เลิก

 ปอน นิพนธ์ เลิก วงสติ๊กเกอร์ ลูกทุ่งเพื่อชีวิต ใต้
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

คอร์ดเพลง เลิก วงสติ๊กเกอร์ ft. ปอน นิพนธ์
เนื้อร้อง/ทำนอง: ดีโด้ ปรวัฒน์, แบงค์ ฟันทูน, บังโย ทอฟฟี่เรียบเรียง: ปิยะวัฒน์ หมื่นสนิทติดต่อ: 0931424470, 0980836631, 0995289798

ถ้าคบกันแล้Gวต่างคนต่างทAต่างคDนต่างไม่เข้าใBmก็ควGรจบ ๆ กันAไปซะยังดีกว่Dเห็นการกระทำGเธอไม่เข้าทีAถ้าอยู่อย่างนี้D ใครจะทนไBmด้คบไปGก็ยิ่งเรวร้าAเอาเป็นว่าGเลิกกันได้ม้าAย (ฉันไม่อยากท(D)น)

G | A |D | Bm |G | A |

คบกันมDา มันทำAให้เราได้รู้Bmว่าชีวิตคู่G.. ไม่มีอะไรแน่Aนอนแรกคบก็หวาDน  อะไรAก็ได้ทั้งนั้Bmแต่ยิ่งนานวัGน เธอนั้นAยิ่งดูเปลียนไปD

คำพูดเธอBmบางคำมันแรงมันแทงใจดำมันทำให้รู้ว่าเธอAกำลังนอกใจถามตรง Bmๆ ให้ตอบตรงๆ ให้บอกตรง ๆว่าเราAควรเลิกกันหม้าย

* |

G | A |D | Bm |G A | D A |

 Bm   เจ็บปวดทุกครั้งที่รู้ว่าเธอGนั้นนอกใจ D   แกล้งทำไม่รู้ แกล้งทำไม่เห็Aน ทำเป็นไม่สนใจ Bm   ก็คิดสักวันเธอนั้นคงต้อGงจะเปลี่ยนนิสัย    แต่ทีไหนได้Dสันดานเจ้าชู้Aเธอไม่สิ้นลาย    ก็เลิกBmกันไป    ถ้าคบกันแล้Gวต่างคนต่างทนก็ควรจะจบDกันไป    จะยื้อจะรั้งAไปเพื่ออะไร    หมดสิ้นเยื่อใBmย เธอกับฉันเราคงจบกันGแค่นี้    พอกันทีD ฉันไม่อยากทน..กับคนAอย่างเธอ   A

** | * | * |

คบไปGก็ยิ่งเรวร้าAเอาเป็นว่าGเลิกกันได้ม้าAย ฉันไม่อยากทDคอร์ดเพลง เลิก วงสติ๊กเกอร์ ft. ปอน นิพนธ์

เนื้อเพลง เลิก วงสติ๊กเกอร์ ft. ปอน นิพนธ์ถ้าคบกันแล้วต่างคนต่างทน ต่างคนต่างไม่เข้าใจ ก็ควรจบๆกันไปซะยังดีกว่า เห็นการกระทำเธอไม่เข้าที ถ้าอยู่อย่างนี้ ใครจะทนได้ คบไปก็ยิ่งเรวร้าย เอาเป็นว่าเลิกกันได้ม้าย ฉันไม่อยากทน คบกันมา มันทำให้เราได้รู้ ว่าชีวิตคู่ ไม่มีอะไรแน่นอน แรกคบก็หวาน อะไรก็ได้ทั้งนั้น แต่ยิ่งนานวัน เธอนั้นยิ่งดูเปลียนไป คำพูดเธอบางคำมันแรงมันแทงใจดำ มันทำให้รู้ว่าเธอกำลังนอกใจ ถามตรงๆให้ตอบตรงๆให้บอกตรงๆว่าเราควรเลิกกันหม้าย เจ็บปวดทุกครั้งที่รู้ว่าเธอนั้นนอกใจ แกล้งทำไม่รู้ แกล้งทำไม่เห็น ทำเป็นไม่สนใจ ก็คิดสักวันเธอนั้นคงต้องจะเปลี่ยนนิสัย แต่ทีไหนได้สันดานเจ้าชู้เธอไม่สิ้นลาย ก็เลิกกันไป ถ้าคบกันแล้วต่างคนต่างทนก็ควรจะจบกันไป จะยื้อจะรั้งไปเพื่ออะไร หมดสิ้นเยื่อใย เธอกับฉันเราคงจบกันแค่นี้ พอกันที ฉันไม่อยากทนกับคนอย่างเธอ คบไปก็ยิ่งเรวร้าย เอาเป็นว่าเลิกกันได้ม้าย ฉันไม่อยากทน