ปากว่ามือถึง

 ปากว่ามือถึง L.กฮ. สตริง
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

คอร์ดเพลง ปากว่ามือถึง L.กฮ.
เนื้อร้อง/ทำนอง: ศรีสกล สมทรงเรียบเรียง: L.กฮ.สังกัดค่าย: TMG Recordติดต่อ: 0810826999

D | D |D | D |

D | A |Bm | F#m |
G | F#m |Em | A |

D | A |Bm | F#m |
G | F#m |Em | A |

เรื่อDงความรักมันไม่ใช่เรื่องAพันนี้พูดBmจาดี ทำมาเป็F#mนปากหวานเรื่อGงแบบนั้น..เธอไม่F#mต้องการแต่มืEmอไม้เธอน่ะเหA | Aรอ

จับDตรงโน้น แล้วมาจับตรงนี้AปาBmกเธอดี แต่ว่าใจF#mเธอร้ายฟัGงไม่ทันว่าเธอพูF#mดอะไรแต่เป็EmนของเธอไปแA | Aล้ว

รู้Dว่าเธอหลอก ก็ยอAมให้เธอหลอกเพราะว่าฉัBmนรักเธอกว่าใคF#mรู้Dว่ามันเจ็บ ก็ยอAมที่จะเจ็บเพราะว่าฉัBmนรักเธอหมดใF#m

รู้Dว่ามันผิด ก็ยอAมที่จะผิดแต่ว่าฉันBmไม่คิดนอกใF#mเพราะคาGรม.. เธอช่าF#mงคมคายไปหลEmงเชื่อคนใจร้A | Aาย...

เธDอมีฉัน แล้วก็ยังAมีใครปาBmกกับใจเธอน่ะไม่F#mตรงกันผ่านมาGกี่คน เธอคงไF#mม่ได้จำกลัEmวหัวใจเธอร้A | Aาย...

D | A |Bm | F#m |
G | F#m |Em | A |

* | ** |

D | A |Bm | F#m |D |คอร์ดเพลง ปากว่ามือถึง L.กฮ.

เนื้อเพลง ปากว่ามือถึง L.กฮ.เรื่องความรักมันไม่ใช่เรื่องพันนี้ พูดจาดี ทำมาเป็นปากหวาน เรื่องแบบนั้นเธอไม่ต้องการ แต่มือไม้เธอน่ะเหรอ จับตรงโน้น แล้วมาจับตรงนี้ ปากเธอดี แต่ว่าใจเธอร้าย ฟังไม่ทันว่าเธอพูดอะไร แต่เป็นของเธอไปแล้ว รู้ว่าเธอหลอก ก็ยอมให้เธอหลอก เพราะว่าฉันรักเธอกว่าใคร รู้ว่ามันเจ็บ ก็ยอมที่จะเจ็บ เพราะว่าฉันรักเธอหมดใจ รู้ว่ามันผิด ก็ยอมที่จะผิด แต่ว่าฉันไม่คิดนอกใจ เพราะคารม เธอช่างคมคาย ไปหลงเชื่อคนใจร้าย เธอมีฉัน แล้วก็ยังมีใคร ปากกับใจเธอน่ะไม่ตรงกัน ผ่านมากี่คน เธอคงไม่ได้จำ กลัวหัวใจเธอร้าย