หนักศิษย์เห้อ

จ๊อบ บรรจบ, เร็กเก้, แนวเพลง: ลูกทุ่งเพื่อชีวิต,
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

หนักศิษย์เห้อ จ๊อบ บรรจบ (JOB 2DO)

D | Em |D | Em |
D | Em |D | Em |

บุ้นฉิน บุ่นฉิDน กินนอนไม่ไEmด้ไม่รู้จะปรึกษาใคDร เลยป้ำ ๆ เป๋อ EmอกหัDก เมื่อรักมันปีนเกลีEmยวเพราะรักเขาข้างเดีDยว ได้แต่ฝันละเมEm

เกี่ยวเดือนเชืEmอน เฟื่อนเหมือนหมาฝัAmเธอเดือนเชืEmอน เฟื่อนเหมือนหมาฝัAmเธอไม่ยอมแต่งงาDน ว่าหนัก ๆ ศิษย์เห้Em

D | Em |D | Em |

ดอกฟ้Dาไม่ได้คู่กับหมาวัEmรักไม่มีทางลัDด มันขัดใจจริงเอEmเกิดมารวDยและสวยเธอเลือกไEmด้มีหนุ่ม ๆ มากมาDย ต่างหมายปองจ้องเธEm

เรามันจEmน ต้องทนเก็บขี้ยาAmเรามันจEmน ต้องทนเก็บขี้ยาAmหล๊อง ปัง ลื่ม ปัDง ว่าหนัก ๆ ศิษย์เห้Em

ไปGไกล ๆ อย่างมากล้Emองไม่มีเงินทอGง มันซ๊องแซ๊ง เพื่อนเห้EmมองเกือกบอGกทำไมมันไม่แหEmลงว่ารักเธออย่างแรGง เข้าใจไหมเว้Emเห็นทีต้องส่EmงไปหลังคาแดAmเห็นทีต้องส่EmงไปหลังคาแดAmว่าหมดเรี่ยวหมดแรDง ว่าหนัก ๆ ศิษย์เEm | Dห้อ

 Em   เราไม่หล่อเราไม่รวย คนสวยเขาไม่แลD    เลยเก็บดอกแค แกงส้มไปวัEm    แต่ท่านพระครูท่านไม่ชอบรสจัD    เลยให้เด็กวัดเอาไปกินไกล ๆEm    ยิ่งอยู่ยิ่งห่าง ละหมดทางได้แอ้D    บอกว่าโนพล็อพแพล่ม ฉันยังพอทนไEmด้    ไม่ต้องส่งควายมา เพราะฉันไม่มีที่ไว้D    เรื่องสวนนาไร่ของฉันไม่มีEm

D | Em |D | Em |
D | Em |D | Em |

* | ** |

หนัDก ๆ ๆ ศิษย์เห้Emอ..      หนัDก ๆ ๆ ศิษย์เห้Emอ..หนัDก ๆ ๆ ศิษย์เห้Emอ..      หนัDก ๆ ๆ ศิษย์เห้Emอ..

หนัDก ๆ ๆ ศิษย์เห้Emอ..      หนัDก ๆ ๆ ศิษย์เห้Emอ..หนัDก ๆ ๆ ศิษย์เห้Emอ..      หนัDก ๆ ๆ ศิษย์เห้Emอ..

ว่าหนัDก ๆ ๆ ศิษย์เห้Emอ..      หนัDก ๆ ๆ ศิษย์เห้Emอ..ว่าหนัDก ๆ ๆ ศิษย์เห้Emอ..      หนัDก ๆ ๆ ศิษย์เห้Emอ..

หนักศิษย์เห้อ.. Em