ข่มใจ

 ข่มใจ วงZoom สตริง
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

คอร์ดเพลง ข่มใจ วงZoom
เนื้อร้อง/ทำนอง: ซีเคน, วงZoomดนตรี/โปรดิวเซอร์: ปิยะวัฒน์ หมื่นสนิท, สุพรชัย แก้ววิรัชเรียบเรียง: ปิยะวัฒน์ หมื่นสนิทติดต่องานแสดง: 0808893081

มันข่มใจเอาคืD#นเธอไม่ได้สักทีทำร้าDmยเธอไม่ลงสักทีไม่รู้Cmทำไม..ต้องมีDmน้ำใจ..ให้เธอCmเข้ามาทำร้าD#mย..

A# | Gm |D# Dm | Cm F |

รู้A#สิ่งที่ฉันทำให้ไปไม่มีความหมาGmยกับใจของเธอหรอกหนายิ่D#งทุ่มเท ก็ยิ่งDmไร้ค่า  เหนื่อยล้CmากับความเสียใF

นึกA#ถึงตอนเธอทำกับฉันที่ผ่านมGmา.. มันมากมายเท่าไหD#ร่ได้แต่ข่มDmใจ จะเอาคืCmนเธอให้ได้F..

แต่ไม่ไหD#ว...  ยิ่งเห็นDmเธอมีน้ำตายิ่งปวดใจD#...  ยิ่งสงสDmารเธอเรื่อยมาแต่สุดท้าCmยทำอย่างไร มันก็คงDmไร้ค่าเธอซมซาCmน เดินกลับมา เห็นเธอทนDmทุกข์ใจได้ยินเสียCmงที่แผ่วเบา..ว่าเธอขอDmเริ่มใหม่..ได้D#mไหม...    F

มันข่มใจเอาคืA#นเธอไม่ได้สักทีทำร้าGmยเธอไม่ลงสักทีไม่รู้D#ทำไม..ต้องมีน้ำDmใจให้เธCmอทำร้ายอยู่ข้าFงเดียวมันทำA#เธอไม่ได้สักทีปวดใGmจ..ที่ทำร้ายเธออย่างนี้D#..     ไม่รู้Dmเมื่อไหร่..หรือต้องรอCmให้เธอ..ทำร้าFยกันอีก

D# Dm | Cm F |
D# | Dm |Cm Dm | Cm F |

* | ** |

 D#  ไม่รู้Dmเมื่อไหร่..หรือต้องรอCmให้เธอทำร้าD#mย.. กันอีA#คอร์ดเพลง ข่มใจ วงZoom

เนื้อเพลง ข่มใจ วงZoomมันข่มใจเอาคืนเธอไม่ได้สักที ทำร้ายเธอไม่ลงสักที ไม่รู้ทำไมต้องมีน้ำใจให้เธอเข้ามาทำร้าย รู้สิ่งที่ฉันทำให้ไป ไม่มีความหมายกับใจของเธอหรอกหนา ยิ่งทุ่มเท ก็ยิ่งไร้ค่า เหนื่อยล้ากับความเสียใจ นึกถึงตอนเธอทำกับฉัน ที่ผ่านมา มันมากมายเท่าไหร่ ได้แต่ข่มใจ จะเอาคืนเธอให้ได้ แต่ไม่ไหว ยิ่งเห็นเธอมีน้ำตา ยิ่งปวดใจ ยิ่งสงสารเธอเรื่อยมา แต่สุดท้ายทำอย่างไร มันก็คงไร้ค่า เธอซมซาน เดินกลับมา เห็นเธอทนทุกข์ใจ ได้ยินเสียงที่แผ่วเบาว่าเธอขอเริ่มใหม่ ได้ไหม มันข่มใจเอาคืนเธอไม่ได้สักที ทำร้ายเธอไม่ลงสักที ไม่รู้ทำไมต้องมีน้ำใจ ให้เธอทำร้ายอยู่ข้างเดียว มันทำเธอไม่ได้สักที ปวดใจที่ทำร้ายเธออย่างนี้ ไม่รู้เมื่อไหร่ หรือต้องรอให้เธอทำร้ายกันอีก ไม่รู้เมื่อไหร่ หรือต้องรอให้เธอทำร้าย กันอีก