เพลงนี้เกี่ยวกับความรัก

Silly Fools, แนวเพลง: สตริง,
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

เพลงนี้เกี่ยวกับความรัก silly fools

เพลงนี้เกี่ยวกับความรัF#ก.. มันเกี่ยวกับหัวใจBsus2มันเกี่ยวกับที่ว่าD#m7งข้างใน ที่เก็บไC#ว้ให้เธอคนเดีBsus2ยว

มันเกี่ยวกับความหวF#าน.. ฝันหวาBsus2นอยู่อย่างนั้นมันเกี่D#m7ยวกับความฝัน ที่มันเกิC#ดขึ้นกับฉันคนเดีBsus2ยว

แม้D#m7ฉันทำทุกสิ่C#ง เพื่อให้เธBsus2อไม่ทิ้งฉันไปF#แม้D#m7ฉันทำทุกอย่C#าง เผื่อมีทาBsus2งจะรั้งเธอเอาไBsus2ว้

แต่F#ทั้งที่ร่ำร้อง เธอC#ก็ไม่เหลียวร่ำร้อD#mงจะไปให้ห่าBคำF#พูดที่เคยหวาน กลับC#กลายเป็นคำถากถางจนห้าD#mมน้ำตากลั้นไม่ไหB

** |

F# |

เรื่องราวมันแปลกนัF#ก.. ถึงแม้รักBsus2เธอก็ไปกล้ำกลืD#m7นเก็บเอาไว้ ความในใจC#เก็บเอาไว้คนเดีBsus2ยว

* | ** | ** |

G#m | D#m |B | F# |
D#m | G#m |B | C# |

** |

กลั้นไม่ไF# | C#หว...            กลั้นไม่D#m | Bไหว..กลั้นไม่ไF# | C#หว...ไม่เข้าใD#mจ ไม่เข้าใจ ไม่เข้าใจB..

** |