เจ็บ

 เจ็บ วงโซล สตริง
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

คอร์ดเพลง เจ็บ วงโซล SOUL TMG
เนื้อร้อง/ทำนอง: พิทยา ชูช่วยเรียบเรียง: A2 HOME STUDIOติดต่อ: 0810826999

Dm Am | A# F |Dm Am | A# |

 Dm   หยุดพูดถึงเขAmาสักทีได้มั้A#ย รู้มั้ยFว่าฉันมันเจ็บ Dm   แค่ไม่AmแสดงอากาA#รอะไร ไม่ใช่Fว่าฉันรับได้ Dm   รู้ว่าเธAmอ ตอนพูดA#ไม่คิดอะไF Dm   แต่เธอรู้มั้Amย..ฉันต้องเสีA#ยน้ำตาเท่าไหCร่    ข่มใจไม่ให้นึกCถึง..  C

ขึ้นชื่อว่าแฟนเA#ก่า..ของCเธอ ใครAmมันอยากได้ยิDmฉันก็คA#น  ฉันมีC.. หัวFใจ...ที่ฉันไม่พูA#ด ไม่ใช่C.. ว่าฉันAmไม่รู้สึกอะDmไรแค่เก็บGmมันเอาไว้  ให้เธอA#คิดได้ (ว่าฉันCก็เจ็บเป็น)

Dm C |

 Dm   เข้าใจว่าเธAmอ.. ไม่A#ได้คิดอะไF Dm   แต่ใครเล่าใครAmมันอยากจะA# Fฟัง Dm   เข้าใจว่าเธAmอ...  นั้นA#ก็รักฉันF Dm   เข้าใจว่ามันAmก็ผ่านมาแล้A#ว..

 Dm   แต่ใครเล่าใครมันอยาAmกฟัง..เรื่อA#งของแฟนเก่Fา..    ของD#คนที่เรากำลังรักกัCน.. โฮ้F Cว...

** |

A# C | Am Dm |D# | C | C |

** | ** |

A# | Am Dm |

เธอD#รู้มั้ยว่าฉัCน.. ก็เจ็บเป็น

Dm Am | A# F |Dm Am | A# | Dm |คอร์ดเพลง เจ็บ วงโซล SOUL TMG

เนื้อเพลง เจ็บ วงโซล SOUL TMGหยุดพูดถึงเขาสักทีได้มั้ย รู้มั้ยว่าฉันมันเจ็บ แค่ไม่แสดงอาการอะไร ไม่ใช่ว่าฉันรับได้ รู้ว่าเธอ ตอนพูดไม่คิดอะไร แต่เธอรู้มั้ยฉันต้องเสียน้ำตาเท่าไหร่ ข่มใจไม่ให้นึกถึง ขึ้นชื่อว่าแฟนเก่าของเธอ ใครมันอยากได้ยิน ฉันก็คน ฉันมี หัวใจ ที่ฉันไม่พูด ไม่ใช่ ว่าฉันไม่รู้สึกอะไร แค่เก็บมันเอาไว้ ให้เธอคิดได้ ว่าฉันก็เจ็บเป็น เข้าใจว่าเธอ ไม่ได้คิดอะไร แต่ใครเล่าใครมันอยากจะฟัง เข้าใจว่าเธอ นั้นก็รักฉัน เข้าใจว่ามันก็ผ่านมาแล้ว แต่ใครเล่าใครมันอยากฟังเรื่องของแฟนเก่า ของคนที่เรากำลังรักกัน โฮ้ว เธอรู้มั้ยว่าฉัน ก็เจ็บเป็น