เจ็บ

วงโซล, แนวเพลง: สตริง,
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

เจ็บ วงโซล SOUL TMG

Dm Am | A# F |Dm Am | A# |

 Dm   หยุดพูดถึงเขAmาสักทีได้มั้A#ย รู้มั้ยFว่าฉันมันเจ็บ Dm   แค่ไม่AmแสดงอากาA#รอะไร ไม่ใช่Fว่าฉันรับได้ Dm   รู้ว่าเธAmอ ตอนพูดA#ไม่คิดอะไF Dm   แต่เธอรู้มั้Amย..ฉันต้องเสีA#ยน้ำตาเท่าไหCร่    ข่มใจไม่ให้นึกCถึง..  C

ขึ้นชื่อว่าแฟนเA#ก่า..ของCเธอ ใครAmมันอยากได้ยิDmฉันก็คA#น  ฉันมีC.. หัวFใจ...ที่ฉันไม่พูA#ด ไม่ใช่C.. ว่าฉันAmไม่รู้สึกอะDmไรแค่เก็บGmมันเอาไว้  ให้เธอA#คิดได้ (ว่าฉันCก็เจ็บเป็น)

Dm C |

 Dm   เข้าใจว่าเธAmอ.. ไม่A#ได้คิดอะไF Dm   แต่ใครเล่าใครAmมันอยากจะA# Fฟัง Dm   เข้าใจว่าเธAmอ...  นั้นA#ก็รักฉันF Dm   เข้าใจว่ามันAmก็ผ่านมาแล้A#ว..

 Dm   แต่ใครเล่าใครมันอยาAmกฟัง..เรื่อA#งของแฟนเก่Fา..    ของD#คนที่เรากำลังรักกัCน.. โฮ้F Cว...

** |

A# C | Am Dm |D# | C | C |

** | ** |

A# | Am Dm |

เธอD#รู้มั้ยว่าฉัCน.. ก็เจ็บเป็น

Dm Am | A# F |Dm Am | A# | Dm |