มีอยู่ไม่รักษา..รู้ค่าเมื่อสายไป

 นายน้อง มีอยู่ไม่รักษา..รู้ค่าเมื่อสายไป สตริง
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

คอร์ดเพลง มีอยู่ไม่รักษา รู้ค่าเมื่อสายไป นายน้อง
เนื้อร้อง/ทำนอง: ธรรมนูญ ไม้เรียงเรียบเรียง: ผไท ทองลิ้ม

มีแฟนดี ๆE  ทั้งคG#mน  ฉันก็ยังAสับสนไม่เคBยรักษาไม่เคยดูG#mแลเธอทำตัวเลC#mวเป็นบ้Bกว่Aาจะรู้ค่Bา เมื่อวันที่สายไป

E B | A |
C#m G#m | A B |

จากกันแล้Eว ก็เหลือแค่เพีBยงร่องรอยแห่งควาF#mมทรงจำที่มันยังคงEติดตรึง ลึกซึ้งBอยู่ในหัวใF#mผิดที่ฉัEนที่ไม่ดูแBล    ในวัG#mนที่สายเกิC#mนไปจนทำAให้ใครคนนั้นมาพาเธอจากฉันB | Bไป

มีคนดี ๆE อยู่แล้G#mว..   ก็ยังดันAให้เธอหลุดมือBไปเป็นเพราะฉัG#mนเอง..ที่มันไม่C#mสนใจคุณค่าAความรักที่เธอBให้มา..

มีแฟนดี ๆE  ทั้งคG#mน  ฉันก็ยังAสับสนไม่เคBยรักษาไม่เคยดูG#mแลเธอทำตัวเลC#mวเป็นบ้ากว่Aาจะรู้ค่Bา เมื่อวันที่สายEเกินไป

A B |

ต่อจากนี้Eทำได้เเค่เพีBยง..คิดถึงF#mเธออยากจะเจEอ คงไม่ได้เจBอ..อีกต่อF#mไปผิดที่ฉัEนที่ไม่ดูF#mแล    ในวันG#mที่สายเกินC#mไปจนทำAให้ใครคนนั้นมาพาเธอจากฉันB | Bไป

A B | G#m C#m |D# | B |

* | ** |

C#7 |

กว่Aาจะรู้ค่Bา เมื่อวันที่สายEเกินไปคอร์ดเพลง มีอยู่ไม่รักษา รู้ค่าเมื่อสายไป นายน้อง

เนื้อเพลง มีอยู่ไม่รักษา รู้ค่าเมื่อสายไป นายน้องมีแฟนดีๆทั้งคน ฉันก็ยังสับสนไม่เคยรักษา ไม่เคยดูแลเธอทำตัวเลวเป็นบ้า กว่าจะรู้ค่า เมื่อวันที่สายไป จากกันแล้ว ก็เหลือแค่เพียง ร่องรอยแห่งความทรงจำ ที่มันยังคงติดตรึง ลึกซึ้งอยู่ในหัวใจ ผิดที่ฉันที่ไม่ดูแล ในวันที่สายเกินไป จนทำให้ใครคนนั้นมาพาเธอจากฉันไป มีคนดีๆอยู่แล้ว ก็ยังดันให้เธอหลุดมือไป เป็นเพราะฉันเองที่มันไม่สนใจ คุณค่าความรักที่เธอให้มา มีแฟนดีๆทั้งคน ฉันก็ยังสับสนไม่เคยรักษา ไม่เคยดูแลเธอทำตัวเลวเป็นบ้า กว่าจะรู้ค่า เมื่อวันที่สายเกินไป ต่อจากนี้ทำได้เเค่เพียงคิดถึงเธอ อยากจะเจอ คงไม่ได้เจออีกต่อไป ผิดที่ฉันที่ไม่ดูแล ในวันที่สายเกินไป จนทำให้ใครคนนั้นมาพาเธอจากฉันไป กว่าจะรู้ค่า เมื่อวันที่สายเกินไป