต่นี่ก็นานมาแล้Gวี่แวD/F#ว.. ของคนจะกลับมาหEmายังไม่มีให้มั่นCใจและฉันต้องอยู่อย่างนี้G..ต่อไปD/F#..จนถึงเมื่อไหร่ไม่รู้Em ที่ต้องเดียวดC | Cาย..

หรืออยากให้ฉันเจ็บน้อGยที่สุดเลยบอกกัD/F#นให้ฉันรออยากให้ฉันนั้นมันหยุEmดรักเธDด้วยการที่มันท้อCใจไปเอง หลงลืมBmกันไปเองว่าเคAmยมีเธอข้างกัD

ถ้าอยากให้ฉันเจ็บน้อGยที่สุด แค่เอ่ยคำD/F#ว่าร่ำลาอย่าฉุดฉันEmให้มาอยู่ตรงนี้Dกับรอยน้ำตCและความหวัBmงว่าเธอจะกลับมAmถ้าสุดท้าDยจะไม่กลับมาหากัGน..

ยัGง..เก็บเอาไD/F#ว้..ข้อความสุดท้าEmยตอนที่เธอพิมพ์ตอCและยัGง..ไม่เคลื่อนไหD/F#ว..ข้อความสุดท้าEmยที่ฉันเป็นคนส่งไC | C

ก็ค้างคานานมาแล้Gวี่แวD/F#ว.. ของคนจะกลับมาหEmายังไม่มีให้มั่นCใจและฉันต้องอยู่อย่างนี้G..ต่อไปD/F#..จนถึงเมื่อไหร่ไม่รู้Em ที่ต้องเดียวดC | Cาย..

หรืออยากให้ฉันเจ็บน้อGยที่สุดเลยบอกกัD/F#นให้ฉันรออยากให้ฉันนั้นมันหยุEmดรักเธDด้วยการที่มันท้อCใจไปเอง หลงลืมBmกันไปเองว่าเคAmยมีเธอข้างกัD

ถ้าอยากให้ฉันเจ็บน้อGยที่สุด แค่เอ่ยคำD/F#ว่าร่ำลาอย่าฉุดฉันEmให้มาอยู่ตรงนี้Dกับรอยน้ำตCและความหวัBmงว่าเธอจะกลับมAmถ้าสุดท้าDยจะไม่กลับมาหากัน

C | Bm |Am | D |
Em | C |Em | C D |

หรืออยากให้ฉันเจ็บน้อGยที่สุดเลยบอกกัD/F#นให้ฉันรออยากให้ฉันนั้นมันหยุEmดรักเธCด้วยการที่มันท้อCใจไปเอง หลงลืมBmกันไปเองว่าเคAmยมีเธอข้างกัD

ถ้าอยากให้ฉันเจ็บน้อGยที่สุด แค่เอ่ยคำD/F#ว่าร่ำลาอย่าฉุดฉันEmให้มาอยู่ตรงนี้Dกับรอยน้ำตCและความหวัEmงว่าเธD/F#อจะกลับมAmถ้าสุดท้าDยจะไม่กลับมาหากัน

G | D/F# |Em | C | ( x2 ) | C |คอร์ดเพลง เจ็บน้อยที่สุด ZEAL วงซีล

เนื้อเพลง เจ็บน้อยที่สุด ZEAL ซีลเธอบอกให้รอ เธอรับคำขอร้องฉันไว้ทุกอย่าง เธอบอกว่ารัก และให้ความหวังว่าไม่มีทางเปลี่ยนไป แต่นี่ก็นานมาแล้ว วี่แวว ของคนจะกลับมาหายังไม่มีให้มั่นใจ และฉันต้องอยู่อย่างนี้ต่อไป จนถึงเมื่อไหร่ไม่รู้ ที่ต้องเดียวดาย หรืออยากให้ฉันเจ็บน้อยที่สุด เลยบอกกันให้ฉันรอ อยากให้ฉันนั้นมันหยุดรักเธอ ด้วยการที่มันท้อใจไปเอง หลงลืมกันไปเอง ว่าเคยมีเธอข้างกัน ถ้าอยากให้ฉันเจ็บน้อยที่สุด แค่เอ่ยคำว่าร่ำลา อย่าฉุดฉันให้มาอยู่ตรงนี้กับรอยน้ำตา และความหวังว่าเธอจะกลับมา ถ้าสุดท้ายจะไม่กลับมาหากัน ยังเก็บเอาไว้ ข้อความสุดท้ายตอนที่เธอพิมพ์ตอบ และยังไม่เคลื่อนไหว ข้อความสุดท้ายที่ฉันเป็นคนส่งไป ก็ค้างคานานมาแล้ว วี่แวว ของคนจะกลับมาหายังไม่มีให้มั่นใจ และฉันต้องอยู่อย่างนี้ต่อไป จนถึงเมื่อไหร่ไม่รู้ ที่ต้องเดียวดาย หรืออยากให้ฉันเจ็บน้อยที่สุด เลยบอกกันให้ฉันรอ อยากให้ฉันนั้นมันหยุดรักเธอ ด้วยการที่มันท้อใจไปเอง หลงลืมกันไปเอง ว่าเคยมีเธอข้างกัน ถ้าอยากให้ฉันเจ็บน้อยที่สุด แค่เอ่ยคำว่าร่ำลา อย่าฉุดฉันให้มาอยู่ตรงนี้กับรอยน้ำตา และความหวังว่าเธอจะกลับมา ถ้าสุดท้ายจะไม่กลับมาหากัน หรืออยากให้ฉันเจ็บน้อยที่สุด เลยบอกกันให้ฉันรอ อยากให้ฉันนั้นมันหยุดรักเธอ ด้วยการที่มันท้อใจไปเอง หลงลืมกันไปเอง ว่าเคยมีเธอข้างกัน ถ้าอยากให้ฉันเจ็บน้อยที่สุด แค่เอ่ยคำว่าร่ำลา อย่าฉุดฉันให้มาอยู่ตรงนี้กับรอยน้ำตา และความหวังว่าเธอจะกลับมา ถ้าสุดท้ายจะไม่กลับมาหากัน