คนกลางคืน

 คนกลางคืน Infamous สตริง
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

คอร์ดเพลง คนกลางคืน Infamous อินเฟมัส
สังกัดค่าย: RS

มองตาก็รู้C.. ว่าเธEmอเปลี่ยนเมื่Fอเจอกันทุกครั้Fmและรู้ว่าเธอต้องฟัEmง.. คนพูดAmกันคบคนนั้Dmนดีกว่าฉันมากมาG

เจอกันทุกครั้Emง  จะต้องเที่ยAmงคืนเจอเขาเมื่อตื่Emน.. จนถึงเที่ยงAmวันส่วนคนกลางคืนDmอย่างฉัน F  คงมีเอาไว้แก้Gเซ็ง

กลางคืนมีฉัFน  แค่นั้นFจริง ๆกลางวันก็ทิ้Emง  ยิ่งเข้าAmใจว่าฉันต้องอยู่Dmตรงไหน..G   ในชีวิตเC | CธอกลางวันมีเขFา  ดูเข้าGกันคงดีกว่าฉัEmน  ที่ก็รักAเธอเลือกมาสักทาDmงทีเถอะ.. Gฉันหรือเขาจะดีกว่ากัF | Fก็เลือกมาสักท(C)าง

กลางวันแบบเCขา  มันไม่เหมือEmนกันตัวฉัFนยังคงเป็นฉัFmสิบสองชั่วโมEmง..  ที่เธAmอรักกันแต่ฉัDmนรักเธอทุกนาทีG

* | ** |

F G | Em Am |Dm | G | G |

** |

กลางคืนมีฉัFน  แค่นั้นFจริง ๆกลางวันก็ทิ้Emง  ยิ่งเข้าAmใจว่าฉันต้องอยู่Dmตรงไหน..G   ในชีวิตเC | CธอกลางวันมีเขFา  ดูเข้าGกันคงดีกว่าฉัEmน  ที่ก็รักAเธอเลือกมาสักทาDmงทีเถอะ.. Gฉันหรือเขาจะดีกว่ากัC | C

แต่เธอรู้ได้ไDmง..ว่าคนที่เธอรัGจะรักเธอมากเท่าฉัน

Dm C | ( Fade Out )คอร์ดเพลง คนกลางคืน Infamous อินเฟมัส

เนื้อเพลง คนกลางคืน Infamous อินเฟมัสมองตาก็รู้ ว่าเธอเปลี่ยน เมื่อเจอกันทุกครั้ง และรู้ว่าเธอต้องฟัง คนพูดกัน คบคนนั้นดีกว่าฉันมากมาย เจอกันทุกครั้ง จะต้องเที่ยงคืน เจอเขาเมื่อตื่น จนถึงเที่ยงวัน ส่วนคนกลางคืนอย่างฉัน คงมีเอาไว้แก้เซ็ง กลางคืนมีฉัน แค่นั้นจริงๆกลางวันก็ทิ้ง ยิ่งเข้าใจ ว่าฉันต้องอยู่ตรงไหน ในชีวิตเธอ กลางวันมีเขา ดูเข้ากัน คงดีกว่าฉัน ที่ก็รักเธอ เลือกมาสักทางทีเถอะ ฉันหรือเขาจะดีกว่ากัน ก็เลือกมาสักทาง กลางวันแบบเขา มันไม่เหมือนกัน ตัวฉันยังคงเป็นฉัน สิบสองชั่วโมง ที่เธอรักกัน แต่ฉันรักเธอทุกนาที กลางคืนมีฉัน แค่นั้นจริงๆกลางวันก็ทิ้ง ยิ่งเข้าใจ ว่าฉันต้องอยู่ตรงไหน ในชีวิตเธอ กลางวันมีเขา ดูเข้ากัน คงดีกว่าฉัน ที่ก็รักเธอ เลือกมาสักทางทีเถอะ ฉันหรือเขาจะดีกว่ากัน แต่เธอรู้ได้ไงว่าคนที่เธอรัก จะรักเธอมากเท่าฉัน Fade Out