คืนที่หนึ่ง

 คืนที่หนึ่ง ชิน ชินวุฒ สตริง
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

คอร์ดเพลง คืนที่หนึ่ง ชิน ชินวุฒ อินทรคูสิน
สังกัดค่าย: DuckBar

Cmaj7 Bm7 | Am7 G |
Cmaj7 Bm7 | Am7 G |

Cmaj7 Bm7 | Am7 G |
Cmaj7 Bm7 | Am7 G |

 Cmaj7   แค่สองเราได้สบBm7สายตา    ก็เข้าใจAm7ว่าใครคิดอะไรG Cmaj7   แต่ฉันรู้อยู่เต็มBm7หัวใจ    ว่าเราควAm7รจะหยุดไว้แค่นั้G

มัCmaj7นเป็นเพียงเสื้อผ้าที่ทำให้เธอ Bm7sexy เมื่อสวมใส่มันAm7เป็นเพียงแค่บรรยากาศที่กล่อมGให้เราต่างเคลิ้มไปมัCmaj7นเป็นเส้นบาง ๆ ที่คั่นระหว่างBm7ความรักและความใคร่heyAm7 yeah yeah yeaGh

 Cmaj7   แม้เธอคือความBm7งดงาม    แบบที่ฉัAm7นเคยตามหาเพียงไรG Cmaj7   แต่ฉันต้องห้ามใจBm7ให้ได้    ไม่อาจทำAm7ให้เธอเป็นของฉัG

* |

ให้คืนนี้Cmaj7ของเราเป็นคืนBm7ที่หนึ่งไม่Am7ใช่หนึ่งคืนเท่านั้Gอยากให้เธอรู้Cmaj7ว่าฉันเห็นเธอBm7สำคัญแลAm7ะมีความหมายเพียงใดGให้มันเป็Cmaj7นคืนหนึ่งที่ได้โรBm7แมนติกกับเธAm7อก็พอรู้ไหG Cmaj7    เพราะรักของเราBm7ยิ่งใหญ่     มากกAm7ว่า One Night StanGd

 Cmaj7   เพราะฉันรู้ว่าวันBm7ของเรา    ที่รอคอAm7ยมันช่างคุ้มเพียงใดG Cmaj7   ถ้าร่างกายไม่ฟังBm7หัวใจ    เธอก็คงAm7ไม่ใช่คำว่ารัG

* | ** |

Cmaj7 Bm7 | Am7 G |
Cmaj7 Bm7 | Am7 G |

Cmaj7 Bm7 | Am7 G |
Cmaj7 Bm7 | Am7 G |

** |

Cmaj7 Bm7 | Am7 G |คอร์ดเพลง คืนที่หนึ่ง ชิน ชินวุฒ อินทรคูสิน

เนื้อเพลง คืนที่หนึ่ง ชิน ชินวุฒ อินทรคูสินแค่สองเราได้สบสายตา ก็เข้าใจว่าใครคิดอะไร แต่ฉันรู้อยู่เต็มหัวใจ ว่าเราควรจะหยุดไว้แค่นั้น มันเป็นเพียงเสื้อผ้าที่ทำให้เธอ sexy เมื่อสวมใส่ มันเป็นเพียงแค่บรรยากาศที่กล่อมให้เราต่างเคลิ้มไป มันเป็นเส้นบางๆที่คั่นระหว่างความรักและความใคร่ hey yeah yeah yeah แม้เธอคือความงดงาม แบบที่ฉันเคยตามหาเพียงไร แต่ฉันต้องห้ามใจให้ได้ ไม่อาจทำให้เธอเป็นของฉัน ให้คืนนี้ของเราเป็นคืนที่หนึ่ง ไม่ใช่หนึ่งคืนเท่านั้น อยากให้เธอรู้ว่าฉันเห็นเธอสำคัญ และมีความหมายเพียงใด ให้มันเป็นคืนหนึ่งที่ได้โรแมนติก กับเธอก็พอรู้ไหม เพราะรักของเรายิ่งใหญ่ มากกว่า One Night Stand เพราะฉันรู้ว่าวันของเรา ที่รอคอยมันช่างคุ้มเพียงใด ถ้าร่างกายไม่ฟังหัวใจ เธอก็คงไม่ใช่คำว่ารัก