ทางตัน

 ทางตัน ลีเดีย ศรัณย์รัชต์ สตริง
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

คอร์ดเพลง ทางตัน ลีเดีย ศรัณย์รัชต์ ดีน
เนื้อร้อง/ทำนอง: Panoth Khunprasertเรียบเรียง: Alex Sypsomos, Sarunrat Deane, Rhys Fletcherโปรดิวเซอร์: Rhys Fletcherสังกัดค่าย: Sugar Mama Records

D# | A# |Cm | G# |

ความรักD#ของเรา..ที่เคยสวยงามกลับกลาA#ยเป็นความจืดจางเสียCmงหัวเราะ..ที่เคยได้ฟังวันนี้G#กลับหายไป

ทางเดินD#ของเรา..ที่เคยสดใสกลับดูA#เลือนลางทุกทีไม่เคยคิCmดไม่ฝัน..ว่าเธอกับฉันจะเดินG#มาถึงจุดนี้

ก็รู้Cm...   ดีA#..ว่าจะรั้งG#ยังไง ก็คงไม่มีประโยชน์ก็รู้Cm...   ตัA#ว..ว่ายิ่งยื้อG#เท่าไร สองเรายิ่งเจ็บเท่านั้G#

ถึงแล้วทางตัD#น ที่เราต้องแยกกัG#ถึงแล้วคืนวัCmน ที่ฉันควรต้องไปG#ยอมรับความจริD#ง เราทำดีที่สุดG#แล้ว.. ที่ผ่านCmมาหมดเวลG#าเยียวยาหาทางออกเพราะเราA#ไม่เหลือทาง ให้ไปต่อ

D# | A# |Cm | G# |

ความจริงD#วันนี้ ที่ต้องยอมรับคือเราA#ต่างกันแค่ไหนไม่ผิCmดที่เธอ ไม่ผิดที่ฉันที่เรG#าไปกันไม่ได้

ขอบคุณD#ที่เธอ เคยเดินร่วมทางเก็บควาA#มทรงจำที่ดีไม่เคยคิCmดเสียใจ  ไม่คิดเสียดายที่ครั้G#งหนึ่งได้รักเธอ

* | ** |

Cm Gm | G# |Cm Gm | G# |

** |

D# | D# |คอร์ดเพลง ทางตัน ลีเดีย ศรัณย์รัชต์ ดีน

เนื้อเพลง ทางตัน ลีเดีย ศรัณย์รัชต์ ดีนความรักของเราที่เคยสวยงาม กลับกลายเป็นความจืดจาง เสียงหัวเราะที่เคยได้ฟัง วันนี้กลับหายไป ทางเดินของเราที่เคยสดใส กลับดูเลือนลางทุกที ไม่เคยคิดไม่ฝันว่าเธอกับฉัน จะเดินมาถึงจุดนี้ ก็รู้ ดี ว่าจะรั้งยังไง ก็คงไม่มีประโยชน์ ก็รู้ ตัว ว่ายิ่งยื้อเท่าไร สองเรายิ่งเจ็บเท่านั้น ถึงแล้วทางตัน ที่เราต้องแยกกัน ถึงแล้วคืนวัน ที่ฉันควรต้องไป ยอมรับความจริง เราทำดีที่สุดแล้ว ที่ผ่านมา หมดเวลาเยียวยาหาทางออก เพราะเราไม่เหลือทาง ให้ไปต่อ ความจริงวันนี้ ที่ต้องยอมรับ คือเราต่างกันแค่ไหน ไม่ผิดที่เธอ ไม่ผิดที่ฉัน ที่เราไปกันไม่ได้ ขอบคุณที่เธอ เคยเดินร่วมทาง เก็บความทรงจำที่ดี ไม่เคยคิดเสียใจ ไม่คิดเสียดาย ที่ครั้งหนึ่งได้รักเธอ