แรกตั้งใจฮัก (Ost.ไทบ้าน)

 ปรีชา ปัดภัย ลูกทุ่ง อีสาน
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

คอร์ดเพลง แรกตั้งใจฮัก ปรีชา ปัดภัย เพลงประกอบภาพยนต์ ไทบ้านเดอะซีรีส์ 2 Part II
เนื้อร้อง/ทำนอง: ปรีชา ปัดภัยเรียบเรียง: จินนี่ ภูไทโปรดิวเซอร์: เฮียป่อง ไทบ้านเดอะซีรีส์

D# | Dm |Cm | A# |
D# | Dm Gm |Cm F | A# |

 D#  บ่เป็นหยังดอกน้อง อ้ายเข้าใจDmดี   ที่วันนี้Cm เขามีความหมาย..กว่าอ้าA# D#  ถึงแม้ฮอยฮักวันเก่า..ของสองเฮDmายังรบกวนGmหัวใจ   ถึงเสียดาCmย แต่อ้ายฮู้ว่าเสีย..เจ้าFไปแล้ว..  F

 D#  มองบ่เห็นแววความฮักในสายDmตา   กะฮู้ว่Cmาอ้ายถูกลักพาออกจาก..หัวใจA#เจ้า D#  คงบ่แม่นคนอื่นคนไกล ถึงหลับตDmากะฮู้ว่าเป็นGmเขา   แค่อยากถาCmม..เหตุผลที่ฮักเฮาFกระเด็น

มันบ่เป็Dmนคือจั่งน้อGmงเว้าฮักอ้ายหลDmาย พอตายGmแทนได้ฟ้าบ่โยCmด ดินบ่สลาD#ย  สิฮัFกบ่จาง

แล้วมันเกิดอิหยัA#งกับความฮักเฮาน้องจั่งได้คบเขGmา ถิ่มอ้ายน้ำตาพังไสว่าฮักD#สิบ่เพม้าง  ฮักบ่จาFงปานส่างฮ้างแท้น้อมาขุดใจอ้ายไว้A# แล้วก็ไปกับเขาหลงลืมน้ำบ่อเก่Gmา เจ้าเลือดเย็นถึงใจคักแรก ๆD# กะตั้งใจฮัFก  ได้จักพัDmกกะตั้งใจลืมGmกันฟ้ากะใCmส ดินยังบ่สั่Fน  คือเปลี่ยA#นใจง่ายแท้

D# | Dm |Cm D# | A# |
D# | Dm Gm |Cm F | A# |

* | ** | *** |

แรก ๆD# กะตั้งใจฮัFก  ได้จักพัDmกกะมาถิ่มGmกันฟ้ากะใCmส ดินยังFบ่สั่น..  กะลืมอ้ายA#แล้วคอร์ดเพลง แรกตั้งใจฮัก ปรีชา ปัดภัย เพลงประกอบภาพยนต์ ไทบ้านเดอะซีรีส์ 2 Part II

เนื้อเพลง แรกตั้งใจฮัก ปรีชา ปัดภัย เพลงประกอบภาพยนต์ ไทบ้านเดอะซีรีส์ 2 Part II บ่เป็นหยังดอกน้อง อ้ายเข้าใจดี ที่วันนี้ เขามีความหมาย กว่าอ้าย ถึงแม้ฮอยฮักวันเก่า ของสองเฮายังรบกวนหัวใจ ถึงเสียดาย แต่อ้ายฮู้ว่าเสีย เจ้าไปแล้ว มองบ่เห็นแววความฮักในสายตา กะฮู้ว่าอ้ายถูกลักพาออกจาก หัวใจเจ้า คงบ่แม่นคนอื่นคนไกล ถึงหลับตากะฮู้ว่าเป็นเขา แค่อยากถาม เหตุผลที่ฮักเฮากระเด็น มันบ่เป็นคือจั่งน้องเว้า ฮักอ้ายหลาย พอตายแทนได้ ฟ้าบ่โยด ดินบ่สลาย สิฮักบ่จาง แล้วมันเกิดอิหยังกับความฮักเฮา น้องจั่งได้คบเขา ถิ่มอ้ายน้ำตาพัง ไสว่าฮักสิบ่เพม้าง ฮักบ่จางปานส่างฮ้างแท้น้อ มาขุดใจอ้ายไว้ แล้วก็ไปกับเขา หลงลืมน้ำบ่อเก่า เจ้าเลือดเย็นถึงใจคัก แรกๆกะตั้งใจฮัก ได้จักพักกะตั้งใจลืมกัน ฟ้ากะใส ดินยังบ่สั่น คือเปลี่ยนใจง่ายแท้ แรกๆกะตั้งใจฮัก ได้จักพักกะมาถิ่มกัน ฟ้ากะใส ดินยังบ่สั่น กะลืมอ้ายแล้ว