คืนข้ามปี

  Da Endorphine   สตริง   โสด   ปีใหม่
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss


คอร์ดเพลง คืนข้ามปี ดา เอ็นโดรฟิน DA Endorphine
เนื้อร้อง: เผ่าพันธุ์ อมตะทำนอง: สุวัธชัย สุทธิรัตน์เรียบเรียง: สุวัธชัย สุทธิรัตน์สังกัดค่าย: GMM GRAMMY

G | Em |C | Am D |

มอGงเวลาก็เกือD/F#บเที่ยงEm Dคืนสิ้นคืCนนี้..  Bm       ก็เป็นAmเวลาของปีDใหม่มอGงทางใดมีแต่D/F#แสงไEm DสวยเพียCงไหน..  Bm       หัวใAmจก็จำได้เลือนDราง

 Em   มีเพลงประดั่งมีผู้คAนรอบกายหัวใจCก็ยังเงียบงัD

อยากมีคนพิเศCษ อยู่DในคืนพิเศBmคืนEสำคัญอีกคืAmน..ที่ต้องอD/F#ยู่อย่างเหงGาใจอยAmากมีคนGพิเศCษ จัDบมือกันข้ามผ่าBmคืนEสำคัญอีกคืAmน ที่ความเหงาคืบคาDน.. หัวใจ

G | Em |C | Am D |

รอGเวลาจะผ่าD/F#นข้ามEm Dปีข้ามคืนCนี้..   Bm     เหมือนเดิAmมด้วยใจที่ว่างDเปล่ามองGทางใดเจอแD/F#ต่เรื่องEm Dราว..ของควาCมรัก..  Bm      ของคAmนที่มาคู่เคียงDกัน

* | ** |

G | Em |C | Am D D#dim |

* | ** |

G | Em |C | Am D |คอร์ดเพลง คืนข้ามปี ดา เอ็นโดรฟิน DA Endorphine

เนื้อเพลง คืนข้ามปี ดา เอ็นโดรฟิน DA Endorphineมองเวลาก็เกือบเที่ยงคืน สิ้นคืนนี้ ก็เป็นเวลาของปีใหม่ มองทางใดมีแต่แสงไฟ สวยเพียงไหน หัวใจก็จำได้เลือนราง มีเพลงประดั่งมีผู้คนรอบกาย หัวใจก็ยังเงียบงัน อยากมีคนพิเศษ อยู่ในคืนพิเศษ คืนสำคัญอีกคืนที่ต้องอยู่อย่างเหงาใจ อยากมีคนพิเศษ จับมือกันข้ามผ่าน คืนสำคัญอีกคืน ที่ความเหงาคืบคาน หัวใจ รอเวลาจะผ่านข้ามปี ข้ามคืนนี้ เหมือนเดิมด้วยใจที่ว่างเปล่า มองทางใดเจอแต่เรื่องราว ของความรัก ของคนที่มาคู่เคียงกัน