เพลงนี้เกี่ยวกับความรัก

  Silly Fools   สตริง
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss


คอร์ดเพลง เพลงนี้เกี่ยวกับความรัก silly fools
เนื้อร้อง/ทำนอง: ณัฐพล พุทธภาวนาเรียบเรียง: ณัฐพล พุทธภาวนา, เทวฤทธิ์ ศรีสุขสังกัดค่าย: GMM Grammy

เพลงนี้เกี่ยวกับความรัF#ก.. มันเกี่ยวกับหัวใจBsus2มันเกี่ยวกับที่ว่าD#m7งข้างใน ที่เก็บไC#ว้ให้เธอคนเดีBsus2ยว

มันเกี่ยวกับความหวF#าน.. ฝันหวาBsus2นอยู่อย่างนั้นมันเกี่D#m7ยวกับความฝัน ที่มันเกิC#ดขึ้นกับฉันคนเดีBsus2ยว

แม้D#m7ฉันทำทุกสิ่C#ง เพื่อให้เธBsus2อไม่ทิ้งฉันไปF#แม้D#m7ฉันทำทุกอย่C#าง เผื่อมีทาBsus2งจะรั้งเธอเอาไBsus2ว้

แต่F#ทั้งที่ร่ำร้อง เธอC#ก็ไม่เหลียวร่ำร้อD#mงจะไปให้ห่าBคำF#พูดที่เคยหวาน กลับC#กลายเป็นคำถากถางจนห้าD#mมน้ำตากลั้นไม่ไหB

** |

F# |

เรื่องราวมันแปลกนัF#ก.. ถึงแม้รักBsus2เธอก็ไปกล้ำกลืD#m7นเก็บเอาไว้ ความในใจC#เก็บเอาไว้คนเดีBsus2ยว

* | ** | ** |

G#m | D#m |B | F# |
D#m | G#m |B | C# |

** |

กลั้นไม่ไF# | C#หว...            กลั้นไม่D#m | Bไหว..กลั้นไม่ไF# | C#หว...ไม่เข้าใD#mจ ไม่เข้าใจ ไม่เข้าใจB..

** |คอร์ดเพลง เพลงนี้เกี่ยวกับความรัก silly fools

เนื้อเพลง เพลงนี้เกี่ยวกับความรัก sillyfools ซิลลี่ฟูลส์เพลงนี้เกี่ยวกับความรัก มันเกี่ยวกับหัวใจ มันเกี่ยวกับที่ว่างข้างใน ที่เก็บไว้ให้เธอคนเดียว มันเกี่ยวกับความหวาน ฝันหวานอยู่อย่างนั้น มันเกี่ยวกับความฝัน ที่มันเกิดขึ้นกับฉันคนเดียว แม้ฉันทำทุกสิ่ง เพื่อให้เธอไม่ทิ้งฉันไป แม้ฉันทำทุกอย่าง เผื่อมีทางจะรั้งเธอเอาไว้ แต่ทั้งที่ร่ำร้อง เธอก็ไม่เหลียว ร่ำร้องจะไปให้ห่าง คำพูดที่เคยหวาน กลับกลายเป็นคำถากถาง จนห้ามน้ำตากลั้นไม่ไหว เรื่องราวมันแปลกนัก ถึงแม้รักเธอก็ไป กล้ำกลืนเก็บเอาไว้ ความในใจเก็บเอาไว้คนเดียว กลั้นไม่ไหว กลั้นไม่ไหว กลั้นไม่ไหว ไม่เข้าใจ ไม่เข้าใจ ไม่เข้าใจ