นึกว่าเธอเคียด

 ท๊อป มอซอ นึกว่าเธอเคียด ลูกทุ่ง อีสาน
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

คอร์ดเพลง นึกว่าเธอเคียด ท๊อป มอซอ
เนื้อร้อง/ทำนอง: อาม ชุติมาเรียบเรียง: ออม กีต้าเหล็ก

E | G#m |F#m | B |
E | C#m |F#m | B | B |

นึกEว่าผู้สาวเคียดให้แต่ว่าที่ไหนไG#mด้ เขาไปมีคนอื่นสูนแท้น้F#mอ  มาอุกอั่งใG#mจอยู่เบิดคืนพออยาAกเอาฝ่ามือทื้นเธอB

นึกEว่าผู้สาวผิดตับนึกว่าฮู้ความลัG#mบ ที่เฮาปิดบังไว้กูว่าแล้F#mว  ว่าเป็นหG#mยังคือบ่สนใจบัดใด๋Aไปพ้อผู้ใหม่จ้อBย..    B

ทำไมไม่บอกกันAตรง ๆจะส่งB.. ค่ารถใE | Eห้เขาฐานะดีไหAมีกินBหรือพอใช้ จะได้ห่Eอ..   ข้G#mาวให้นำC#mทำไมไม่บอกกันAตรง ๆ ซักทีBว่าอยากซูซีE..    กัG#mบคนนั้C#mกะคิดว่าเธอรู้F#mทันว่าฉัBน..นั้นเฮ็ดหยังไE | Eว้

C#m | C#m |

A | B |G#m | C#m |
F#m | B |E | E7 |

A | B |E G#m | C#m |
F#m | B |E | E |

* | ** | *** |

กะคิดว่าเธอรู้F#mทัน  เพราะฉัBน..นึกว่าเธอEเคียด

E | G#m |F#m | B |
E | C#m |F#m | B | B |

นึกว่าเธอเคียEคอร์ดเพลง นึกว่าเธอเคียด ท๊อป มอซอ

เนื้อเพลง นึกว่าเธอเคียด ท๊อป มอซอนึกว่าผู้สาวเคียดให้ แต่ว่าที่ไหนได้ เขาไปมีคนอื่น สูนแท้น้อ มาอุกอั่งใจอยู่เบิดคืน พออยากเอาฝ่ามือทื้นเธอ นึกว่าผู้สาวผิดตับ นึกว่าฮู้ความลับ ที่เฮาปิดบังไว้ กูว่าแล้ว ว่าเป็นหยังคือบ่สนใจ บัดใด๋ไปพ้อผู้ใหม่จ้อย ทำไมไม่บอกกันตรงๆจะส่ง ค่ารถให้ เขาฐานะดีไหม มีกินหรือพอใช้ จะได้ห่อ ข้าวให้นำ ทำไมไม่บอกกันตรงๆซักที ว่าอยากซูซี กับคนนั้น กะคิดว่าเธอรู้ทัน ว่าฉันนั้นเฮ็ดหยังไว้ กะคิดว่าเธอรู้ทัน เพราะฉันนึกว่าเธอเคียด นึกว่าเธอเคียด