ปากว่ามือถึง

L.กฮ., แนวเพลง: สตริง,
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

ปากว่ามือถึง L.กฮ.

D | D |D | D |

D | A |Bm | F#m |
G | F#m |Em | A |

D | A |Bm | F#m |
G | F#m |Em | A |

เรื่อDงความรักมันไม่ใช่เรื่องAพันนี้พูดBmจาดี ทำมาเป็F#mนปากหวานเรื่อGงแบบนั้น..เธอไม่F#mต้องการแต่มืEmอไม้เธอน่ะเหA | Aรอ

จับDตรงโน้น แล้วมาจับตรงนี้AปาBmกเธอดี แต่ว่าใจF#mเธอร้ายฟัGงไม่ทันว่าเธอพูF#mดอะไรแต่เป็EmนของเธอไปแA | Aล้ว

รู้Dว่าเธอหลอก ก็ยอAมให้เธอหลอกเพราะว่าฉัBmนรักเธอกว่าใคF#mรู้Dว่ามันเจ็บ ก็ยอAมที่จะเจ็บเพราะว่าฉัBmนรักเธอหมดใF#m

รู้Dว่ามันผิด ก็ยอAมที่จะผิดแต่ว่าฉันBmไม่คิดนอกใF#mเพราะคาGรม.. เธอช่าF#mงคมคายไปหลEmงเชื่อคนใจร้A | Aาย...

เธDอมีฉัน แล้วก็ยังAมีใครปาBmกกับใจเธอน่ะไม่F#mตรงกันผ่านมาGกี่คน เธอคงไF#mม่ได้จำกลัEmวหัวใจเธอร้A | Aาย...

D | A |Bm | F#m |
G | F#m |Em | A |

* | ** |

D | A |Bm | F#m |D |