มีอยู่ไม่รักษา..รู้ค่าเมื่อสายไป

นายน้อง สตริง
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

มีอยู่ไม่รักษา รู้ค่าเมื่อสายไป นายน้อง

มีแฟนดี ๆE  ทั้งคG#mน  ฉันก็ยังAสับสนไม่เคBยรักษาไม่เคยดูG#mแลเธอทำตัวเลC#mวเป็นบ้Bกว่Aาจะรู้ค่Bา เมื่อวันที่สายไป

E B | A |
C#m G#m | A B |

จากกันแล้Eว ก็เหลือแค่เพีBยงร่องรอยแห่งควาF#mมทรงจำที่มันยังคงEติดตรึง ลึกซึ้งBอยู่ในหัวใF#mผิดที่ฉัEนที่ไม่ดูแBล    ในวัG#mนที่สายเกิC#mนไปจนทำAให้ใครคนนั้นมาพาเธอจากฉันB | Bไป

มีคนดี ๆE อยู่แล้G#mว..   ก็ยังดันAให้เธอหลุดมือBไปเป็นเพราะฉัG#mนเอง..ที่มันไม่C#mสนใจคุณค่าAความรักที่เธอBให้มา..

มีแฟนดี ๆE  ทั้งคG#mน  ฉันก็ยังAสับสนไม่เคBยรักษาไม่เคยดูG#mแลเธอทำตัวเลC#mวเป็นบ้ากว่Aาจะรู้ค่Bา เมื่อวันที่สายEเกินไป

A B |

ต่อจากนี้Eทำได้เเค่เพีBยง..คิดถึงF#mเธออยากจะเจEอ คงไม่ได้เจBอ..อีกต่อF#mไปผิดที่ฉัEนที่ไม่ดูF#mแล    ในวันG#mที่สายเกินC#mไปจนทำAให้ใครคนนั้นมาพาเธอจากฉันB | Bไป

A B | G#m C#m |D# | B |

* | ** |

C#7 |

กว่Aาจะรู้ค่Bา เมื่อวันที่สายEเกินไป