คนกลางคืน (ต้นฉบับ)

 แอม เสาวลักษณ์ สตริง
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

คอร์ดเพลง คนกลางคืน แอม เสาวลักษณ์
เนื้อร้อง: สารภี ศิริสัมพันธ์ทำนอง: อพิสิษฎ์ ณ ตะกั่วทุ่งเรียบเรียง: วัฒนกร ศรีวังโปรดิวเซอร์: พงศศรัณย์ พุ่มทิพย์สังกัดค่าย: GMM Grammy

Em Bm | C Bm |Am D | G |

 Em   ที่ตรงฉันยืBmน.. ตรงนี้AmมันมืดมG Em   ผู้คนเข้ามBmาแล้วผ่านAm Dsus4 Dไป Em   ฉันไม่คิดBmเลย..   C  ว่าฉันจะพบBmใคร    ถึAmงยังไง  ไม่Bmมีใคร  เขาCมีใจให้กัDsus4 D

 Em   อยากบอกเหมือนกัBmน.. ว่าฉัAmนรู้สึกดีG Em   ที่เธอเข้ามBmา มาผูกAm Dsus4 Dพัน Em   แม้จะรักเBmธอ..    C  แต่ฉันก็ไหวBmหวั่น Am   จะรักDกันยังไงG

เธอน่ะเป็นCคนกลางวัน  ฉันมันเป็Bmนคนกลางคืนอย่าเลAmยอย่าไปฝืDนความเป็นไG G7เธอห่วงใยC เธอจริงจัง  ฉันไม่อยาBmกจะทำลาEmยหัวใจ Am    แต่ความเป็นจริCง เราไม่คู่Dควร

 Em   ขอบคุณหัวใBmจ.. ที่ฉันAmได้จากเธอG Em   ขอบคุณที่เธอBmให้เกียรติAm Dsus4 Dกัน Em   แม้จากนี้Bmไป..     C  ต้องร้างต้องเลิBmกกัน Am   แต่ฉัDนจะไม่ลืG

Em Bm | Am G |Em Bm | Am D |
Em Bm | C Bm |Am D | G |

* | ** |

 Em   แม้จะเสียBmใจ..    C  แต่ฉันไม่เสีBmยดาย Am   ที่ฉันDได้รักเธอ

C | Bm Em | Am C | Dsus4 D | G |คอร์ดเพลง คนกลางคืน แอม เสาวลักษณ์

เนื้อเพลง คนกลางคืน แอม เสาวลักษณ์ที่ตรงฉันยืน ตรงนี้มันมืดมน ผู้คนเข้ามาแล้วผ่านไป ฉันไม่คิดเลย ว่าฉันจะพบใคร ถึงยังไง ไม่มีใคร เขามีใจให้กัน อยากบอกเหมือนกัน ว่าฉันรู้สึกดี ที่เธอเข้ามา มาผูกพัน แม้จะรักเธอ แต่ฉันก็ไหวหวั่น จะรักกันยังไง เธอน่ะเป็นคนกลางวัน ฉันมันเป็นคนกลางคืน อย่าเลยอย่าไปฝืนความเป็นไป เธอห่วงใย เธอจริงจัง ฉันไม่อยากจะทำลายหัวใจ แต่ความเป็นจริง เราไม่คู่ควร ขอบคุณหัวใจ ที่ฉันได้จากเธอ ขอบคุณที่เธอให้เกียรติกัน แม้จากนี้ไป ต้องร้างต้องเลิกกัน แต่ฉันจะไม่ลืม แม้จะเสียใจ แต่ฉันไม่เสียดาย ที่ฉันได้รักเธอ