ทางตัน

ลีเดีย ศรัณย์รัชต์ สตริง
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

ทางตัน ลีเดีย ศรัณย์รัชต์ ดีนทางตัน ลีเดีย ศรัณย์รัชต์ ดีน

D# | A# |Cm | G# |

ความรักD#ของเรา..ที่เคยสวยงามกลับกลาA#ยเป็นความจืดจางเสียCmงหัวเราะ..ที่เคยได้ฟังวันนี้G#กลับหายไป

ทางเดินD#ของเรา..ที่เคยสดใสกลับดูA#เลือนลางทุกทีไม่เคยคิCmดไม่ฝัน..ว่าเธอกับฉันจะเดินG#มาถึงจุดนี้

ก็รู้Cm...   ดีA#..ว่าจะรั้งG#ยังไง ก็คงไม่มีประโยชน์ก็รู้Cm...   ตัA#ว..ว่ายิ่งยื้อG#เท่าไร สองเรายิ่งเจ็บเท่านั้G#

ถึงแล้วทางตัD#น ที่เราต้องแยกกัG#ถึงแล้วคืนวัCmน ที่ฉันควรต้องไปG#ยอมรับความจริD#ง เราทำดีที่สุดG#แล้ว.. ที่ผ่านCmมาหมดเวลG#าเยียวยาหาทางออกเพราะเราA#ไม่เหลือทาง ให้ไปต่อ

D# | A# |Cm | G# |

ความจริงD#วันนี้ ที่ต้องยอมรับคือเราA#ต่างกันแค่ไหนไม่ผิCmดที่เธอ ไม่ผิดที่ฉันที่เรG#าไปกันไม่ได้

ขอบคุณD#ที่เธอ เคยเดินร่วมทางเก็บควาA#มทรงจำที่ดีไม่เคยคิCmดเสียใจ  ไม่คิดเสียดายที่ครั้G#งหนึ่งได้รักเธอ

* | ** |

Cm Gm | G# |Cm Gm | G# |

** |

D# | D# |